Prima / Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2010
 
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2010
30.07.2010

Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2010 1)

Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-iunie 2010, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2850,2 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 6,6%, salariul real fiind în uşoară scădere faţă de nivelul anului trecut (99,7%). În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2532,2 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada a anului trecut cu 8,0%, în sectorul real al economiei – 3034,4 lei şi s-a majorat cu 5,9 la sută faţa de perioada similară a anului precedent.

În luna iunie remunerarea medie a unui salariat a fost de 3080,1 lei. Comparativ cu luna iunie a anului trecut salariul mediu brut s-a mărit cu 8,3%, salariul real fiind în uşoară creştere faţă de nivelul anului trecut (100,5%). În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2848,0 lei, şi a crescut cu 8,4% faţă de perioada similară a anului trecut. În sectorul real salariul mediu lunar a înregistrat 3210,4 lei, fiind în creştere cu 8,1%.

Tabelul 1. Salariul mediu lunar al unui angajat pe tipuri de activităţi economice (lei)

Genurile de activitate

Ianuarie-iunie 2010

Inclusiv:
iunie 2010

Ianuarie-iunie 2010
faţă de
ianuarie-iunie 2009, %

Iunie 2010
faţă de
iunie 2009, %

 Total

2850,2

3080,1

106,6

108,3

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

1394,2

1478,9

108,2

107,5

Piscicultura

1487,0

1507,1

103,0

110,0

Industrie:

3207,1

3438,1

103,6

108,4

industria extractivă

2929,0

3464,5

92,4

94,1

industria prelucrătoare

2873,0

3115,3

105,1

110,3

energie electrică şi termică, gaze şi apă

4581,8

4769,4

99,6

104,3

Construcţii

2908,2

3280,5

98,6

100,3

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

2579,1

2705,7

104,0

109,5

Hoteluri şi restaurante

2331,1

2482,4

109,0

113,1

Transporturi şi comunicaţii

3792,1

3716,2

104,9

102,5

Activităţi financiare

6034,4

6335,1

107,7

107,8

Tranzacţii imobiliare

3596,6

3858,5

106,0

106,7

Administraţie publică

3115,1

3241,2

98,8

99,6

Învăţămînt

2377,9

2786,4

116,4

115,4

Sănătate şi asistenţă socială

2795,4

3206,5

107,7

109,1

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

2307,2

2557,9

102,7

103,9

activităţi recreative, culturale şi sportive

2074,7

2329,6

102,7

103,7

Notă:
1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi m. Bender.
* Informaţia cuprinde toate instituţiile bugetare indiferent de numărul de lucrători şi întreprinderile sectorului real cu 20 şi mai mulţi salariaţi.

Persoana de contact:

Elena Vâtcărău
Direcţia statistica pieţei muncii şi demografiei
Tel. 40 30 99
___________________________________

Prima / Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2010
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire