Prima / Situaţia privind fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2011
 
Situaţia privind fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2011
08.08.2011

Situaţia privind fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 20111

Biroul Naţional de Statistică informează, că fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2011 a constituit 79342,8 mii m2.  Localităţilor urbane le revin 30423,3 mii m2 sau 38,3% din volumul total al fondului locativ, iar localităţilor rurale – respectiv 48919,6 mii m2 şi 61,7%.

La 1 ianuarie 2011 gradul de asigurare a populaţiei cu spaţiu locativ pe un locuitor, în medie pe ţară, a constituit 22,3 m2, în localităţile urbane – 20,5 m2, rurale – 23,5 m2 şi s-a majorat în comparaţie cu situaţia de la 1 ianuarie 2010 respectiv cu 0,2%, 0,1%  şi 0,1%.

Situaţia  fondului locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2011 pe forme de proprietate se prezintă prin următoarele date:

Suprafaţa totală, mii. m. p.

în % faţă de:

situaţia la 1 ianuarie 2010

Total

Fondul locativ – total

79342,8

100,6

100,0

din care pe forme de proprietate:

publică

2316,0

76,2

2,9

privată

76948,3

101,6

97,0

mixtă (publică şi privată) fără participare străină

61,3

87,4

0,1

străină

3,8

99,9

0,0

a întreprinderilor  mixte

13,5

77,0

0,0

Cota preponderentă a locuinţelor se află în proprietate privată a cetăţenilor şi persoanelor juridice, constituind 97% din totalul fondului locativ al Republicii Moldova.

Indicatorii principali care caracterizează fondul locativ al Republicii Moldova în profil pe regiuni de dezvoltare şi raioane sunt prezentaţi în anexele 1, 2.

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele din partea stângă a Nistrului şi m. Bender.

                                                                                                                                  Persoana de contact:

Elena Cemîrtan
şefa secţiei statistica construcţiilor şi investiţiilor
Tel. 40 30 57

Prima / Situaţia privind fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2011
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire