Prima / Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna septembrie 2010
 
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna septembrie 2010
15.10.2010

Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna septembrie 2010 1)

Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna septembrie 2010 preţurile în industrie în ansamblu s-au diminuat faţă de august curent cu 0,3%. În raport cu luna decembrie 2009 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 5,5%, iar faţă de septembrie 2009 – cu 7,2%.

IPPI_sep_2010_01.png

În industria extractivă în septembrie 2010 preţurile s-au majorat cu 0,1% faţă de luna august curent, cu 1,4% – faţă de decembrie 2009, urmărind o diminuare faţă de septembrie 2009 cu 0,5%.

În industria prelucrătoare în septembrie 2010 preţurile s-au micşorat cu 0,4% faţă de august curent, iar faţă de decembrie 2009 şi faţă de septembrie 2009 – s-au majorat cu 3,4% şi respectiv cu 5,2%.

În sectorul energetic în septembrie 2010 preţurile au rămas la nivelul celor din luna august curent, iar faţă de decembrie 2009 şi faţă de septembrie 2009 – s-au majorat cu 18,4% şi respectiv cu 18,2%.

Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale la nivel de secţiuni CAEM se prezintă astfel:

Tipuri de activităţi

Septembrie 2010 în % faţă de:

Informativ:

Septembrie 2009 în % faţă de decembrie 2008

august 2010

decembrie 2009

septembrie 2009

Total industrie

99,7

105,5

107,2

99,4

inclusiv livrat pe piaţa: internă

99,9

107,9

109,3

98,3

externă

99,2

101,6

103,7

101,1

Industria extractivă

100,1

101,4

99,5

94,7

inclusiv livrat pe piaţa: internă

98,8

99,2

96,9

92,8

externă

111,7

123,8

124,8

113,5

Industria prelucrătoare

99,6

103,4

105,2

99,4

inclusiv livrat pe piaţa: internă

99,9

104,9

106,4

98,3

externă

99,2

101,5

103,6

101,0

Energie electrică şi termică

100,0

118,4

118,2

100,0

Cu referinţă la Principalele Grupe Industriale (conform clasificării UE)2 preţurile au evoluat în felul următor.

În luna septembrie comparativ cu luna august curent preţurile s-au majorat în industria bunurilor intermediare (exclusiv sectorul energetic) cu 1,5% şi în industria bunurilor de folosinţă îndelungată – cu 0,8%; s-au diminuat în industria bunurilor de capital cu 1,0% şi în industria bunurilor de uz curent – cu 0,9% şi au rămas la nivelul celor din august curent la activităţi şi bunuri legate de energie.

Faţă de decembrie 2009 preţurile s-au majorat cu 18,4% la activităţi şi bunuri legate de energie, cu 4,6% – în industria bunurilor de uz curent, cu 3,3% – în industria bunurilor de capital, cu 2,8% – în industria bunurilor de folosinţă îndelungată şi s-au diminuat cu 0,7% în industria bunurilor intermediare (excepţie energie).

Indicii preţurilor producţiei industriale pe Principalele Grupe Industriale se prezintă în tabelul următor:

Septembrie 2010 în % faţă de:

august 2010

decembrie 2009

Total industrie

99,7

105,5

inclusiv livrat pe piaţa: internă

99,9

107,9

externă

99,2

101,6

Industria bunurilor intermediare (excepţie energie)

101,5

99,3

inclusiv livrat pe piaţa: internă

100,4

98,9

externă

105,5

100,9

Industria bunurilor de capital

99,0

103,3

inclusiv livrat pe piaţa: internă

98,6

102,2

externă

99,4

104,2

Industria bunurilor de folosinţă îndelungată

100,8

102,8

inclusiv livrat pe piaţa: internă

101,0

101,8

externă

100,2

106,0

Industria bunurilor de uz curent

99,1

104,6

inclusiv livrat pe piaţa: internă

99,8

107,8

externă

98,4

101,5

Activităţi şi bunuri legate de energie

100,0

118,4

Note:
1) Datele sunt prezentate fără întreprinderile din partea stîngă a Nistrului şi m. Bender.
Sfera de cuprindere a indicelui preţurilor producţiei industriale este reprezentată de ansamblul produselor fabricate şi comercializate (pe piaţa internă şi/sau la export) de către agenţii economici, a căror activitate principală se înscrie în cadrul diviziunilor Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) – 14-22, 24-29, 31, 33, 36, 40 (nu se includ, în special, serviciile de distribuţie a gazelor şi apei)
La nivel mai detaliat indicii preţurilor producţiei industriale sunt accesibili pe pagina web a Biroului Naţional de Statistică la adresa: /pageview.php?l=ro&idc=335&id=2343
2) Clasificarea Principalelor Grupe Industriale este accesibilă pe pagina WEB a BNS la adresa: /pageview.php?l=ro&idc=385

Persoana de contact:

Valentina Comarniţchi
Direcţia statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
tel. 40 30 55

Prima / Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna septembrie 2010
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire