Prima / Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-aprilie 2010
 
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-aprilie 2010
24.05.2010

Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-aprilie 2010*

Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2010 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1982,2 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 4,7% faţă de luna precedentă şi de 11,0% comparativ cu luna aprilie 2009.

Com_Serv_apr2010_001.png

Tabelul 1. Evoluţia vînzărilor de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale

Aprilie 2010

Ianuarie-aprilie 2010

Structura, %

Informativ:
ianuarie-aprilie 2009 în % faţă de ianuarie-aprilie 20081

mil. lei

în % faţă de:

mil. lei

în % faţă de ianuarie-aprilie 20091

ianuarie-aprilie

martie 20101

aprilie 20091

2009

2010

Valoarea vînzărilor de mărfuri cu amănuntul – total

1982,2

104,7

111,0

7017,2

107,8

100,0

100,0

95,9

 din care:

produse alimentare

 642,0

101,7

108,0

2445,0

103,7

 36,7

 34,8

106,9

mărfuri nealimentare

1340,2

106,1

116,1

4572,2

109,6

 63,3

 65,2

 89,9

1) în preţuri comparabile

În ianuarie-aprilie 2010 unităţile comerciale au comercializat populaţiei mărfuri de consum în valoare de 7017,2 mil. lei, înregistrînd, în termeni reali, o creştere de 7,8% faţă de perioada similară din anul 2009, care a fost determinată de sporirea vînzărilor de mărfuri nealimentare (+9,6%) şi produse alimentare (+3,7%).

Creşterea volumului de vînzări cu amănuntul s-a înregistrat la unităţile comerciale cu formă de proprietate mixtă (cu participarea capitalului străin) (+11,6%) şi privată (+7,0%). Totodată, s-au redus volumele de vînzări la unităţile comerciale cu formă de proprietate mixtă (publică+privată) (-13,9%) şi publică (-0,1%). Această situaţie a determinat modificarea ponderii sectoarelor în totalul vînzărilor cu amănuntul, care este prezentată în următoarea diagramă:

Com_Serv_apr2010_002b.png

Stocurile de mărfuri existente în unităţile comerciale la 1 mai 2010 s-au cifrat la 6039,3mil. lei, fiind în creştere cu 7,9% comparativ cu 1 mai 2009.

Tabelul 2. Vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale, pe regiuni de dezvoltare

Ianuarie-aprilie 2010

Structura, %

Informativ:
ianuarie-aprilie 2009 în % faţă de ianuarie-aprilie 20081

ianuarie-aprilie

mil. lei

în % faţă de ianuarie-aprilie 20091

2009

2010

Valoarea vînzărilor de mărfuri cu amănuntul – total

7017,2

107,8

100,0

100,0

95,9

 din care:

Mun. CHIŞINĂU

4221,5

107,4

57,8

60,2

96,1

 NORD

1328,6

108,7

20,0

18,9

95,6

 inclusiv:

mun. Bălţi

526,7

101,6

8,5

7,5

91,9

Edineţ

117,1

114,6

1,7

1,7

111,6

Soroca

108,3

111,1

1,6

1,5

109,6

Drochia

107,5

119,1

1,5

1,5

94,0

 CENTRU

852,5

107,7

13,0

12,2

93,6

 inclusiv:

Orhei

131,4

99,5

2,2

1,9

112,8

Ungheni

119,5

108,2

1,8

1,7

86,5

 SUD

422,2

108,9

6,3

6,0

96,0

 inclusiv:

Cahul

140,3

112,8

1,9

2,0

92,5

Cauşeni

73,1

97,6

1,2

1,0

98,8

  UTA GĂGĂUZIA

192,4

107,8

2,9

2,7

102,5

1) în preţuri comparabile

Ponderi semnificative în totalul valoric al vînzărilor de mărfuri cu amănuntul revin municipiilor Chişinău – 60,2% şi Bălţi –7,5%, UTA Gagauzia – 2,7%, raioanelor: Cahul –2,0%, Orhei – 1,9%, Edineţ şi Ungheni – cîte 1,7%, Soroca şi Drochia – cîte 1,5%.

Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile oficial înregistrate în luna aprilie 2010 a însumat 1202,1 mil. lei, fiind mai mică cu 2,0% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi mai mare cu 12,2% comparativ cu luna aprilie 2009.

Com_Serv_apr2010_003.png

În ianuarie - aprilie 2010 unităţile oficial înregistrate au acordat populaţiei servicii cu plată în sumă de 4789,9 mil. lei, marcînd în condiţii comparabile de preţuri, o creştere de 7,9%, faţă de perioada corespunzătoare din anul 2009.

Agenţii economici cu formă de proprietate mixtă (publică+privată), mixtă (cu participarea capitalului străin), privată şi publică au sporit volumele de servicii cu plată prestate populaţiei respectiv cu 29,5%, 11,9%, 4,5% şi 2,4%.

Com_Serv_apr2010_004.png

Tabelul 3. Serviciile cu plată prestate populaţiei, prin unităţile oficial înregistrate, pe regiuni de dezvoltare

Ianuarie-aprilie 2010

Structura, %

Informativ:
ianuarie-aprilie 2009 în % faţă de ianuarie-aprilie 20081

ianuarie-aprilie

mil. lei

în % faţă de ianuarie-aprilie 20091

2009

2010

Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei total

4789,9

107,9

100,0

100,0

100,6

 din care:

Mun. CHIŞINĂU

2344,1

112,7

46,6

48,9

85,3

 NORD

717,8

99,6

16,3

15,0

89,8

 inclusiv:

mun. Bălţi

257,2

102,8

5,7

5,4

82,5

Briceni

53,9

98,4

1,2

1,1

88,4

Soroca

52,6

92,0

1,3

1,1

90,8

 CENTRU

568,2

98,6

13,0

11,9

93,2

 inclusiv:

Anenii Noi

77,4

100,5

1,8

1,6

100,4

Orhei

74,4

98,2

1,7

1,5

93,0

Ungheni

65,2

100,2

1,5

1,4

87,5

 SUD

292,9

100,8

6,6

6,1

90,9

 inclusiv:

Cahul

93,5

98,0

2,2

1,9

92,4

Cauşeni

49,4

100,0

1,1

1,0

95,3

  UTA GĂGĂUZIA

144,5

103,5

3,2

3,0

91,3

1) în preţuri comparabile

Ponderi semnificative în totalul valoric al serviciilor cu plată prestate populaţiei deţin municipiile Chişinău şi Bălţi respectiv 48,9% şi 5,4%, UTA Găgăuzia – 3,0%, raioanele: Cahul – 1,9%, Anenii Noi –1,6%, Orhei – 1,5% şi Ungheni –1,4%.

Notă:
* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender.

>> Versiune pentru tipar (format .PDF)

Persoană de contact:

Mariana Eni
Direcţia statistica comerţului exterior şi serviciilor
40 30 66

Prima / Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-aprilie 2010
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire