Prima / Situaţia privind fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2010
 
Situaţia privind fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2010
30.06.2010

Situaţia privind fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2010 1)

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind situaţia fondului locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2010.

Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2010 a constituit 78853,8 mii m2. Localităţilor urbane le revin 30100,6 mii m2 sau 38,2 % din volumul total al fondului locativ, iar localităţilor rurale – respectiv 48753,2 mii m2 şi 61,8 %.

La 1 ianuarie 2010 gradul de asigurare a populaţiei cu spaţiu locativ pe un locuitor, în medie pe ţară, a constituit 22,1 m2, în localităţile urbane – 20,4 m2, rurale – 23,4 m2 şi s-a majorat în comparaţie cu situaţia de la 1 ianuarie 2009 respectiv cu 0,1 %, 0,3 % şi 0,1 %.

Situaţia fondului locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2010 pe forme de proprietate se prezintă prin următoarele date:

Suprafaţa totală,
mii. m. p.

în % faţă de :

situaţia la 1 ianuarie 2009

Total

Fondul locativ – total

78853,8

100,6

100,0

din care pe forme de proprietate:

publică

3040,8

94,6

3,9

privată

75721,6

100,9

96,0

mixtă (publică şi privată) fără participare străină

70,1

 93,7

0,09

străină

3,8

 -

0,0

a întreprinderilor cu participare străină

17,5

70,9

0,02

Cota preponderentă a locuinţelor se află în proprietate privată a cetăţenilor şi persoanelor juridice, constituind 96 % din totalul fondului locativ al Republicii Moldova.

Indicatorii principali care caracterizează fondul locativ al Republicii Moldova în profil pe regiuni de dezvoltare şi raioane sunt prezentaţi în următoarele anexe:

Notă:
1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoană de contact:

Elena Cemîrtan,
Şef al secţiei statistica construcţiilor şi investiţiilor,
Tel. 40 30 57

Prima / Situaţia privind fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2010
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire