Prima / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2010
 
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2010
24.05.2010

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2010 1)

Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-aprilie 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 7845,8 2) mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-aprilie 2009 a constituit 105,5% în preţuri comparabile 3). În luna aprilie curent în raport cu aprilie 2009 acest indice a marcat 106,2%.

Creşterea volumului producţiei industriale, comparativ cu ianuarie-aprilie 2009, a fost determinată de majorarea producţiei în industria prelucrătoare – cu 7,1% şi în sectorul energetic – cu 1,4%, ceea ce a motivat majorarea volumului total de producţie, respectiv, cu 5,4% si 0,3%.

Creşteri substanţiale s-au înregistrat la întreprinderile cu următoarele activităţi: fabricarea vinului – cu 21,4% (deţinînd ponderea de 7,0% a motivat creşterea cu 1,3%); fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 15,2% (deţinînd ponderea de 9,6% a motivat creşterea cu 1,3%); fabricarea produselor de tutun – cu 66,8% (deţinînd ponderea de 2,6% a motivat creşterea cu 1,1%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 53,6% (deţinînd ponderea de 2,7% a motivat creşterea cu 1,0%); producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 2,0% (deţinînd ponderea de 16,9% a motivat creşterea cu 0,3%); fabricarea încălţămintei – cu 7,4% (deţinînd ponderea de 2,2% a motivat creşterea cu 0,2%); fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie – cu 11,8% (deţinînd ponderea de 2,0% a motivat creşterea cu 0,2%); fabricarea de covoare şi articole de covor – cu 12,8% (deţinînd ponderea de 1,4% a motivat creşterea cu 0,2%); fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 12,1% (deţinînd ponderea de 1,5% a motivat creşterea cu 0,2%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 2,0% (deţinînd ponderea de 4,9% a motivat creşterea cu 0,1%); producţia de mobilier – cu 4,2% (deţinînd ponderea de 1,6% a motivat creşterea cu 0,1%), etc.

Creşteri ale volumului de producţie s-au mai înregistrat la întreprinderile cu genul de activitate: fabricarea de pompe, compresoare şi sisteme hidraulice (de 1,7 ori); fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie (cu 28,1%); fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice (cu 23,2%); fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale (cu 3,1%); fabricarea de lacuri şi vopsele (cu 1,5%), etc.

În acelaşi timp, a avut loc reducerea volumului de producţie la întreprinderile cu următoarele activităţi: producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice – cu 48,5% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,5%); fabricarea de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 12,7% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,4%); industria extractivă – cu 21,4% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje – cu 17,5% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete – cu 2,5% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,1%); industria metalurgică – cu 18,6% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,1%); prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn – cu 33,0% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,1%); etc.

Indicii volumului producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi a întreprinderilor industriale cuprinse în cercetare statistică lunară în ianuarie-aprilie 2010

Valoarea producţiei industriale, în preţuri curente,
mil. lei

Indicii volumului producţiei în ian-apr. 2010 faţă de ian-apr. 2009
în preţuri comparabile3, %

Ponderea în valoarea totală a producţiei,
în preţuri comparabile3, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

Informativ:
ian-apr. 2009 faţă de ian-apr. 2008,
în preţuri comparabile3,%

Industria – total

7845,82

105,5

100,0

+5,5

74,3

Industria extractivă

49,6

78,6

0,7

-0,2

54,3

Industria prelucrătoare

4488,1

107,1

77,4

+5,4

70,4

Industria alimentară şi a băuturilor

2360,3

107,7

34,5

+2,6

79,0

producţia, prelucrarea şi conserva-rea cărnii şi a produselor din carne

330,3

102,0

4,9

+0,1

78,3

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

81,6

93,6

1,4

-0,1

73,4

fabricarea uleiurilor si grăsimilor vegetale si animale

309,7

103,1

4,1

+0,1

86,9

fabricarea produselor lactate

311,5

99,0

4,3

-0,0

98,0

fabricarea produselor de morărit

29,5

102,6

0,4

+0,0

82,8

fabricarea nutreţurilor gata pentru animale

9,7

111,4

0,2

+0,0

158,2

fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete

255,3

97,5

3,8

-0,1

93,3

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

137,0

111,8

2,0

+0,2

86,4

fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage

4,5

106,9

0,1

+0,0

99,5

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

132,7

153,6

2,7

+1,0

45,4

fabricarea vinului

492,6

121,4

7,0

+1,3

69,6

fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare

50,0

86,6

0,7

-0,1

82,4

Fabricarea produselor de tutun

146,8

166,8

2,6

+1,1

82,5

Fabricarea produselor textile

155,3

108,6

2,2

+0,2

62,1

Fabricarea de articole de îmbrăcămin-te; prepararea şi vopsirea blănurilor

211,3

115,2

9,6

+1,3

76,1

Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei

93,1

112,1

3,1

+0,4

48,4

fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie

21,9

128,1

0,9

+0,2

64,0

fabricarea încălţămintei

71,2

107,4

2,2

+0,2

47,1

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

10,6

67,0

0,2

-0,1

59,6

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

87,9

112,1

1,5

+0,2

49,1

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

73,1

79,6

1,2

-0,3

90,5

Industria chimică

122,7

120,6

1,8

+0,3

84,9

fabricarea lacurilor şi vopselelor

49,2

101,5

0,8

+0,0

85,7

fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice

52,9

123,2

0,7

+0,1

72,6

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

162,3

87,3

2,4

-0,4

74,6

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

401,2

82,5

5,8

-1,3

55,1

fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

191,8

95,2

2,7

-0,1

73,6

fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars

13,6

79,9

0,2

-0,1

43,9

fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment

60,6

88,9

0,9

-0,1

46,5

Industria metalurgică

22,5

81,4

0,3

-0,1

72,1

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

76,8

82,5

1,1

-0,2

59,3

Fabricarea de maşini şi echipamente

88,6

121,9

1,2

+0,2

45,2

fabricarea de pompe, compresoare şi sisteme hidraulice

22,8

174,4

0,3

+0,1

45,9

fabricarea de maşini agricole

26,3

98,1

0,4

-0,0

46,0

fabricarea aparatelor de uz casnic

4,9

113,6

0,1

+0,0

34,5

Producţia de maşini şi aparate electrice

60,4

95,4

4,6

-0,2

130,5

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

31,3

51,5

0,5

-0,5

53,6

Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

114,2

106,9

1,8

+0,1

67,4

producţia de mobilier

103,4

104,2

1,6

+0,1

67,7

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

1552,7

101,4

21,9

+0,3

95,7

Producţia şi distribuţia energiei electrice

1092,6

102,0

16,9

+0,3

95,3

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

460,1

99,6

5,0

-0,0

96,8

Notă:
1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2) Conform calculelor suplimentare estimative a producţiei întreprinderilor care prezintă rapoartele statistice anual.
3) În preţurile medii ale anului precedent.

Persoana de contact:

Valentina Comarniţchi
Direcţia statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 40 30 55

Prima / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2010
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire