Prima / Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-octombrie 2010
 
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-octombrie 2010
30.11.2010

Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-octombrie  20101

Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-octombrie 2010, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2910,4 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 7,9%, salariul real rămânând practic la nivelul anului trecut (100,6%). În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2526,0 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioadă a anului trecut cu 7,9%, în sectorul real al economiei – 3130,6 lei şi s-a majorat cu  7,9 la sută faţa de perioada similară a anului precedent.

În luna octombrie remunerarea medie a unui salariat a fost de 2957,0 lei. Comparativ cu luna octombrie a anului trecut salariul mediu brut s-a mărit cu 10,1%, salariul real – cu 1,9%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2507,2 lei, şi a crescut cu 7,4% faţă de perioada similară a anului trecut. În sectorul real salariul mediu a înregistrat  3210,3 lei, fiind în creştere cu 11,1% faţă de luna octombrie 2009.

Tabelul 1.Salariul mediu lunar al unui angajat pe tipuri de activităţi economice (lei)

Genurile de activitate

Ianuarie –octombrie 2010

Inclusiv: octombrie  2010

Ianuarie –octombrie 2010 faţă de ianuarie –octombrie 2009, %

Octombrie  2010 faţă de octombrie 2009, %

 Total

2910,4

2957,0

107,9

110,1

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

1528,1

1724,9

110,0

112,2

Piscicultura

1503,1

1479,6

102,4

94,4

Industrie:

3349,7

3467,2

107,1

112,8

industria extractivă

3275,8

3601,9

96,8

106,9

industria prelucrătoare

3000,2

3150,6

107,5

110,7

energie electrică şi termică, gaze şi apă

4779,1

4770,1

105,9

119,3

Construcţii

3104,2

3431,6

102,1

108,8

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

2666,8

2738,7

106,1

109,8

Hoteluri şi restaurante

2398,3

2442,1

110,8

107,9

Transporturi şi comunicaţii

3872,0

3732,1

106,5

106,6

Activităţi financiare

6131,1

6029,0

109,7

115,0

Tranzacţii imobiliare

3754,5

3952,6

108,9

112,8

Administraţie publică

3138,5

3137,3

99,0

100,0

Învăţămînt

2351,0

2324,0

114,8

113,3

Sănătate şi asistenţă socială

2816,9

2831,7

106,7

106,1

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

2321,1

2403,7

104,0

108,1

activităţi recreative, culturale şi sportive

2066,7

2110,6

104,4

108,1

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi m. Bender. 
  Informaţia cuprinde toate instituţiile bugetare indiferent de numărul de lucrători  şi întreprinderile sectorului  real cu 20 şi mai mulţi  salariaţi

Persoană de contact:

 Elena Vâtcărău,
Şef al direcţiei statistica pieţei muncii şi demografiei
Tel. 40 30 99, 24 16 52

Prima / Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-octombrie 2010
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire