Prima / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2010
 
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2010
07.10.2010

Activitatea de comerţ  exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2010 1) 2)

Biroul Naţional de Statistică relatează că exporturile de mărfuri realizate în luna august 2010 s-au cifrat la 122,6 mil. dolari SUA, cu 3,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 25,3% - comparativ cu luna august 2009.

Com_Ext_010810_01.png

În ianuarie-august 2010 exporturile au totalizat 862,2 mil. dolari  SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2009 cu 9,2%.

Ianuarie-august 2010

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-august 2009

ianuarie-august

ianuarie-august

2009

2010

2009

2010

Export – total

      din care:

862,2

109,2

100,0

100,0

-24,3

9,2

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

418,1

98,7

53,6

48,5

-11,7

-0,7

  ţările CSI

329,3

115,3

36,2

38,2

-10,5

5,5

  alte ţări

114,8

142,9

10,2

13,3

-2,1

4,4

Import – total  

      din care:

2291,6

114,8

100,0

100,0

-38,3

14,8

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

1028,8

118,9

43,3

44,9

-17,2

8,2

  ţările CSI

722,3

100,1

36,2

31,5

-12,6

0,0

  alte ţări

540,5

131,9

20,5

23,6

-8,5

6,6

balanţA comercialĂ – total

      din care:

-1429,4

118,4

100,0

100,0

x

x

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

-610,7

138,3

36,6

42,7

x

x

  ţările CSI

-393,0

90,2

36,1

27,5

x

x

  alte ţări

-425,7

129,2

27,3

29,8

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–27) au însumat 418,1 mil. dolari SUA (cu 1,3% mai puţin faţă de ianuarie-august 2009), deţinînd o cotă de 48,5% în total exporturi (53,6% în ianuarie-august 2009).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 38,2% (în ianuarie-august 2009 – 36,2%), ce corespunde unei valori de 329,3 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări  s-au majorat cu 15,3%, comparativ cu ianuarie-august 2009.

Primele 27 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 96,6% din volumul total, au fost:

Ianuarie-august 2010

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+),  scăderea (-) exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-august 2009

ianuarie-august

ianuarie-august

2009

2010

2009

2010

Export - total

862,2

109,2

100,0

100,0

-24,3

9,2

       din care:

Federaţia Rusă

208,3

126,4

20,9

24,2

-3,2

5,5

România

138,8

88,2

19,9

16,1

-6,6

-2,3

Italia

91,5

103,5

11,2

10,6

-2,6

0,4

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

51,9

145,5

4,5

6,0

0,5

2,1

Ucraina

51,0

107,8

6,0

5,9

-4,3

0,5

Turcia

50,8

de 2,6 ori

2,5

5,9

-0,2

4,0

Belarus

45,7

93,3

6,2

5,3

-1,3

-0,4

Germania

40,4

85,1

6,0

4,7

-0,1

-0,9

Polonia

24,6

111,8

2,8

2,9

-1,3

0,3

Grecia

15,3

182,3

1,1

1,8

0,4

0,9

Kazahstan

14,6

102,2

1,8

1,7

-1,4

0,0

Statele Unite ale Americii

13,7

196,1

0,9

1,6

-0,4

0,8

Elveţia

10,5

61,6

2,2

1,2

-0,1

-0,8

Franţa

9,9

77,6

1,6

1,1

-0,2

-0,4

Bulgaria

9,3

96,4

1,2

1,1

-0,7

0,0

Georgia

8,4

163,5

0,6

1,0

0,1

0,4

Lituania

6,1

98,5

0,8

0,7

0,2

0,0

Olanda

5,2

88,5

0,7

0,6

-0,2

-0,1

Irak

5,0

173,9

0,4

0,6

0,0

0,3

Republica Cehă

4,9

165,0

0,4

0,6

0,0

0,2

Belgia

4,6

125,3

0,5

0,5

-0,3

0,1

Siria

4,3

172,8

0,3

0,5

0,0

0,2

Austria

3,8

97,1

0,5

0,4

-0,3

0,0

Slovacia

3,7

89,4

0,5

0,4

-0,1

-0,1

Libia

3,4

de 15,7 ori

0,0

0,4

-

0,4

Azerbaidjan

3,4

149,1

0,3

0,4

-0,2

0,1

Uzbekistan

3,1

62,8

0,6

0,4

0,1

-0,2

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor către Federaţia Rusă (+26,4%), Turcia (de 2,6 ori), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+45,5%), Grecia (+82,3%), Statele Unite ale Americii (+96,1%), Ucraina (+7,8%), Italia (+3,5%), Georgia (+63,5%), Libia (de 15,7 ori), Polonia (+11,8%), Irak (+73,9%), Republica Cehă (+65,0%) şi Siria (+72,8%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 16,0%. Totodată, s-au diminuat exporturile către România (-11,8%), Germania (-14,9%), Elveţia (-38,4%), Belarus (-6,7%), Franţa (-22,4%), Uzbekistan (-37,2%), Olanda (-11,5%) şi Slovacia          (-10,6%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 5,2%.

Exporturile de mărfuri structurate, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-august 2010

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-august 2009

ianuarie-august

ianuarie-august

2009

2010

2009

2010

Export - total

862,2

109,2

100,0

100,0

-24,3

9,2

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

174,5

95,5

23,1

20,2

4,4

-1,0

Animale vii

4,7

de 12,6 ori

0,0

0,6

0,0

0,6

Carne şi preparate din carne

3,8

de 5,4 ori

0,1

0,4

-0,1

0,4

Produse lactate şi ouă de păsări

5,6

134,2

0,5

0,7

-0,4

0,2

Cereale şi preparate pe bază de cereale

44,6

89,3

6,3

5,2

2,3

-0,7

Legume şi fructe

100,3

116,1

10,9

11,6

1,5

1,8

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

6,7

20,0

4,2

0,8

2,0

-3,4

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

1,6

121,7

0,2

0,2

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

5,9

116,8

0,6

0,7

-0,9

0,1

Băuturi şi tutun

125,1

120,0

13,2

14,5

-4,0

2,6

Băuturi

103,0

111,8

11,7

11,9

-3,7

1,4

Tutun brut şi prelucrat

22,1

183,0

1,5

2,6

-0,3

1,2

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

84,3

138,6

7,7

9,8

-3,8

3,0

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

2,6

de 2,4 ori

0,1

0,3

-0,2

0,2

Seminţe şi fructe oleaginoase

56,1

121,1

5,9

6,5

1,6

1,2

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

1,4

165,2

0,1

0,2

0,0

0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

6,6

96,3

0,9

0,8

-4,0

0,0

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

13,6

de 3,9 ori

0,4

1,6

-1,1

1,3

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

2,0

de 2,5 ori

0,1

0,2

-0,1

0,2

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

3,5

141,8

0,3

0,4

0,0

0,1

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

2,7

113,3

0,3

0,3

0,0

0,0

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

20,9

69,9

3,8

2,4

-0,7

-1,1

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

20,8

69,9

3,8

2,4

-0,7

-1,1

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

47,1

129,2

4,6

5,5

1,0

1,3

Produse chimice organice

0,9

85,9

0,1

0,1

0,1

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

36,2

142,2

3,2

4,2

1,5

1,3

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

5,3

99,4

0,7

0,6

-0,3

0,0

Materiale plastice sub forme primare

0,9

60,2

0,2

0,1

-0,1

-0,1

Materiale plastice prelucrate

2,3

130,9

0,2

0,3

-0,1

0,1

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia prima

69,2

114,9

7,6

8,0

-10,5

1,1

Piele, altă piele şi blană prelucrate

0,5

12,2

0,6

0,1

-0,1

-0,5

Cauciuc prelucrat

4,1

128,2

0,4

0,5

-0,6

0,1

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

2,7

147,0

0,2

0,3

0,0

0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

4,8

de 3,0 ori

0,2

0,5

-0,9

0,3

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

21,7

114,9

2,4

2,5

-1,4

0,4

Articole din minerale nemetalice

20,8

130,2

2,0

2,4

-2,0

0,6

Fier şi oţel

1,6

94,7

0,2

0,2

-4,0

0,0

Articole prelucrate din metal

12,7

105,7

1,5

1,5

-1,4

0,1

Maşini şi echipamente pentru transport

111,9

118,2

12,0

13,0

-2,2

2,2

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

4,5

de 2,4 ori

0,2

0,5

-0,1

0,3

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

8,5

de 2,1 ori

0,5

1,0

-0,6

0,6

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

1,7

89,3

0,2

0,2

0,0

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

13,9

117,1

1,5

1,6

-0,3

0,3

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

1,8

118,6

0,2

0,2

0,0

0,0

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

67,3

104,0

8,2

7,8

-0,9

0,3

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

10,1

159,9

0,8

1,2

-0,3

0,5

Alte echipamente de transport

3,7

196,3

0,2

0,4

0,1

0,2

Articole manufacturate diverse

225,5

103,3

27,6

26,2

-8,6

0,9

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

1,3

72,4

0,2

0,1

-0,2

-0,1

Mobilă şi părţile ei

19,2

128,4

1,9

2,2

-1,2

0,5

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

9,5

109,5

1,1

1,1

-0,6

0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

151,9

102,1

18,8

17,6

-3,5

0,4

Încălţăminte

19,3

106,8

2,3

2,2

-1,6

0,2

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

7,0

98,3

0,9

0,8

-1,1

0,0

Alte articole diverse

17,0

91,2

2,4

2,0

-0,3

-0,2

Structura exporturilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale pentru economia ţării noastre.

Exporturile de articole manufacturate diverse s-au situat pe primul loc, reprezentînd 26,2% din total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii (67,4% din total secţiune şi 17,6% din total exporturi), încălţăminte (8,6% din total secţiune şi 2,2% din total exporturi) şi mobilă (8,5% din total secţiune şi 2,2% din total exporturi).

Exporturile de produse alimentare şi animale vii s-au clasat pe locul doi, cu o pondere de 20,2% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (57,5% din total secţiune şi 11,6% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (25,6% din total secţiune şi 5,2% din total exporturi).

Exporturile de băuturi şi tutun s-au situat pe locul trei, deţinînd o cotă de 14,5% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (82,4% din total secţiune şi 11,9% din total exporturi).

Exporturile de maşini şi echipamente pentru transport s-au clasat pe locul patru, reprezentînd 13,0% din total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri maşinile şi aparatele electrice au deţinut o pondere de 60,1% din total secţiune şi 7,8% din total exporturi.

Exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili s-au situat pe locul cinci, cu o pondere de 9,8% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri seminţelor şi fructelor oleaginoase  le-au revenit 66,6% din total secţiune şi 6,5% din total exporturi.

Exporturile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă s-au clasat pe locul şase, cu o pondere de 8,0% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de fire, ţesături şi articole textile (31,4% din total secţiune şi 2,5% din total exporturi), articole din minerale nemetalice (30,1% din total secţiune şi 2,4% din total exporturi).

Exporturile de produse chimice şi produse derivate s-au clasat pe locul şapte, deţinînd o cotă de 5,5% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri produsele medicinale şi farmaceutice reprezintă 76,8% din total secţiune şi 4,2% din total exporturi. Cea mai mare parte din produsele medicinale şi farmaceutice exportate au constituit reexporturile (81,8%).

În continuare urmează secţiunea „Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală”, cu o pondere de 2,4% în total exporturi.

Pe grupe de mărfuri creşteri substanţiale s-au marcat la exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili (+38,6%), băuturi şi tutun (+20,0%), maşini şi echipamente pentru transport (+18,2%), produse chimice şi produse derivate (+29,2%), îndeosebi produse medicinale şi farmaceutice (+42,2%), mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă (+14,9%), articole manufacturate diverse (+3,3%), contribuind astfel la creşterea pe total exporturi cu 11,1%.

Totodată s-au redus exporturile de zahăr şi preparate pe bază de zahăr (-80,0%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate  (-30,1%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (-27,6%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-10,7%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-10,7%), fier şi oţel (-5,3%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-3,7%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (-1,7%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-0,6%).

Importurile de mărfuri realizate în luna august 2010 au însumat 301,5 mil. dolari SUA, cu 4,0% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 28,9% mai mult comparativ cu luna august 2009.

În ianuarie-august 2010 importurile au totalizat 2291,6 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada similară din anul 2009 cu 14,8%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la 1028,8 mil. dolari SUA (cu 18,9% mai mult decît în ianuarie-august 2009), deţinînd o pondere de 44,9% în total importuri (43,3% în ianuarie-august 2009).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 722,3 mil. dolari SUA (cu 0,1% mai mult decît în ianuarie-august 2009), care echivalează cu o cotă de 31,5% în total importuri (36,2% în ianuarie-august 2009).

Com_Ext_010810_02.png

Primele 33 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 95,9% din volumul total, au fost:

Ianuarie-august 2010

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-august 2009

ianuarie-august

ianuarie-august

2009

2010

2009

2010

Import - total

2291,6

114,8

100,0

100,0

-38,3

14,8

       din care:

Federaţia Rusă

336,4

168,5

10,0

14,7

-6,0

6,8

Ucraina

314,0

113,7

13,8

13,7

-8,9

1,9

România

232,3

122,8

9,5

10,1

-7,0

2,2

China

186,1

136,5

6,8

8,1

-1,8

2,5

Germania

173,4

112,0

7,8

7,6

-2,8

0,9

Italia

163,3

116,5

7,0

7,1

-2,1

1,2

Turcia

119,9

113,8

5,3

5,2

-1,6

0,7

Polonia

63,4

121,9

2,6

2,8

-0,8

0,6

Grecia

62,7

de 2,1 ori

1,5

2,7

0,3

1,6

Belarus

60,6

78,2

3,9

2,6

-2,0

-0,8

Franţa

43,6

111,1

2,0

1,9

-1,0

0,2

Statele Unite ale Americii

43,2

166,5

1,3

1,9

-1,4

0,9

Brazilia

42,0

de 4,2 ori

0,5

1,8

-0,1

1,6

Ungaria

38,4

118,3

1,6

1,7

-0,4

0,3

Austria

37,9

106,7

1,8

1,7

-0,5

0,1

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

33,2

116,5

1,4

1,4

-0,4

0,2

Bulgaria

28,6

117,6

1,2

1,2

-0,1

0,2

Olanda

26,3

133,9

1,0

1,1

-0,4

0,3

Republica Cehă

24,1

101,3

1,2

1,1

-0,4

0,0

Japonia

19,7

121,1

0,8

0,9

-1,2

0,2

Belgia

18,7

137,3

0,7

0,8

-0,3

0,3

India

16,4

143,8

0,6

0,7

-0,1

0,3

Spania

15,6

78,6

1,0

0,7

-0,1

-0,2

Elveţia

13,0

106,1

0,6

0,6

-0,2

0,0

Coreea de Sud

12,7

115,1

0,6

0,6

-0,5

0,1

Lituania

11,1

106,3

0,5

0,5

0,0

0,0

Suedia

10,5

105,0

0,5

0,5

-0,5

0,0

Vietnam

9,6

108,4

0,4

0,4

0,0

0,0

Slovacia

9,1

114,5

0,4

0,4

-0,2

0,1

Slovenia

8,8

110,2

0,4

0,4

0,0

0,0

Kazahstan

8,1

4,9

8,3

0,4

4,6

-7,9

Israel

8,0

85,2

0,5

0,3

-0,6

-0,1

Finlanda

8,0

88,6

0,5

0,3

-0,1

-0,1

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor din China (+36,5%), România (+22,8%), Ucraina (+13,7%), Grecia (de 2,1 ori), Brazilia (de 4,2 ori), Italia (+16,5%), Germania (+12,0%), Statele Unite ale Americii (+66,5%), Turcia (+13,8%) şi Polonia (+21,9%) a contribuit la creşterea pe total importuri cu 14,1%. Sporirea importurilor din Federaţia Rusă (+68,5%) a fost condiţionată, în principal, de reluarea din luna aprilie 2009 a livrărilor de gaze naturale de origine rusească (în ianuarie-martie 2009 ţara de origine a gazelor naturale importate a fost declarat Kazahstanul).

Importurile de mărfuri structurate, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-august 2010

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) 

  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-august 2009

ianuarie-august

ianuarie-august

2009

2010

2009

2010

Import - total      

2291,6

114,8

100,0

100,0

-38,3

14,8

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

250,4

122,8

10,2

10,9

-2,3

2,3

Animale vii

4,1

68,4

0,3

0,2

0,1

-0,1

Carne şi preparate din carne

15,5

137,7

0,6

0,7

-0,3

0,2

Produse lactate şi ouă de păsări

16,1

125,4

0,6

0,7

-0,1

0,2

Peşte, crustacee, moluşte

22,8

124,0

0,9

1,0

-0,3

0,2

Cereale şi preparate pe bază de cereale

34,5

100,9

1,7

1,5

-0,9

0,0

Legume şi fructe

79,1

141,4

2,8

3,4

-0,1

1,2

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

9,0

de 2,2 ori

0,2

0,4

-0,3

0,2

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

23,8

119,0

1,0

1,0

-0,1

0,2

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

10,7

112,7

0,5

0,5

-0,2

0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

34,8

110,0

1,6

1,5

-0,1

0,2

Băuturi şi tutun

82,0

107,0

3,8

3,6

-0,9

0,3

Băuturi

28,6

90,0

1,6

1,3

-0,8

-0,1

Tutun brut şi prelucrat

53,4

119,1

2,2

2,3

-0,1

0,4

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

57,4

137,3

2,1

2,5

-0,8

0,8

Seminţe şi fructe oleaginoase

18,5

de 3,5 ori

0,3

0,8

-0,1

0,7

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

1,6

127,9

0,1

0,1

0,0

0,0

Lemn şi plută

12,5

87,1

0,7

0,5

-0,1

-0,1

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

5,0

105,9

0,2

0,2

-0,1

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

5,5

119,1

0,2

0,2

-0,2

0,0

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

1,7

de 4,0 ori

0,0

0,1

0,0

0,1

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

12,5

112,9

0,6

0,5

-0,3

0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

462,0

102,9

22,5

20,2

-8,2

0,6

Cărbune, cocs şi brichete

10,9

153,0

0,4

0,5

-0,2

0,2

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

249,7

116,6

10,7

10,9

-6,7

1,8

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

200,5

88,1

11,4

8,7

1,2

-1,4

Energie electrică

0,8

de 3,6 ori

0,0

0,0

-2,5

0,0

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

5,1

111,2

0,2

0,2

-0,1

0,0

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

0,8

de 2,3 ori

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

3,0

92,5

0,1

0,1

0,0

0,0

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

1,3

128,7

0,1

0,1

-0,1

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

318,9

116,8

13,7

13,9

-3,2

2,3

Produse chimice organice

5,7

111,1

0,3

0,2

-0,1

0,0

Produse chimice anorganice

6,9

94,1

0,4

0,3

-0,1

0,0

Produse tanante şi colorante

15,5

109,8

0,7

0,7

-0,2

0,1

Produse medicinale şi farmaceutice

105,3

118,1

4,5

4,6

0,0

0,8

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

54,2

109,1

2,5

2,4

-0,4

0,2

Îngrăşăminte minerale sau chimice

11,4

145,4

0,4

0,5

-0,4

0,2

Materiale plastice sub forme primare

28,0

119,0

1,2

1,2

-0,6

0,2

Materiale plastice prelucrate

44,2

119,4

1,8

1,9

-0,7

0,4

Alte materiale şi produse chimice

47,6

121,9

1,9

2,1

-0,7

0,4

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

435,3

118,5

18,4

19,0

-8,3

3,4

Piele, altă piele şi blană prelucrate

12,8

100,6

0,6

0,6

-0,1

0,0

Cauciuc prelucrat

28,3

127,1

1,1

1,2

-0,5

0,3

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

28,6

123,2

1,2

1,2

-0,5

0,3

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

50,0

127,3

2,0

2,2

-0,7

0,5

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

122,0

122,0

5,0

5,3

-1,1

1,1

Articole din minerale nemetalice

60,8

103,0

3,0

2,7

-1,1

0,1

Fier şi oţel

56,6

116,2

2,4

2,5

-2,5

0,4

Metale neferoase

10,2

99,0

0,5

0,4

-0,2

0,0

Articole prelucrate din metal

66,0

127,1

2,6

2,9

-1,6

0,7

Maşini şi echipamente pentru transport

470,4

124,4

18,9

20,5

-11,8

4,6

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

7,2

156,3

0,2

0,3

-0,3

0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

60,6

129,9

2,3

2,6

-2,0

0,7

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

2,4

53,6

0,2

0,1

0,0

-0,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

66,6

130,5

2,6

2,9

-2,4

0,8

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

16,4

122,9

0,7

0,7

-0,3

0,2

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

59,1

126,6

2,3

2,6

-0,4

0,6

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

122,9

103,3

6,0

5,4

-1,4

0,2

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

98,0

111,5

4,4

4,3

-4,7

0,5

Alte echipamente de transport

37,1

de 8,6 ori

0,2

1,6

-0,1

1,6

Articole manufacturate diverse

209,9

104,0

10,1

9,2

-2,7

0,4

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

18,3

123,2

0,8

0,8

-0,5

0,2

Mobilă şi părţile ei

28,6

107,7

1,3

1,2

-0,6

0,1

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

2,0

83,4

0,1

0,1

0,0

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

48,6

101,7

2,4

2,1

-0,2

0,1

Încălţăminte

12,9

92,1

0,7

0,6

-0,1

-0,1

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

22,0

93,7

1,2

1,0

-0,4

-0,1

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

4,3

106,3

0,2

0,2

-0,1

0,0

Alte articole diverse

73,2

106,6

3,4

3,2

-0,8

0,2

Structura importurilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei.

Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de 20,5% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut importurile de maşini şi aparate electrice (26,1% din total secţiune şi 5,4% din total importuri), vehicule rutiere (20,8% din total secţiune şi 4,3% din total importuri),  maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (14,2% din total secţiune şi 2,9% din total importuri), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (12,9% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (12,6% din total secţiune şi 2,6% din total importuri).

Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 20,2% din total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri petrolul şi produsele petroliere reprezintă 54,1% din total secţiune şi 10,9%, din total importuri, iar gazul şi produsele industriale obţinute din gaz respectiv 43,4% şi 8,7%.

Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au deţinut o pondere de 19,0% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (28,0% din total secţiune şi 5,3% din total importuri), articolele prelucrate din metal (15,2% din total secţiune şi 2,9% din total importuri), articolele din minerale nemetalice (14,0% din total secţiune şi 2,7% din total importuri), fierul şi oţelul (13,0% din total secţiune şi 2,5% din total importuri), hîrtia, cartonul şi articolele din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (11,5% din total secţiune şi 2,2% din total importuri).

Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 13,9% din total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut produsele medicinale şi farmaceutice (33,0% din total secţiune şi 4,6% din total importuri), uleiurile esenţiale, rezinoidele şi substanţele parfumate, preparatele pentru toaletă, produsele pentru înfrumuseţare (17,0% din total secţiune şi 2,4% din total importuri).

Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 10,9% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri legumele şi fructele reprezintă 31,6% din total secţiune şi 3,5% din total importuri, iar cerealele şi preparatele pe bază de cereale, respectiv 13,8% şi 1,5%.

Pe grupe de mărfuri au sporit importurile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili (+37,3%), produse alimentare şi animale vii (+22,8%), maşini şi echipamente pentru transport (+24,4%), mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă (+18,5%), produse chimice şi produse derivate (+16,8%), băuturi şi tutun (+7,0%), articole manufacturate diverse (+4,0%), combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate (+2,9%), favorizînd, astfel creşterea pe total importuri cu 14,7%.

Com_Ext_010810_03.png

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-august 2010 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 1429,4 mil. dolari SUA, cu 222,5 mil. dolari SUA (+18,4%) mai mare faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2009. Cu ţările Uniunii Europene (UE-27) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 610,7 mil. dolari SUA (în ianuarie-august 2009 – 441,6 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 393,0 mil. dolari SUA (în ianuarie-august 2009 – 435,9 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-august

Ianuarie-august 2010 în % faţă de ianuarie-august 2009

2009

2010

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-1206,9

-1429,4

118,4

  din care:

Ucraina

-228,8

-263,0

114,9

China

-135,8

-185,2

136,5

Germania

-107,4

-133,0

123,9

Federaţia Rusă

-34,7

-128,1

de 3,7 ori

România

-31,7

-93,5

de 2,9 ori

Italia

-51,8

-71,8

138,6

Turcia

-86,0

-69,1

80,4

Grecia

-22,1

-47,4

de 2,1 ori

Brazilia

-9,7

-41,9

de 4,3 ori

Polonia

-30,0

-38,8

129,2

Ungaria

-24,1

-35,6

147,5

Austria

-31,5

-34,1

108,0

Franţa

-26,6

-33,7

127,2

Statele Unite ale Americii

-18,9

-29,5

155,6

Olanda

-13,9

-21,1

153,1

Japonia

-15,8

-19,4

123,2

Bulgaria

-14,7

-19,3

131,4

Republica Cehă

-20,8

-19,2

92,2

India

-11,1

-15,3

137,7

Spania

-18,8

-15,1

80,4

Belarus

-28,5

-14,9

52,0

Belgia

-9,9

-14,1

141,8

Coreea de Sud

-11,0

-12,7

115,6

Suedia

-7,9

-10,0

127,0

Vietnam

-8,9

-9,2

104,2

Slovenia

-7,6

-8,7

115,1

Finlanda

-8,6

-7,4

86,5

Israel

-6,7

-5,8

85,6

Slovacia

-3,8

-5,4

141,4

Lituania

-4,2

-5,0

117,7

Elveţia

4,7

-2,5

x

Uzbekistan

3,8

1,3

32,5

Siria

0,3

2,9

de 8,8 ori

Azerbaidjan

2,1

3,3

157,3

Libia

0,2

3,4

de 15,7 ori

Irak

2,9

5,0

173,9

Kazahstan

-151,7

6,5

x

Georgia

5,0

8,2

163,1

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

7,2

18,7

de 2,6 ori

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-august

Ianuarie-august 2010 în % faţă de ianuarie-august 2009

2009

2010

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-1206,9

-1429,4

118,4

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-21,3

-75,9

de 3,6 ori

Animale vii

-5,7

0,6

x

Carne şi preparate din carne

-10,5

-11,7

110,8

Produse lactate şi ouă de păsări

-8,7

-10,5

121,2

Peşte, crustacee, moluşte

-18,2

-22,8

125,2

Cereale şi preparate pe bază de cereale

15,7

10,1

64,2

Legume şi fructe

30,5

21,2

69,7

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

29,2

-2,3

x

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-18,6

-22,2

118,8

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-4,4

-4,8

107,9

Produse şi preparate alimentare diverse

-30,6

-33,7

110,1

Băuturi şi tutun

27,6

43,1

156,1

Băuturi

60,4

74,4

123,3

Tutun brut şi prelucrat

-32,7

-31,3

95,6

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

19,0

26,9

141,7

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

1,0

2,6

de 2,5 ori

Seminţe şi fructe oleaginoase

41,0

37,6

91,6

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,4

-0,2

46,7

Lemn şi plută

-13,5

-11,6

85,7

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-4,6

-5,0

105,8

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

2,2

1,1

49,4

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

3,1

11,9

de 3,8 ori

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-10,2

-10,5

102,2

Combustibili minerali, lubrifianti şi materiale derivate

-446,7

-458,5

102,6

Cărbune, cocs şi brichete

-7,1

-10,8

151,2

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-211,9

-247,0

116,6

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-227,5

-199,8

87,8

Energie electrică

-0,2

-0,8

de 3,7 ori

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

25,3

15,8

62,4

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,3

-0,8

de 2,3 ori

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

26,5

17,8

67,1

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

-0,9

-1,2

134,5

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-236,5

-271,8

114,9

Produse chimice organice

-4,1

-4,8

117,9

Produse chimice anorganice

-7,3

-6,8

94,0

Produse tanante şi colorante

-13,7

-15,0

109,6

Produse medicinale şi farmaceutice

-63,7

-69,1

108,6

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-44,4

-48,9

110,3

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-7,9

-11,4

145,4

Materiale plastice sub forme primare

-22,0

-27,1

123,0

Materiale plastice prelucrate

-35,2

-41,9

118,8

Alte materiale şi produse chimice

-38,3

-46,8

122,1

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-307,2

-366,1

119,2

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-8,3

-12,3

147,8

Cauciuc prelucrat

-19,0

-24,2

126,9

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-21,4

-25,9

121,2

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-37,6

-45,2

120,0

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-81,1

-100,3

123,7

Articole din minerale nemetalice

-43,0

-40,0

92,9

Fier şi oţel

-47,0

-55,0

117,0

Metale neferoase

-9,8

-10,1

102,7

Articole prelucrate din metal

-39,9

-53,3

133,5

Maşini şi echipamente pentru transport

-283,3

-358,5

126,5

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-2,7

-2,7

99,8

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-42,6

-52,1

122,3

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-2,6

-0,7

27,2

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-39,2

-52,7

134,6

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-12,8

-15,9

125,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-45,1

-57,3

126,9

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-54,2

-55,6

102,5

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-81,5

-87,9

107,8

Alte echipamente de transport

-2,5

-33,4

de 13,5 ori

Articole manufacturate diverse

16,4

15,6

95,1

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-13,1

-17,0

130,0

Mobilă şi părţile ei

-11,6

-9,4

81,0

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

6,3

7,5

119,5

Îmbrăcăminte şi accesorii

100,9

103,3

102,4

Încălţăminte

4,0

6,4

157,7

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-16,4

-15,0

91,7

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-3,7

-4,0

105,7

Alte articole diverse

-50,0

-56,1

112,3

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-august 2010 a fost de 37,6%  faţă de 39,6% în perioada similară din anul 2009.

Notă:
1) Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.     
2)  Datele pentru luna august 2010 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente – date rectificate

Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).

Persoana de contact:

Mariana Eni
Direcţia statistica comerţului exterior şi serviciilor
Tel: 40 30 66

Prima / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2010
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire