Prima / Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul III 2010
 
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul III 2010
16.12.2010

Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul III 2010*

Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul III anul 2010 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1337,3 lei, fiind în creştere cu 12,0% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 3,9%1.

Plăţile salariale reprezintă cea mai importantă sursă de venit, 44,9% din veniturile totale disponibile, contribuţia acestora fiind în descreştere faţă de trimestrul III anul 2009 cu 2,3 puncte procentuale (vezi anexa, tabelul 1).

Veniturile din prestaţiile sociale au contribuit la formarea veniturilor gospodăriilor în proporţie de 18,5% (cu 0,3 puncte procentuale mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009). Creşterea veniturilor în această perioadă a avut loc în special în rezultatul majorării veniturilor din activitatea individuală agricolă. Astfel, aceste venituri au constituit 9,4% din total venituri sau cu 0,9 p.p. mai mult comparativ cu trimestrul III anul 2009. Veniturile din activitatea individuală non-agricolă au contribuit cu 6,5% (+0,2 p. p.).

O sursă importantă în formarea veniturilor gospodăriilor rămîn a fi transferurile băneşti din afara ţării (remitenţele), contribuţia acestora fiind de 16,8% sau cu 2,3 puncte procentuale mai mult faţă de trimestrul III al anului 2009.

Figura 1. Structura veniturilor disponibile totale, pe surse de formare, trimestrul III
anul 2010

În funcţie de mediul de reşedinţă, se constată că veniturile populaţiei din mediul urban au fost în medie cu 427 lei sau cu 36,9% mai mari decît ale populaţiei din mediul rural. În mediul urban, principala sursă de formare a veniturilor este activititatea salariată, care a asigurat veniturile populaţiei în proporţie de 59,5% (61,0% în trimestrul III anul 2009) şi prestaţiile sociale - 16,5% (15,9% în trimestrul III anul 2009) (vezi anexa, tabelul 2).

În mediul rural, cea mai importantă sursă de venit la fel este activitatea salariată (30,1%), dar contribuţia acesteia este mai mică practic de 2 ori decît în mediul urban. Veniturile obţinute din activitatea individuală agricolă au asigurat 17,7% din totalul veniturilor disponibile. Cea mai mare parte a veniturilor din activitatea agricolă este reprezentată de contravaloarea produselor din resurse proprii (90,2%).

Populaţia rurală în comparaţie cu cea urbană este dependentă într-o proporţie mai mare de transferurile din afara ţării, ponderea acestora în venituri fiind de 23,7% sau cu 3,4 p.p mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009. Totodată, pentru populaţia din mediul rural este caracteristică o pondere mai mare a prestaţiilor sociale, acestea au contribuit la formarea veniturilor cu 20,6% (vezi anexa, tabelul 3).

În structura veniturilor disponibile ale populaţiei predominante sînt veniturile băneşti -88,5%, iar celor în natură le revine 11,5%. În termeni absoluţi, valoarea veniturilor băneşti a însumat 1183,6 lei lunar în medie pe o persoană, iar cele în natură - 153,7 lei (vezi anexa, tabelul 1). Veniturile băneşti constituie 96,2% din veniturile populaţiei din mediul urban, iar în cazul mediului rural contribuţia acestora este de 80,7% (vezi anexa, tabelul 2-3).

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul III anul 2010 au constituit în medie pe o persoană lunar 1462,9 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 12,5% (vezi anexa, tabelul 4).

Cea mai mare parte a cheltuielilor a fost destinată acoperirii necesarului de consum alimentar – 37,5% (cu 3,4 puncte procentuale mai puţin faţă de trimestrul III al anului 2009). Pentru întreţinerea locuinţei o persoană în medie a alocat 19,8% din cheltuielile totale de consum (+ 3 p.p), iar pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte - 11,3% (- 0,9 p.p). Celelalte cheltuieli au revenit pentru sănătate (6,5% faţă de 5,3% în aceeaşi perioadă a anului 2009), comunicaţii (4,5% faţă de 4,8%), transport (5,0% faţă de 4,9%), dotarea locuinţei (4,2% faţă de 3,8%), învăţămînt (1,5% faţă de 0,7%), etc.

Figura 3. Structura cheltuielilor totale de consum ale gospodăriilor, trimestrul III anul 2010

În medie, cheltuielile de consum ale populaţiei din mediul urban în total au constituit 1798,1 lei pe o persoană lunar, respectiv cu 583,8 lei sau de 1,5 ori mai mult faţă de mediul rural.

În mediul urban, pentru asigurarea consumului de produse alimentare, populaţia a alocat în medie 34,3% din cheltuielile lunare de consum (38,3% în trimestrul III anul 2009), iar în rural – 41,0% (43,7%). Populaţia urbană cheltuie mai mult pentru servicii de comunicaţii (4,9% faţă de 4,0% în mediul rural), servicii de agrement (2,8% faţă de 1,8%) şi pentru hoteluri, cafenele şi restaurante (3,6% faţă de 0,5%).

În trimestrul III 2010, populaţia din mediul urban a cheltuit cu 43,3% mai mult pentru întreţinerea locuinţei fată de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar în mediul rural aceste cheltuieli s-au majorat cu 21,5%.

În structura cheltuielilor totale de consum ale populaţiei, predomină cheltuielile băneşti – 89,7%, celor în natură le revine respectiv 10,3% (vezi anexa tabelul 4-6).

În gospodăriile urbane cheltuielile în natură (3,4%) reprezintă în cele mai dese cazuri consumul produselor alimentare primite gratis din afara gospodăriei (rude, ajutor social, etc.). În gospodăriile rurale, datorită producţiei agricole proprii, ponderea cheltuielilor în natură constituie 17,9% din total cheltuieli de consum.

Note:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
1 Indicele preţurilor de consum în trimestrul III 2010 faţă de trimestrul III 2009 a constituit 107,8%

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şef al direcţiei statistica socială şi a nivelului de trai
tel. 40 30 78

Prima / Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul III 2010
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire