Prima / Roada medie a culturilor agricole în perioada de recoltare pînă la 1 septembrie 2010
 
Roada medie a culturilor agricole în perioada de recoltare pînă la 1 septembrie 2010
09.09.2010

Roada medie a culturilor agricole în perioada de recoltare pînă la 1 septembrie 20101

Biroul Naţional de Statistică informează despre roada medie la hectar a culturilor agricole, reieşind din suprafeţele recoltate în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier)2, în perioada de recoltare pînă la 1 septembrie 2010, care se prezintă prin următoarele date:

Roada medie la hectar, chintale

2010

în % faţă de 2009

Cereale şi leguminoase boabe (cu excepţia porumbului) - total

21,4

108

din care:

 grîu de toamnă şi primăvară

23,5

110

 orz de toamnă şi primăvară

16,6

94

 leguminoase pentru boabe

13,6

117

Rapiţa de toamnă şi primăvară

10,2

79

Legume de cîmp

55,4

120

Fructe - total

36,9

97

 din care:

 sămînţoase

47,7

83

 sîmburoase

28,5

117

Struguri - total

23,7

80

Conform datelor preliminare, recolta medie a cerealelor şi leguminoaselor boabe (cu excepţia porumbului) în perioada de referinţă a constituit 21,4 chintale la hectar sau cu 8% mai mult comparativ cu perioada respectivă a anului 2009, din care a grîului – 23,5 chintale sau cu 10% mai mult şi a leguminoaselor pentru boabe, respectiv, 13,6 chintale la hectar, sau cu 17% mai mult.  Este în creştere recolta medie a  legumelor de cîmp cu 20%; recolta medie a fructelor sîmburoase s-a majorat cu 17%. Totodată, s-a înregistrat micşorarea recoltei medii a orzului, fructelor sămînţoase şi rapiţei, corespunzător, cu 6%, cu 17% şi cu 21%.

Analiza roadei medii a culturilor agricole la un hectar în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier)2 în profil teritorial arată, că cei mai înalţi indici la culturile cerealiere şi leguminoase pentru boabe (cu excepţia porumbului) au fost înregistraţi în regiunea de dezvoltare Nord - 25,5 chintale, în restul regiunilor de dezvoltare –  18,2-19,4 chintale.

Cea mai înaltă, faţă de nivelul mediu pe ţară, roadă la un hectar de grîu, de orz, de leguminoase boabe şi de rapiţă a fost înregistrată în regiunea de dezvoltare Nord – respectiv cu 15%, cu 25%, cu 21% şi cu 27%, de legume - în regiunea de dezvoltare Sud cu 6%, de fructe sîmburoase  – în regiunea de dezvoltare Sud – cu 15%, dar cele  sămînţoase - în regiunea de dezvoltare Nord – cu 10%.

Notă:

Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
2 Întreprinderile agricole cu personalitatea juridică şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste.

Persoană de contact:

Elena Orlov
şef al Direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 40 30 22

 

Prima / Roada medie a culturilor agricole în perioada de recoltare pînă la 1 septembrie 2010
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire