Prima / Durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2009
 
Durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2009
02.08.2010

Durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2009*

Biroul Naţional de Statistică anunţă despre durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2009.

Pe parcursul anilor 2007-2009 în evoluţia proceselor demografice au avut loc schimbări pozitive, care sînt exprimate în primul rînd prin creşterea natalităţii şi stabilizarea mortalităţii, ca rezultat s-a micşorat scăderea naturală a populaţiei.

Scăderea continuă a mortalităţii a condiţionat creşterea duratei medii a vieţii în ţară. Dacă în 1995 (an cu valoarea minimă a indicatorului din ultimii 25 de ani) acest indicator constituia 65,8 ani, atunci începînd cu 1996 el este în creştere şi în 2009 a constituit 69,3 ani (la bărbaţi – 65,3 şi la femei – 73,4 ani), înregistrînd valoarea maximă din aceeaşi perioadă.

Speranta_2009_01.png

Totuşi în anul trecut a avut loc o anumită scădere a speranţei de viaţă a bărbaţilor ce locuiesc în mediul rural. Femeile trăiesc mai mult decît bărbaţii cu 8,1 ani. Acest decalaj se datorează nivelului mai înalt al mortalităţii premature a bărbaţilor. Datorită nivelului diferenţiat al mortalităţii, durata medie a vieţii a locuitorilor din mediul urban a fost mai mare decît a celor din mediul rural, respectiv cu 3,5 ani la bărbaţi şi cu 3,2 ani la femei.

Tabelul 1. Durata medie a vieţii la anumite vîrste

Vîrsta, ani

Total

Urban

Rural

Ambele sexe

Bărbaţi

Femei

Ambele sexe

Bărbaţi

Femei

Ambele sexe

Bărbaţi

Femei

2009

0

69,3

65,3

73,4

71,5

67,5

75,3

68,0

64,0

72,2

15

55,6

51,6

59,5

57,7

53,7

61,5

54,2

50,4

58,3

30

41,2

37,4

44,8

43,2

39,3

46,8

39,9

36,3

43,7

45

27,9

24,8

30,8

29,7

26,4

32,7

26,8

23,8

29,7

60

16,8

14,8

18,3

18,0

15,7

19,8

16,2

14,4

17,6

65

13,6

11,9

14,8

14,6

12,8

16,0

13,0

11,5

14,2

2008

0

69,4

65,5

73,2

71,2

67,1

75,1

68,2

64,6

72,0

15

55,5

51,7

59,3

57,2

53,2

61,0

54,4

50,8

58,2

30

41,1

37,5

44,6

42,8

38,9

46,4

40,1

36,7

43,6

45

27,9

25,0

30,6

29,4

26,2

32,2

27,0

24,2

29,7

60

16,9

15,1

18,3

18,0

16,0

19,6

16,3

14,6

17,7

65

13,6

12,1

14,6

14,5

12,9

15,6

13,1

11,7

14,2

Cele mai înalte valori (70-72 ani) au fost înregistrate în mun.Chişinău şi în majoritatea raioanelor zonei de Nord a ţării. În 25 de unităţi teritoriale speranţa de viaţă la naştere este sub valoarea medie republicană, cu nivelul minim (pînă la 66 ani) în raioanele Basarabeasca şi Călăraşi.

Speranta_2009_02.png

În mun.Bălţi şi raioanele Briceni, Donduşeni, Drochia, Anenii Noi, speranţa de viaţă la naştere a femeilor în 2009 era cu 10 ani şi peste mai mare decît cea a bărbaţilor.

Notă:
* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender, inclusiv cazuri aparte de înregistrare a actelor de stare civilă a persoanelor de pe acest teritoriu.

Persoana de contact:

Nina Cesnocova
Secţia statistica demografică
Tel. 40 31 10
______________________

Prima / Durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2009
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire