Prima / Minimul de existenţă în trimestrul III 2010
 
Minimul de existenţă în trimestrul III 2010
15.12.2010

Minimul de existenţă în trimestrul III 2010

Biroul Naţional de Statistică informează că în trimestrul III 2010 mărimea minimului de existenţă1 a constituit în medie pe o persoană 1305,1 lei, fiind în creştere faţă de trimestrul III 2009 cu 20,2% şi în descreştere faţă de trimestrul II 2010 cu 5,8%. Dinamica minimului de existenţă se datorează în special evoluţiei preţurilor la produsele alimentare incluse în coşul alimentar al minimului de existenţă2.

Figura 1. Evoluţia trimestrială a minimului de existenţă în 2007-2010

Pe categorii de populaţie, valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei în vârstă aptă de muncă – 1377,2 lei, şi în special bărbaţilor – 1448,3 lei (anexa 1). Pentru pensionari minimul de existenţă a constituit 1120,4 lei şi reprezintă 85,8% din valoarea medie pentru total populaţie.

Minimul de existenţă pentru copii reprezintă în medie 1210,8 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în dependenţă de vârsta copilului, de la 501,8 lei pentru un copil în vârstă de până la 1 an până la 1355,0 lei pentru un copil în vârstă de 7-16 ani.

Veniturile disponibile lunare ale populaţiei în trimestrul III 2010 au constituit 1337,3 lei3 în medie pe o persoană. Co-raportul dintre veniturile medii lunare disponibile pe o persoană şi valoarea medie a minimului de existenţă a fost de 102,5%, faţă de 110,0% în aceeaşi perioadă a anului precedent.

Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat a constituit în trimestrul III anul curent 3030,1 lei, sau cu 9,4% mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, fiind astfel, posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă în proporţie de 2,2 ori (în perioada respectivă a anului 2009 – 2,3 ori). Co-raportul dintre salariul mediu lunar şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vîrstă aptă de muncă diferă în funcţie de activităţile economiei naţionale. Nivelul maxim de acoperire al minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă a fost atins de salariaţii din sectorul financiar – de 4,6 ori, cel minim de cei din piscicultură, a căror salarii acoperă minimul de existenă în proporţie de 114,1%.

Tabelul 1. Co-raportul dintre veniturile populaţiei şi minimul de existenţă în trimestrul III 2006 - 2010

2006

2007

2008

2009

2010

Minimul de existenţă, medu lunar pe o persoană, lei

816,6

1025,3

1260,5

1085,4

1305,1

Veniturile disponibile ale populaţiei, medii lunare pe o persoană, lei

876,6

1066,4

1220,1

1193,7

1337,3

Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat, lei 

1650,6

1997,5

2462,9

2574,7

3030,1

Mărimea medie a pensiei lunare stabilite4, lei

442,6

539,4

644,4

775,0

809,4

Co-raportul dintre veniturile medii lunare disponibile pe o persoană şi valoarea medie a minimului de existenţă, în %

107,3

104,0

96,8

110,0

102,5

Co-raportul dintre salariul mediu lunar pe economie al unui angajat şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă, în %

192,0

184,5

185,1

de 2,3 ori

de 2,2 ori

Co-raportul dintre mărimea medie a pensiei lunare stabilite şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru pensionari, în %

63,5

61,1

60,0

83,4

72,2


Valoarea medie a pensiei lunare stabilite la 1 octombrie 2010 a constituit 809,4 lei, sau cu 4,4% mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, ce respectiv face posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie la nivel de 72,2%, faţă de 83,4% în trimestrul III 2009.

Note:

1 Valoarea minimului de existenţă este calculată în baza Regulamentului „Cu privire la modul de calculare a minimului de existenţă”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 902, din 28 august 2000.

2 Indicele preţurilor de consum la produse alimentare în trimestrul III 2010 faţă de trimestrul III 2009 a constituit 106,3%, iar faţă de trimestrul II 2010 a înregistrat 95,0%

3 Conform datelor Cercetării bugetelor gospodăriilor casnice

4 Mărimea medie a pensiei lunare stabilite la 1 octombrie.

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şef al direcţiei statistica socială şi a nivelului de trai
tel. 40 30 78

Prima / Minimul de existenţă în trimestrul III 2010
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire