Prima / Câştigul salarial mediu în luna octombrie 2011
 
Câştigul salarial mediu în luna octombrie 2011
09.12.2011

Câştigul salarial mediu în luna octombrie 20111

Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna octombrie 2011, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3161,7 lei, înregistrând o creştere cu 10,4% faţă de luna octombrie 2010 şi cu 0,1% faţă de luna precedentă (septembrie 2011).

Indicele câştigului salarial real pentru luna octombrie 2011 faţă de luna octombrie 2010 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 101,4%.

În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna octombrie curent 2794,2 lei (+11,4% faţă de octombrie 2010).

În sectorul economic (real) câştigul salarial în octombrie a înregistrat 3329,4 lei (+10,0% faţă de octombrie 2010).

Câştigul salarial mediu nominal brut în luna octombrie 2011 pe activităţi economice se prezintă  astfel:

Activităţi economice

Octombrie 2011, lei

În % faţă de luna respectivă a anului 2010

Total economie

3161,7

110,4

Agricultura, economia vânatului şi silvicultura

2130,0

125,8

Piscicultura

1441,1

102,0

Industrie:

3492,3

105,8

industria extractivă

3588,2

105,9

industria prelucrătoare

3215,6

107,2

energia electrică şi termică, gaze şi apă

4832,7

102,4

Construcţii

3491,3

108,7

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

2747,0

115,2

Hoteluri şi restaurante

2285,2

105,2

Transporturi şi comunicaţii

3648,5

105,3

Activităţi financiare

6565,8

111,7

Tranzacţii imobiliare

4077,7

107,2

Administraţie publică

3320,4

105,8

Învăţământ

2744,0

117,9

Sănătate şi asistenţă socială

2996,8

106,3

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

2798,9

110,6

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele din partea stângă a Nistrului şi m. Bender.

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău,
şefa direcţiei statistica pieţei muncii şi demografiei
Tel. 40 30 99

Prima / Câştigul salarial mediu în luna octombrie 2011
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire