Prima / Roada medie a culturilor agricole în perioada de recoltare pînă la 1 octombrie 2011
 
Roada medie a culturilor agricole în perioada de recoltare pînă la 1 octombrie 2011
11.10.2011

Roada medie a culturilor agricole în perioada de recoltare pînă la 1 octombrie 2011*

Biroul Naţional de Statistică informează despre roada medie la hectar a culturilor agricole, reieşind din suprafeţele recoltate în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier)1 în perioada de recoltare pînă la 1 octombrie 2011, care se prezintă prin următoarele date:

Roada medie la hectar, chintale

2011

în % faţă de 2010

Culturi cerealiere şi leguminoase pentru boabe (cu excepţia porumbului) - total

25,3

118

din care: grîu de toamnă şi primăvară

27,5

117

Porumb pentru boabe

34,7

111

Floarea soarelui

16,5

102

Soia

15,2

76

Rapiţă de toamnă şi primăvară

13,9

135

Cartofi

175,8

134

Legume de cîmp

69,1

115

Porumb pentru siloz şi nutreţ verde

155,6

98

Fructe - total

48,8

98

din care:    sămînţoase

63,9

109

sîmburoase

29,3

75

Struguri - total

41,2

144

Mersul recoltării în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier)¹ indică majorarea recoltei medii pe principalele culturi agricole, cu excepţia fructelor sîmburoase, soiei şi porumbului pentru siloz şi nutreţ verde.

Recolta medie a culturilor cerealiere şi leguminoase pentru boabe (cu excepţia porumbului) – total în perioada de referinţă a constituit 25,3 chintale la hectar sau cu 18% mai mult în comparaţie cu anul 2010 (din care a grîului – cu 17%), iar recolta medie a porumbului pentru boabe a marcat 34,7 chintale la hectar sau cu 11% mai mult. Este în creştere recolta medie a floarei soarelui - cu 2%, a rapiţei de toamnă şi primăvară – cu 35%, a cartofilor - cu 34%, a legumelor de cîmp - cu 15% şi a strugurilor - cu 44%. Recolta medie a fructelor sămînţoase s-a majorat cu 9%, iar a fructelor sîmburoase a scăzut cu 25%.

Analiza roadei medii a culturilor agricole la un hectar în profil teritorial arată, că în regiunea de dezvoltare Nord au fost înregistrate cele mai înalte recolte la hectar, faţă de nivelul mediu pe ţară, de cereale şi leguminoase (fără porumb) – cu 9%, de porumb pentru boabe – cu 31%, de floarea soarelui - cu 16%, de porumb pentru siloz şi masă verde - cu 13% şi de fructe - cu 28%, în regiunea de dezvoltare Centru – de soia – cu 14%, în regiunea de dezvoltare Sud - de legume –cu 25%, în mun. Chişinău - de cartofi - cu 8% şi de struguri - cu 42%, iar în UTA Găgăuzia - de rapiţă – cu 6%.

Notă:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
1 Întreprinderile agricole cu personalitatea juridică şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste.

Persoană de contact:
Elena Orlov
şefa direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 40 30 22

Prima / Roada medie a culturilor agricole în perioada de recoltare pînă la 1 octombrie 2011
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire