Prima / Construcţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2010
 
Construcţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2010
03.08.2010

Construcţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2010

Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd construcţia locuinţelor în ianuarie-iunie 2010.

În ianuarie-iunie 2010 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 880 apartamente cu suprafaţa totală de 107,5 mii m2, ceea ce a constituit 50,7 % faţă de perioada respectivă a anului precedent. Construcţia de locuinţe a fost realizată preponderent de agenţii economici din sectorul privat al economiei naţionale, constituind 87,0 % din volumul total al caselor de locuit date în folosinţă.

Locuinţe date în folosinţă pe forme de proprietate şi medii de rezidenţă în ianuarie-iunie 2010 se prezintă astfel:

Locuinţe date în folosinţă

Informativ:
ianuarie-iunie 2009
în % faţă de:

Numărul apartamentelor construite, unităţi

suprafaţa totală

mii m2

în % faţă de:

ianuarie-iunie 2009

total

ianuarie-iunie 2008

total

S-au construit – total

880

107,5

50,7

100,0

89,9

100,0

din care:

  privată

720

93,6

44,8

87,0

105,2

98,4

    din aceasta, beneficiari individuali

561

78,9

71,5

73,4

83,3

52,0

  străină

160

14,0

-

13,0

-

-

din total în:

  mediul urban

678

83,3

44,9

77,5

93,3

87,5

  mediul rural

202

24,2

91,0

22,5

71,7

12,5

Din contul mijloacelor proprii ale populaţiei în ianuarie-iunie 2010 au fost date în folosinţă 561 case de locuit individuale cu suprafaţa totală de 78,9 mii m2, constituind 73,4 % din volumul total al locuinţelor date în folosinţă în total pe ţară, fiind în scădere cu 28,5 % faţă de ianuarie-iunie 2009.

Distribuţia pe medii de rezidenţă arată, că din volumul total al locuinţelor în mediul urban au fost date în folosinţă 678 apartamente cu suprafaţa totală de 83,3 mii m2 sau 77,5 % din total şi 44,9 % faţă de nivelul ianuarie-iunie 2009. Comparativ cu ianuarie-iunie 2009 cota-parte a locuinţelor date în folosinţă în mediul urban s-a micşorat cu 10,0 puncte procentuale.

Volumul locuinţelor date în folosinţă în ianuarie-iunie 2010 pe regiuni de dezvoltare se caracterizează prin următoarele date:

Locuinţe date în folosinţă

Informativ:
ianuarie-iunie 2009
în % faţă de:

Numărul apartamentelor construite, unităţi

ianuarie-iunie

mii m2

în % faţă de:

ianuarie-iunie 2009

total

ianuarie-iunie 2008

total

Total

880

107,5

50,7

100,0

89,9

100,0

 din care:

 mun. Chişinău

554

71,4

45,3

66,4

85,6

74,4

Nord

149

17,3

64,4

16,1

155,5

12,7

Centru

91

9,5

66,4

8,8

72,7

6,7

Sud

51

5,0

75,5

4,7

88,8

3,1

UTA Găgăuzia

35

4,3

67,0

4,0

90,8

3,1

Distribuţia în profil regional arată, că cel mai mare volum al construcţiilor de locuinţe s-a înregistrat în municipiul Chişinău, unde au fost date în folosinţă 554 apartamente cu suprafaţa totală de 71,4 mii m2 (66,4 % din volumul total al locuinţelor date în folosinţă în total pe ţară), fiind în descreştere cu 54,7 % faţă de perioada respectivă a anului precedent.

Notă: Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoana de contact:

Elena Cemîrtan
Secţia statistica construcţiilor şi investiţiilor
Tel. 40 30 57
_________________________________

Prima / Construcţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2010
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire