Prima / Câştigul salarial mediu în luna iunie 2011
 
Câştigul salarial mediu în luna iunie 2011
15.08.2011

Câştigul salarial mediu în luna iunie 20111

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în luna iunie 2011, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3556,2 lei, înregistrând o creştere cu 20,0% faţă de luna iunie 2010 şi cu 10,6% faţă de luna precedentă (mai 2011).

Indicele câştigului salarial real pentru luna iunie 2011 faţă de luna iunie 2010 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 111,4%.

În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna iunie curent 3979,1 (+39,7% faţă de iunie 2010).

În sectorul economic (real) câştigul salarial în iunie a înregistrat 3362,5 lei (+11,4% faţă de iunie 2010.

Câştigul salarial mediu nominal brut în luna iunie 2011 pe activităţi economice

Activităţi economice

iunie 2011, lei

În % faţă de luna respectivă a anului 2010

Total economie

3556,2

120,0

Agricultura, economia vânatului şi silvicultura

1781,6

121,8

Piscicultura

1563,7

110,2

Industrie:

3516,4

108,5

industria extractivă

3526,7

110,0

industria prelucrătoare

3211,1

109,8

Energia electrică şi termică, gaze şi apă

4984,7

105,6

Construcţii

3417,0

110,3

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

2727,0

116,2

Hoteluri şi restaurante

2421,1

111,7

Transporturi şi comunicaţii

3676,7

106,8

Activităţi financiare

6467,1

105,3

Tranzacţii imobiliare

4145,6

109,9

Administraţie publică

3496,3

107,9

Învăţământ*

4584,8

164,4

Sănătate şi asistenţă socială

3379,9

106,0

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

3089,5

115,4

 Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele din partea stângă a Nistrului şi m. Bender.
* Creşterea cu 20 la sută a salariului mediu pe economie este determinată în special de creşterea cu peste 60% a salariului mediu în „învăţămînt”. Totodată creşterea câştigului salarial în învăţământ se datorează în exclusivitate acordării indemnizaţiilor de concediu: spre deosebire de anul trecut acestea nu se repartizează pe lunile de concediu, ci se includ în luna când se calculează. Indemnizaţiile de concediu au alcătuit peste 50 la sută din fondul de salarii din activitatea respectivă (învăţămînt). Pe total economie ponderea plăţilor pentru timpul nelucrat (concedii anuale) a fost de 20%.   

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău,
şefa direcţiei statistica pieţei muncii şi demografiei
Tel. 40 30 99

 

Prima / Câştigul salarial mediu în luna iunie 2011
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire