Prima / Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-noiembrie 2010
 
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-noiembrie 2010
30.12.2010

Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-noiembrie 20101

Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-noiembrie 2010, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2923,8 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 8,2%, salariul real rămânând practic la nivelul anului trecut (100,8%). În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2538,7 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioadă a anului trecut cu 7,7%, în sectorul real al economiei – 3144,6 lei şi s-a majorat cu  8,4 la sută faţa de perioada similară a anului precedent.

În luna noiembrie remunerarea medie a unui salariat a fost de 3043,5 lei. Comparativ cu luna noiembrie a anului trecut salariul mediu brut s-a mărit cu 10,7%, salariul real – cu 2,8%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2631,5 lei, şi a crescut cu 4,6% faţă de perioada similară a anului trecut. În sectorul real salariul mediu a înregistrat  3278,0 lei, fiind în creştere cu 13,5% faţă de luna noiembrie 2009.

Tabelul 1.Salariul mediu lunar al unui angajat pe tipuri de activităţi economice (lei)

Genurile de activitate

Ianuarie–noiembrie 2010

Inclusiv: noiembrie 2010

Ianuarie-noiembrie 2010 faţă de ianuarie–noiembrie 2009, %

noiembrie  2010 faţă de noiembrie 2009, %

 Total

2923,8

3043,5

108,2

110,7

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

1575,6

2033,4

111,8

123,4

Piscicultura

1512,5

1578,3

101,3

92,6

Industrie:

3369,4

3523,2

107,8

113,2

industria extractivă

3270,5

3370,8

97,6

111,0

industria prelucrătoare

3027,9

3257,3

108,1

112,0

energie electrică şi termică, gaze şi apă

4767,0

4632,6

106,7

116,8

Construcţii

3161,2

3532,4

103,9

114,1

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

2679,9

2813,5

106,8

114,9

Hoteluri şi restaurante

2381,7

2268,7

110,2

100,3

Transporturi şi comunicaţii

3845,2

3692,1

106,7

112,0

Activităţi financiare

6148,3

6220,0

111,0

124,6

Tranzacţii imobiliare

3767,5

3891,7

109,5

112,2

Administraţie publică

3163,3

3327,4

99,5

101,2

Învăţămînt

2355,6

2400,1

114,0

105,8

Sănătate şi asistenţă socială

2823,0

2894,5

106,6

105,7

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

2338,4

2441,7

104,3

104,2

activităţi recreative, culturale şi sportive

2082,4

2166,4

104,4

101,8

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi m. Bender.
  Informaţia cuprinde toate instituţiile bugetare indiferent de numărul de lucrători  şi întreprinderile sectorului  real cu 20 şi mai mulţi  salariaţi

Persoană de contact:
Elena Vâtcărău,
şefa direcţiei statistica pieţei muncii şi demografiei
Tel. 40 30 99

Prima / Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-noiembrie 2010
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire