Prima / Сonstrucţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2011
 
Сonstrucţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2011
24.08.2011

Сonstrucţii de  locuinţe  în Republica Moldova  în  ianuarie-iunie 20111

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iunie 2011 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 945 apartamente cu suprafaţa totală de 138,4 mii m2, ceea ce a constituit 128,7% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Construcţia de locuinţe a fost realizată de agenţii economici din sectorul privat  al economiei naţionale, constituind 100% din  volumul total al caselor de locuit date în folosinţă.

Locuinţe date în folosinţă pe forme de proprietate şi medii de rezidenţă în ianuarie-iunie 2011 se prezintă astfel:

darea în folosinţă

a apartamentelor, unităţi

suprafaţa totală

mii m2

în % faţă de:

ianuarie-iunie 2010  în % faţă de:

ianuarie-iunie 2010

total

ianuarie-iunie 2009

total

S-au construit – total

945

138,4

128,7

100,0

50,7

100,0

din care:

privată

945

138,4

173,4

100,0

44,8

74,2

din aceasta:

beneficiari individuali

786

126,4

160,2

91,3

71,5

73,4

mixtă (publică şi privată)

-

-

-

-

-

12,8

a întreprinderilor mixte cu participare străină

-

-

-

-

-

13,0

din total în:

mediul urban

676

99,9

119,9

72,2

44,9

77,5

mediul rural

269

38,5

159,1

27,8

91,0

22,5

Din contul mijloacelor proprii ale populaţiei în ianuarie-iunie 2011 au fost date în folosinţă 786 case de locuit individuale cu suprafaţa totală de 126,4 mii m2, constituind 91,3% din volumul total al locuinţelor date în folosinţă în total pe ţară, fiind în creştere cu 60,2% faţă de ianuarie-iunie 2010. 

Distribuţia pe medii de rezidenţă arată, că din volumul total al locuinţelor în mediul urban au fost date în folosinţă 676 apartamente cu suprafaţa totală de 99,9 mii m² sau 72,2%  din totalul locuinţelor şi 119,9% faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-iunie 2010. Comparativ cu ianuarie-iunie 2010 cota-parte a locuinţelor date în folosinţă  în mediul urban s-a micşorat cu 5,3 puncte procentuale.

Volumul  locuinţelor date în folosinţă în ianuarie-iunie 2011 pe regiuni de dezvoltare se caracterizează prin următoarele date:

darea în folosinţă

a apartamentelor,unităţi

suprafaţa totală

mii m2

în % faţă de:

ianuarie-iunie 2010  în % faţă de:

ianuarie-iunie 2010

total

ianuarie-iunie 2009

total

Total

945

138,4

128,7

100,0

50,7

100,0

  din care:

mun. Chişinău

566

95,0

133,1

68,6

45,3

66,4

Nord

125

14,0

80,9

10,1

64,4

16,1

Centru

132

15,0

157,9

10,8

66,4

8,8

Sud

61

7,1

142,0

5,1

75,5

4,7

UTA  Găgăuzia

61

7,3

169,8

5,3

67,0

4,0

Distribuţia în profil regional arată, că cel mai mare volum al construcţiilor de locuinţe s-a înregistrat în municipiul Chişinău, unde au fost date în folosinţă 566 apartamente cu suprafaţa totală de 95,0 mii m2 (68,6% din volumul total al locuinţelor date în folosinţă în total pe ţară), fiind în creştere cu  33,1% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender

Persoana de contact:

Elena Cemîrtan
şefa secţiei statistica construcţiilor şi investiţiilor
Tel. 40 30 57

Prima / Сonstrucţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2011
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire