Prima / Roada medie a culturilor agricole în perioada de recoltare pînă la 1 octombrie 2010
 
Roada medie a culturilor agricole în perioada de recoltare pînă la 1 octombrie 2010
08.10.2010

Roada medie a culturilor agricole în perioada de recoltare pînă la 1 octombrie 2010*

Biroul Naţional de Statistică informează despre roada medie la hectar a culturilor agricole, reieşind din suprafeţele recoltate în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier)1 în perioada de recoltare pînă la 1 octombrie 2010, care se prezintă prin următoarele date:

Roada medie la hectar, chintale

2010

în % faţă de 2009

Porumb pentru boabe

31,4

131

Floarea soarelui

16,2

117

Cartofi

130,9

118

Legume de cîmp

60,0

117

Porumb pentru siloz şi nutreţ verde

158,9

145

Fructe - total

49,8

116

din care:

sămînţoase

58,7

102

sîmburoase

39,1

150

Struguri - total

28,6

74

Mersul recoltării în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier)¹ indică majorarea recoltei medii pe principalele culturi agricole, cu excepţia strugurilor.
Aşadar, recolta medie a porumbului pentru boabe în perioada de referinţă a constituit 31,4 chintale la hectar sau cu 31% mai mult în comparaţie cu perioada respectivă a anului 2009, iar recolta medie a floarei soarelui a marcat 16,2 chintale la hectar sau cu 17% mai mult. Este în creştere recolta medie a porumbului pentru siloz şi masă verde - cu 45%, a cartofilor - cu 18% şi a legumelor de cîmp - cu 17%. Recolta medie a fructelor sîmburoase s-a majorat cu 50%, iar a fructelor sămînţoase - cu 2%. Roada medie a strugurilor, conform datelor preliminare, faţă de perioada respectivă a anului 2009 este în descreştere cu circa 26%.

Analiza roadei medii a culturilor agricole la un hectar în profil teritorial arată, că în regiunea de dezvoltare Nord au fost înregistrate cele mai înalte recolte la hectar, faţă de nivelul mediu pe ţară, de porumb pentru boabe – cu 28%, de porumb pentru siloz şi masă verde - cu 25%, de fructe sămînţoase - cu 12%, de floarea soarelui - cu 9% şi de cartofi - cu 3%, iar în regiunea de dezvoltare Sud - de fructe sîmburoase, de struguri şi de legume – respectiv cu 23%, cu 20% şi cu 12%.

Note:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
1 Întreprinderile agricole cu personalitatea juridică şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste.

Persoană de contact:
Elena Orlov
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 40 30 22

Prima / Roada medie a culturilor agricole în perioada de recoltare pînă la 1 octombrie 2010
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire