Prima / Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-noiembrie 2010
 
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-noiembrie 2010
22.12.2010

Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei
în ianuarie-noiembrie 2010*

Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna noiembrie 2010 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 2251,2 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o scădere de 3,2% faţă de luna precedentă şi o creştere de 12,7% comparativ cu luna noiembrie 2009.

Evoluţia indicilor  lunari ai volumului de vînzări cu amănuntul,
prin unităţile comerciale

 

Evoluţia vînzărilor de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale

Noiembrie 2010

Ianuarie-noiembrie 2010

Structura, %

Informativ: ianuarie-noiembrie 2009 în % faţă de ianuarie-noiembrie 20081

mil. lei

în % faţă de noiembrie 20091

mil. lei

în % faţă de ianuarie-noiembrie 20091

ianuarie-noiembrie

2009

2010

Valoarea vînzărilor de mărfuri cu amănuntul – total

2251,2

112,7

22533,1

108,9

100,0

100,0

95,4

   din care:

produse alimentare

686,8

108,4

7180,4

104,0

33,7

31,9

105,1

mărfuri nealimentare

1564,4

114,8

15352,7

111,1

66,3

68,1

90,1

În ianuarie-noiembrie 2010 unităţile comerciale au comercializat populaţiei mărfuri de consum în valoare de 22,5 mlrd. lei, înregistrînd, în termeni reali, o creştere de 8,9% faţă de perioada similară din anul 2009, care a fost determinată de sporirea vînzărilor de mărfuri nealimentare (+11,1%) şi produse alimentare (+4,0%).

Creşterea volumului de vînzări cu amănuntul s-a înregistrat la unităţile comerciale cu formă de proprietate mixtă (cu participarea capitalului străin) (+10,3%), privată (+9,0%) şi publică (+4,8%).  Totodată, s-au redus volumele de vînzări la unităţile comerciale cu formă de proprietate mixtă (publică+privată) (-12,2%). Această situaţie a determinat modificarea ponderii sectoarelor în totalul vînzărilor cu amănuntul, care este prezentată în următoarea diagramă׃  

Stocurile de mărfuri existente în unităţile comerciale la 1 decembrie 2010 s-au cifrat la 6639,1 mil. lei, fiind în creştere cu 7,4% comparativ cu 1 decembrie 2009.

Vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale, pe regiuni de dezvoltare

Ianuarie-noiembrie 2010

Structura, %

Informativ: ianuarie-noiembrie 2009 în % faţă de ianuarie-noiembrie 20081

 

ianuarie-noiembrie

 

mil. lei

în % faţă de ianuarie-noiembrie 20091

2009

2010

 

Valoarea vînzărilor de măr­furi cu amănuntul – total

22533,1

108,9

100,0

100,0

95,4

 

      din care:

 

Mun. CHIŞINĂU

12994,4

106,8

55,5

57,7

94,9

 NORD

4537,1

113,1

21,0

20,1

97,2

 

     inclusiv:

 

mun. Bălţi

1781,9

106,9

8,7

7,9

99,1

 

Edineţ

410,1

116,5

1,8

1,8

102,2

 

Drochia

392,9

123,9

1,7

1,7

97,7

 

Soroca

377,2

116,8

1,7

1,7

102,1

 

CENTRU

2909,1

111,2

13,7

12,9

94,4

 

     inclusiv:

 

Orhei

433,2

101,1

2,2

1,9

108,9

 

Ungheni

395,4

113,4

1,8

1,7

86,2

 

SUD

1434,6

110,0

6,7

6,4

97,4

 

     inclusiv:

 

Cahul

471,8

111,1

2,1

2,1

98,2

 

Cauşeni

259,9

107,0

1,3

1,1

94,4

 

UTA GĂGĂUZIA

657,9

112,3

3,1

2,9

93,9

 

Ponderi semnificative în totalul valoric al vînzărilor de mărfuri cu amănuntul revin municipiilor Chişinău – 57,7% şi Bălţi – 7,9%, UTA Gagauzia – 2,9 %, raioanelor: Cahul – 2,1%, Orhei – 1,9%, Edineţ –1,8%, Drochia, Soroca şi Ungheni – cîte 1,7%.

Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile oficial înregistrate în luna noiembrie 2010 a însumat 1138,4 mil. lei, fiind mai mică cu 2,3% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi mai mare cu 7,2% comparativ cu luna noiembrie 2009. 

Evoluţia indicilor lunari ai volumului de servicii cu plată prestate populaţiei,
prin unităţile oficial înregistrate

 În ianuarie-noiembrie 2010 unităţile oficial înregistrate au acordat populaţiei servicii cu plată în sumă de 12,9 mlrd. lei, marcînd în condiţii comparabile de preţuri, o creştere de 5,3%, faţă de perioada corespunzătoare din anul 2009.

Agenţii economici cu formă de proprietate mixtă (publică+privată), mixtă (cu participarea capitalului   străin) şi privată au sporit volumele de servicii cu plată prestate populaţiei respectiv cu 19,5%, 10,4% şi 4,4%. Totodată, la agenţii economici din sectorul public s-a înregistrat o diminuare a volumului de servicii prestate (-0,7%).

Structura serviciilor cu plată prestate populaţiei, prin unităţile oficial înregistrate,
pe forme de proprietate

 

Serviciile cu plată prestate populaţiei, prin unităţile oficial înregistrate,
pe regiuni de dezvoltare

Ianuarie-noiembrie 2010

Structura, %

Informativ: ianuarie-noiembrie 2009 în % faţă de ianuarie-noiembrie 20081

ianuarie-noiembrie

mil. lei

în % faţă de ianuarie-noiembrie 20091

2009

2010

Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei total

12926,5

105,3

100,0

100,0

102,6

     din care:

Mun. CHIŞINĂU

6374,0

106,3

47,9

49,3

85,9

NORD

1855,3

103,4

14,7

14,3

85,7

      inclusiv:

mun. Bălţi

698,0

108,8

5,3

5,4

78,0

Soroca

137,3

94,1

1,2

1,1

85,8

Briceni

129,6

98,1

1,1

1,0

84,8

CENTRU

1406,2

100,9

11,4

10,9

92,0

     inclusiv:

Orhei

186,5

101,2

1,5

1,4

88,4

Anenii Noi

168,7

100,8

1,4

1,3

99,8

Ungheni

157,8

100,6

1,3

1,2

88,4

SUD

727,3

101,9

5,8

5,6

89,5

     inclusiv:

Cahul

229,4

101,3

1,9

1,8

88,1

Cauşeni

124,3

99,3

1,0

1,0

96,8

UTA GĂGĂUZIA

334,0

105,9

2,6

2,6

86,9

Ponderi semnificative în totalul valoric al serviciilor cu plată prestate populaţiei deţin municipiile Chişinău şi Bălţi respectiv 49,3% şi 5,4%, UTA Găgăuzia – 2,6%, raioanele: Cahul – 1,8%, Orhei – 1,4%, Anenii Noi – 1,3% şi Ungheni – 1,2%.      

Note:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
1 în preţuri comparabile

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor
tel. 40 30 66

Prima / Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-noiembrie 2010
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire