Prima / Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-noiembrie 2010
 
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-noiembrie 2010
22.12.2010

Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova,
în ianuarie-noiembrie 20101

Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna noiembrie 2010 întreprinderile de transport feroviar, auto2, fluvial şi aerian au transportat 934,3 mii tone de mărfuri, cu 5,9% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 3,7% mai mult comparativ cu luna noiembrie 2009. Parcursul mărfurilor în luna noiembrie 2010 a totalizat 319,7 mil. tone-km, cu 3,7% mai puţin în raport cu luna octombrie 2010 şi cu 5,5% mai mult faţă de luna corespunzătoare din anul 2009.

În ianuarie-noiembrie 2010 întreprinderile de transport feroviar, auto2, fluvial şi aerian au transportat 7589,9 mii tone de mărfuri, cu 3,8% mai mult faţă de perioada similară din anul 2009. Majorarea volumului de mărfuri transportate a fost condiţionată, în principal, de creşterea acestuia la întreprinderile de transport aerian (+54,4%) şi auto2 (+27,4%).

Parcursul mărfurilor a totalizat 2793,6 mil. tone-km, cu 11,2% mai mult decît în ianuarie-noiembrie 2009.

Volumul de mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport, pe moduri de transport

Ianuarie-noiembrie 2010

În % faţă de ianuarie-noiembrie 2009

Noiembrie 2010

în % faţă de octombrie 2010

în % faţă de noiembrie 2009

Mărfuri transportate – total, mii tone

7589,9

103,8

94,1

103,7

      din care pe moduri de transport:

feroviar

3448,5

86,6

89,2

92,3

auto2

4018,8

127,4

98,6

117,1

fluvial

121,5

68,4

89,6

65,6

aerian

1,14

154,4

87,7

165,1

Parcursul mărfurilor – total, mil. tone-km

2793,6

111,2

92,3

105,5

      din care pe moduri de transport:

feroviar

857,0

90,1

86,0

95,8

auto2

1934,8

124,0

102,0

110,7

fluvial

0,34

56,3

93,8

54,6

aerian

1,48

153,6

88,1

146,5

În ianuarie-noiembrie 2010 întreprinderile de transport auto2 au transportat 4018,8 mii tone de mărfuri, cu 27,4% mai mult faţă de aceeaşi perioadă din anul 2009. Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul auto revin întreprinderilor din municipiile Chişinău (48,6%) şi Bălţi (14,4%), raioanele: Sîngerei (9,0%),  Străşeni (6,4%), Anenii Noi (5,1%), Căuşeni (2,7%) şi Ialoveni (2,4%).

Cu mijloacele de transport feroviar în ianuarie-noiembrie 2010 au fost transportate 3448,5 mii tone de mărfuri, sau 86,6% din volumul înregistrat în perioada similară din anul 2009. În structura mărfurilor încărcate în vagoane la staţiile de cale ferată din ţară ponderi mai mari s-au înregistrat la următoarele grupe de mărfuri: cereale şi produse de panificaţie – 30,3% (în ianuarie-noiembrie 2009 – 39,9%), metale feroase şi fier vechi – 19,6% (în ianuarie-noiembrie 2009 – 20,0%), materiale de construcţie şi ciment – 14,9% (în ianuarie-noiembrie 2009 – 11,3%).

Numărul de pasageri transportaţi şi parcursul pasagerilor  în ianuarie-noiembrie 2010,
            pe moduri de transport public

Pasageri transportaţi

Parcursul pasagerilor

mii pasageri

în % faţă de ianuarie-noiembrie 2009

mil.  pasageri-km

în % faţă de ianuarie-noiembrie  2009

Transport public:

feroviar*

4152,8

95,1

334,4

94,0

autobuze şi microbuze

96385,4

99,6

2194,9

103,7

fluvial

110,7

98,5

0,2

98,5

aerian

585,7

136,9

684,2

122,5

 * Datele pe ianuarie-octombrie

În ianuarie-noiembrie 2010 cu autobuze şi microbuze au fost transportaţi 96,4 mil. pasageri, cu 0,4% mai puţin comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2009. Ponderi semnificative în numărul total de pasageri transportaţi cu autobuze şi microbuze deţin agenţii transportatori din municipiile Chişinău (62,5%) şi Bălţi (8,4%), raioanele: Cahul (4,5%), Orhei (3,3%), Ungheni (1,9%), Ialoveni (1,8%), Edineţ (1,5%) şi Străşeni (1,5%).
Cu mijloacele de transport feroviar în ianuarie-octombrie 2010 au fost transportaţi    4,2 mil. pasageri, cu 4,9% mai puţin faţă de perioada similară din anul 2009.

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender
2  Inclusiv întreprinderile cu alte genuri de activitate, care efectuează transportări auto de mărfuri contra plată şi dispun de 10 şi mai multe autovehicule de marfă proprii sau închiriate

Persoana de contact:
Svetlana Bulgac
şefa secţiei statistica serviciilor de piaţă
Tel. 72 84 74

Prima / Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-noiembrie 2010
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire