Prima / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2011
 
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2011
11.05.2011

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 20111

Biroul Naţional de Statistică relatează, că producţia industrială în ianuarie-februarie 2011 faţă de ianuarie-februarie 2010 a marcat o creştere de 11,7%2. În luna februarie curent în raport cu februarie 2010 acest indice a marcat 109,1%.

Creşterea volumului producţiei industriale, comparativ cu ianuarie-februarie 2010, a fost determinată de majorarea volumului de producţie în industria extractivă de circa 2,2 ori şi în cea prelucrătoare – cu 18,8%. Totodată, producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică în aceeaşi perioadă a fost în descreştere cu 5,6%.

Industria alimentară şi a băuturilor in ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 7,8%, în special la: fabricarea nutreţurilor gata pentru animale a crescut   de 2,9 ori; prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – de circa 1,5 ori; producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 15,6%; fabricarea produselor lactate – cu 5,9%; fabricarea băuturilor – cu 3,7% etc.

Creşteri substanţiale s-au înregistrat la următoarele activităţi: producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice – de 2,9 ori; industria metalurgică – de 2,2 ori; producţia altor produse din minerale nemetalifere de – 2,0 ori; fabricarea de maşini şi echipamente – de 1,6 ori; producţia de maşini şi aparate electrice – cu 37,6%; producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei – cu 30,7%; producţia de mobilier – cu 15,7%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 15,3%; prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn – cu 13,2%; producţia de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 11,6%; fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 7,4%; industria chimică – cu 7,0% etc.

În acelaşi timp, a avut loc reducerea volumului de producţie la: fabricarea produselor de tutun – cu 27,9%; fabricarea produselor de morărit – cu 16,1%; aprovizionarea cu aburi şi apă caldă – cu 6,7%; producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 4,5%; edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative – cu 3,7%; fabricarea produselor textile – cu 2,9%; fabricarea grăsimilor vegetale şi animale – cu 1,7% etc.

Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi în ianuarie-februarie 2011

Indicele producţiei industriale3, %

Informativ: ianuarie-februarie 2010 faţă de ianuarie-februarie 2009, %

februarie 2011 faţă de februarie 2010

ianuarie-februarie 2011 faţă de ianuarie-februarie 2010

Industria – total

109,1

111,7

104,1

Industria extractivă

183,4

219,1

36,4

Industria prelucrătoare

114,0

118,8

101,8

Industria alimentară şi a băuturilor

105,7

107,8

102,3

producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

107,5

115,6

95,5

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

135,7

149,9

84,3

fabricarea uleiurilor si grăsimilor vegetale si animale

109,9

98,3

101,4

fabricarea produselor lactate

108,4

105,9

94,5

fabricarea produselor de morărit

78,2

83,9

120,1

fabricarea nutreţurilor gata pentru animale

256,2

290,7

99,0

fabricarea altor produse alimentare

103,3

104,4

103,6

fabricarea băuturilor

96,5

103,7

113,4

Fabricarea produselor de tutun

63,9

72,1

238,7

Fabricarea produselor textile

98,6

97,1

90,6

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor

106,9

115,3

108,3

Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei

119,7

130,7

92,8

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

102,0

113,2

57,0

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

99,1

107,4

116,1

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

98,2

96,3

74,4

Industria chimică

102,2

107,0

126,1

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

102,8

111,6

75,3

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

232,9

201,3

77,1

Industria metalurgică

159,8

218,7

56,6

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

105,3

108,1

71,7

Fabricarea de maşini şi echipamente

130,3

160,4

82,4

Producţia de maşini şi aparate electrice

156,7

137,6

80,1

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

404,5

289,0

42,6

Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

168,2

174,9

98,8

producţia de mobilier

109,1

115,7

94,5

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

94,9

94,4

111,4

Producţia şi distribuţia energiei electrice

98,5

95,5

112,0

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

91,4

93,3

109,8

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
2 Indicele este provizoriu; în caz de necesitate, poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi
3 Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa /public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf ) 

Persoana de contact:
Valentina Comarniţchi
şefa direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
tel. 40 30 55

Prima / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2011
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire