Prima / Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2011
 
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2011
09.09.2011

Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 20111

Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în august  faţă de iulie 2011  a constituit  99,9%, iar faţă de august  2009 – 109,2% (informativ: în august 2010 faţă de iulie 2010 IPC a marcat 99,1% şi faţă de august 2010 – 107,8%). De la începutul anului (în luna august a.c. faţă de decembrie 2010) preţurile de consum s-au majorat cu 4,8 la sută.

Scăderea preţurilor medii de consum în august faţă de iulie a.c. a fost determinată de micşorarea preţurilor la produsele alimentare cu 0,8 la sută, de creşterea preţurilor la produsele nealimentare cu 0,4 la sută şi a tarifelor pentru  prestarea serviciilor populaţiei cu 0,2 la sută  (tabelul 1).

În luna august în legătură cu asigurarea din abundenţă cu legume şi fructe de sezon au scăzut mai semnificativ preţurile la: pepeni verzi şi galbeni – cu 13,7%, cartofi – cu 11,6%,  legume – cu 8,7% (inclusiv: pătlăgele vinete – cu 18,1%, ceapă – cu 13,2%,  morcov şi sfeclă de masă – cu cîte 25,0%), strugurii – cu 4,7% şi la prune, piersici – cu cîte 6,1%. Totodată s-au majorat  preţurile la  carne de porc – cu 3,7%, la carne de vită şi votcă – cu cîte 1,8%, brînză de vaci – cu 1,7%. 

În perioada de raport  la majoritatea produselor nealimentare  şi servicii preţurile au fost constante. Au crescut  preţurile la: combustibili – cu 2,3% (inclusiv gazul lichefiat ambalat în butelii – cu 10,3%), articole de tutungerie – cu 2,0%, accesorii pentru scris şi alte mărfuri de cancelarie – cu 1,8%, materiale de construcţii şi articolele giuvaiere confecţionate din metale preţioase – cu cîte 1,3%.

În august odată cu pregătirea începerii anului de studii  s-au majorat tarifele pentru instruirea în instituţiile superioare de învăţămînt  - cu 4,3%, plata pentru închirierea locuinţelor –cu 1,1% şi serviciile  transportului feroviar de pasageri interstatal  – cu 4,6%. 

Tabelul 1: Rata  inflaţiei în august 2011

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare (în decimile)

August 2011 (+/-) faţă de:

Informativ: August 2010 (+/-) faţă de:

Iulie 2011

Decembrie 2010

August 2010

Iulie 2010

Decembrie 2009

August 2009

TOTAL

10000

- 0,1

4,8

9,2

0,9

3,7

7,8

Mărfuri alimentare

3405

- 0,8

4,7

13,6

- 2,6

- 1,3

6,3

Pîine

271

0,1

6,2

8,2

0,8

2,5

3,5

Legume

323

- 8,7

-13,1

28,6

- 21,1

26,4

22,9

Fructe

79

- 1,0

16,8

17,1

- 9,2

7,2

4,2

Carne, preparate şi conserve din carne

705

1,1

3,1

4,5

0,5

- 2,1

-2,1

Lapte şi produse lactate

415

0,8

5,6

12,9

1,0

3,6

8,5

Zahăr

106

0,0

33,1

17,3

- 0,3

24,6

58,4

Ouă

  54

0,8

- 9,3

58,7

-1,6

- 42,7

- 20,9

Ulei vegetal

 94

0,2

5,6

32,5

0,8

12,9

16,1

Mărfuri nealimentare

3709

0,4

2,9

6,2

- 0,1

4,3

7,1

Confecţii

665

0,0

- 0,3

3,3

0,2

- 0,3

2,3

Încălţăminte

 434

0,1

2,0

5,7

0,0

- 0,5

0,7

Medicamente

537

- 2,0

- 4,5

- 4,1

- 1,5

5,9

13,4

Combustibili

640

2,3

6,9

17,3

0,0

14,0

18,3

Materiale de construcţie

281

1,3

13,1

14,8

0,5

1,7

2,3

Servicii

2886

0,2

7,4

7,7

0,1

9,3

10,8

Servicii comunal-locative:

  1296

0,2

12,6

12,7

0,0

18,8

17,5

          Apeduct şi canalizare

      106

0,9

5,1

5,1

0,0

1,7

13,1

        Energie electrică

    461

0,0

10,3

10,3

0,0

20,4

21,4

       Gaze naturale prin conducte centralizate

    337

0,0

14,6

14,6

0,0

26,2

13,4

        Încălzire centralizată

    188

0,0

27,0

27,0

0,0

25,3

25,3

Transportul de pasageri

    272

0,2

1,5

1,5

0,0

3,3

12,3

Alimentaţia publică

     253

0,0

9,2

12,4

0,0

6,5

10,5

               Indicii parţiali2, calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente, se prezintă astfel:

Indicator

August 2011 în % faţă de:

Iulie 2011

Decembrie 2010

August 2010

Total IPC

99,9

104,8

109,2

Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,1

102,4

104,1

Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi

100,3

104,8

106,9

Total IPC exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

99,9

103,7

108,9

Total IPC exclusiv combustibili

99,8

104,7

108,7

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
2 Calcularea indicilor parţiali a fost efectuată în conformitate cu „ Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009 (metodologia poate fi accesată pe site-ul  BNS la următoarea adresă: ttp://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=302&id=2264

Persoană de contact:
Ana Cucereavîi
şefa direcţiei statistica preţurilor
tel. 40 31 11

Prima / Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2011
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire