Prima / Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2011
 
Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2011
20.07.2011

Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 20111

Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în ianuarie-iunie 2011, conform estimărilor, s-a majorat cu 3,9% faţă de perioada respectivă a anului 2010. Creşterea producţiei globale agricole a fost determinată în principal de majorarea producţiei animaliere (căreia i-a revenit circa 91% din total producţia agricolă) cu 4,2%.

Producţia animală pe principalele tipuri, conform estimărilor, se caracterizează prin următoarele date:

Ianuarie-iunie 2011

total

în % faţă de ianuarie-iunie 2010

Ponderea (în % faţă de total)

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) – total, mii tone

65,0

108,7

100

din care:

întreprinderile agricole*

19,5

110,5

29,9

  gospodăriile populaţiei

45,5

107,9

70,1

Lapte– total, mii tone

241,4

99,1

100

din care:

întreprinderile agricole*

7,5

98,1

3,1

            gospodăriile populaţiei

233,9

99,2

96,9

Ouă  - total, mil. buc.

328,8

98,0

100

din care:

întreprinderile agricole*

120,7

82,3

36,7

  gospodăriile populaţiei

208,1

110,3

63,3

* inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la balanţă animale

În ianuarie-iunie 2011 în gospodăriile de toate categoriile a fost înregistrată o creştere a producţiei de carne cu 8,7%: în întreprinderile agricole - cu 10,5%, în gospodăriile populaţiei - cu 7,9%. Sporirea producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor a fost determinată preponderent de majorarea cu 24% a creşterii porcinelor în întreprinderile agricole. Totodată, micşorarea efectivului mediu de bovine cu 7%, în pofida majorării sporului lor zilnic în greutate,  a generat reducerea producţiei de creştere a bovinelor cu 3%.

Diminuarea producţiei de ouă în gospodăriile de toate categoriile cu 2% a fost determinată de micşorarea considerabilă a producţiei de ouă în întreprinderile agricole cu 18%, ca rezultat al reducerii şeptelului de găini - ouătoare cu circa 15% şi al productivităţii acestora cu 4%.

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender

Persoană de contact:
Elena Orlov
şefa direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 40 30 22

Prima / Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2011
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire