Prima / Roada medie a culturilor agricole la începutul perioadei de recoltare
 
Roada medie a culturilor agricole la începutul perioadei de recoltare
06.08.2010

Roada medie a culturilor agricole la începutul perioadei de recoltare *

Biroul Naţional de Statistică informează despre roada medie la hectar a culturilor agricole în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) 1), conform stării la 1 august 2010 se prezintă prin următoarele date:

Roada medie la hectar, chintale

2010

în % faţă de 2009

Cereale şi leguminoase boabe (cu excepţia porumbului) - total

 21,8

107,4

 din care:

 grîu de toamnă şi primăvară

24,1

110,6

 orz de toamnă şi primăvară

17,1

94,5

 leguminoase pentru boabe

13,9

117,8

Rapiţa de toamnă şi primăvară

9,7

75,2

Legume de cîmp

40,2

168,9

Fructe - total

26,5

101,5

 din care:

 sămînţoase

38,2

98,7

 sîmburoase

24,6

109,3

Astfel, recolta medie a cerealelor şi leguminoaselor boabe (cu excepţia porumbului) a constituit 21,8 chintale la hectar sau cu 7,4% mai mult comparativ cu aceiaşi dată a anului 2009, din care a griului – 24,1 chintale sau cu 10,6 % mai mult, a leguminoaselor pentru boabe, respectiv, 13,9 chintale la hectar, sau cu 17,8% mai mult. Începutul recoltării în masă a legumelor se caracterizează prin majorarea esenţială a roadei medii la hectar a acestora- de 1,7 ori faţă de data respectivă a anului trecut; recolta medie a fructelor sîmburoase s-a majorat cu 9,3%. Totodată, s-a înregistrat micşorarea recoltei medii a orzului şi rapiţei, corespunzător, cu 5,5% şi cu 24,8%.

Este de menţionat, că în anul 2010, faţă de anul precedent, ritmurile de recoltare a culturilor agricole sunt în descreştere, fapt generat de condiţiile naturale din acest an.

Analiza roadei medii a culturilor agricole la un hectar în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) 1) în profil teritorial arată, că cei mai înalţi indici la culturile cerealiere şi leguminoase pentru boabe (cu excepţia porumbului) au fost înregistraţi în regiunea de dezvoltare Nord - 25,5 chintale, în restul regiunilor de dezvoltare – 19-20 chintale.

Cea mai înaltă, faţă de nivelul mediu pe ţară, roadă la un hectar de rapiţă a fost înregistrată în regiunea de dezvoltare Nord – cu 22% şi UTA Găgăuzia- cu 12% , de legume - în regiunile de dezvoltare Sud şi Nord – respectiv cu 11% şi cu 4%, de fructe - în regiunea de dezvoltare Sud – cu 21% şi UTA Găgăuzia- cu 17%.

Notă:
* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
1) Întreprinderile agricole cu personalitatea juridică şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste.

Persoana de contact:
Elena Orlov
Direcţia statistica agriculturii şi mediului
Tel. 40 30 22
______________________________

Prima / Roada medie a culturilor agricole la începutul perioadei de recoltare
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire