Prima / Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-iulie 2010
 
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-iulie 2010
02.09.2010

Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-iulie 20101

Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-iulie 2010, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2877,8 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 6,8%, salariul real constituind 99,8% din nivelul anului trecut. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2548,0 lei şi a crescut faţă de aceeaşi perioadă  a anului trecut cu 7,8%, în sectorul real al economiei – 3068,1 lei şi s-a majorat cu 6,3 la sută faţa de perioada similară a anului precedent.

În luna iulie remunerarea medie a unui salariat a fost de 3054,3 lei. Comparativ cu luna iulie a anului trecut salariul mediu brut s-a mărit cu 8,5%, salariul real – cu 0,8%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2667,8 lei, şi a crescut cu 7,2% faţă de perioada similară a anului trecut. În sectorul real salariul mediu lunar a înregistrat 3270,3 lei, fiind în creştere cu 9,0%.

Tabelul 1.Salariul mediu lunar al unui angajat pe tipuri de activităţi economice

lei

Genurile de activitate

Ianuarie-iulie 2010

Inclusiv: iulie 2010

Ianuarie-iulie 2010 faţă de ianuarie-iulie 2009, %

iulie  2010 faţă de iulie 2009, %

 Total

2877,8

3054,3

106,8

108,5

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

1434,9

1655,7

108,1

106,8

Piscicultura

1477,5

1486,8

99,0

84,8

Industrie:

3261,0

3553,4

104,8

110,7

industria extractivă

3083,3

3929,6

94,7

109,0

industria prelucrătoare

2921,4

3176,6

105,8

108,3

energie electrică şi termică, gaze şi apă

4650,3

5075,1

101,9

116,5

Construcţii

2961,3

3243,1

99,1

100,9

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

2611,8

2784,9

104,9

109,0

Hoteluri şi restaurante

2361,3

2480,3

109,5

107,8

Transporturi şi comunicaţii

3781,4

3749,6

104,5

103,0

Activităţi financiare

6115,6

6593,2

109,1

116,9

Tranzacţii imobiliare

3645,5

4163,4

105,5

111,1

Administraţie publică

3150,2

3371,6

97,8

96,8

Învăţămînt

2384,1

2449,5

116,2

115,7

Sănătate şi asistenţă socială

2822,4

2991,3

107,7

107,7

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

2303,1

2353,5

102,5

102,7

activităţi recreative, culturale şi sportive

2062,8

2054,6

102,4

102,0

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi m. Bender. 
  Informaţia cuprinde toate instituţiile bugetare indiferent de numărul de lucrători  şi întreprinderile sectorului real cu 20 şi mai mulţi  salariaţi

Persoană de contact:

 Elena Vâtcărău,
Şef al direcţiei statistica pieţei muncii şi demografiei
Tel. 40 30 99, 24 16 52

Prima / Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-iulie 2010
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire