Prima / Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 2010
 
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 2010
06.08.2010

Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 2010 1)

Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în iulie faţă de iunie 2010 a constituit 99,4 %, iar faţă de iulie 2009 – 107,6 % (informativ: în iulie 2009 faţă de iunie 2009 IPC a marcat 99,4% şi faţă de iunie 2008 – 99,5%). De la începutul anului (în luna iulie a.c. faţă de decembrie 2009) preţurile de consum s-au majorat cu 4,7 la sută.

Scăderea preţurilor medii de consum în iulie faţă de iunie a.c. cu 0,6 la sută a fost determinată de micşorarea preţurilor la produsele alimentare cu 1,9 la sută, nealimentare cu 0,1 la sută şi de creşterea tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 0,3 la sută (tabelul 1).

În luna iulie cu apariţia mare pe piaţa de consum a zarzavaturilor de sezon şi temperaturile caniculare au scăzut considerabil preţurile la: cartofii timpurii – cu 17,0%, legume proaspete – cu 15,8%(inclusiv: castraveţi – cu 41,0%, ceapă – cu 34,3%, roşii – cu 29,5%, ardei dulci – cu 23,8%, varză – cu 22,3%), fructe proaspete – cu 5,4%(inclusiv: persicile şi prunele - cu cîte 15,5%), carne de porc, bovine şi de pasăre – cu cîte 0,5%, peşte proaspăt şi congelat – cu 0,4%, lapte integral şi smîntîna – cu 0,2%.

În perioada de raport la majoritatea produselor nealimentare preţurile au rămas constante. Au scăzut preţurile la: medicamente – cu 2,0%, confecţii, încălţăminte şi la unele articole de mobilă – cu cîte 0,4%.

La serviciile prestate populaţiei în luna de raport a fost înregistrată majorarea tarifelor la: serviciile turismului peste hotarele ţării – cu 13,6%, transportul feroviar de pasageri interstatal – cu 3,4% şi serviciile transportului aerian – cu 2,0%.

Tabelul . Rata inflaţiei în luna iulie 2010

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare (în decimile)

Iulie 2010 (+/-) faţă de:

Informativ:
Iulie 2009 (+/-) faţă de:

Iunie 2010

Decembrie 2009

Iulie 2009

Iunie 2009

Decembrie 2008

Iulie 2008

TOTAL

10000

-0,6

4,7

7,6

-0,6

-2,4

-0,5

Mărfuri alimentare

3487

-1,9

1,4

5,8

-2,3

-7,8

-7,3

Pîine

270

0,3

1,7

2,4

0,3

-6,2

-4,4

Legume

284

-15,8

-6,7

20,1

-15,1

-18,3

-13,3

Fructe

122

-5,4

18,1

8,1

-2,0

2,9

-15,7

Carne, preparate şi conserve din carne

778

-0,1

-2,6

-2.5

-0,6

-4,9

-1,3

Lapte şi produse lactate

408

0,1

2,6

8,1

-1,0

-9,3

-3,7

Zahăr

 79

-0,4

25,4

60,8

2,8

-10,2

-14,5

Ouă

 70

16,7

-41,7

-23,9

6,3

-39,2

-28,2

Ulei vegetal

 83

0,4

12,0

14,6

-0,9

-26,9

-44,9

Mărfuri nealimentare

3792

-0,1

4,4

7,1

0,6

-0,1

-0,9

Confecţii

 761

-0,3

-0,4

2,3

0,0

-2,7

0,0

Încălţăminte

 470

-0,4

-0,6

-0,1

-1,0

-1,3

1,8

Medicamente

 497

-2,0

7,6

16,7

2,6

10,2

8,7

Combustibili

 597

1,2

14,0

17,1

2,9

-2,1

-16,7

Materiale de construcţie

298

0,2

1,1

1,6

-0,2

-3,7

-3,8

Servicii

2721

0,3

9,3

10,6

-0,2

1,0

9,8

Servicii comunal-locative:

 1134

0,0

18,8

17,5

0,0

1,3

22,0

 Apeduct şi canalizare

 88

0,0

1,7

13,1

0,0

10,3

36,0

 Energie electrică

 409

0,0

20,4

21,4

0,0

0,0

11,8

 Gaze naturale prin conducte centralizate

 287

0,0

26,2

13,4

0,0

0,0

22,6

 Încălzire centralizată

 170

0,0

25,3

25,3

0,0

0,0

59,6

Transportul de pasageri

 270

0,0

3,4

12,6

0,1

-3,6

-1,3

Alimentaţia publică

 237

0,2

6,5

9,4

-1,6

1,3

6,8

Indicii parţiali 2), calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente, se prezintă astfel:

Indicator

Iulie 2010 în % faţă de:

Iunie 2010

Decembrie 2009

Iulie 2009

Total IPC

99,4

104,7

107,6

Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

99,8

102,7

105,2

Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi

100,0

106,4

108,7

Total IPC exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

99,2

103,0

106,2

Total IPC exclusiv combustibili

99,2

104,1

107,1

Notă:
1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2) Calcularea indicilor parţiali a fost efectuată în conformitate cu „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009.
Metodologia poate fi accesată pe site-ul BNS la următoarea adresă: /pageview.php?l=ro&idc=302&id=2264).

Persoana de contact:

Ana Cucereavîi
Secţia statistica preţurilor
Tel. 40 31 11
____________________

Prima / Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 2010
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire