Prima / Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna noiembrie 2011
 
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna noiembrie 2011
09.12.2011

 Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna noiembrie 20111

Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în noiembrie faţă de octombrie 2011 a constituit  100,7%, iar faţă de noiembrie  2010 – 108,9% (informativ: în noiembrie 2010 faţă de octombrie 2010 IPC a marcat 100,6% şi faţă de noiembrie 2009 – 107,7%). De la începutul anului (în luna noiembrie a.c. faţă de decembrie 2010) preţurile de consum s-au majorat cu 7,6 la sută.

Creşterea preţurilor medii de consum cu 0,7 la sută în noiembrie faţă de octombrie a.c. a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare  cu 1,1 la sută, nealimentare - cu 0,4 la sută şi a tarifelor pentru  prestarea serviciilor populaţiei cu 0,7 la sută (tabelul 1).

Creşterea preţurilor la produsele alimentare în luna noiembrie a fost mai semnificativă la: ouă dietetice – cu 20,1%, legume – cu 7,2% (inclusiv: pătlăgele roşii şi castraveţi crescuţi în sere  – cu  cîte 28,5%), struguri – cu 9,6%, lapte şi produse lactate – cu 1,8%.

 Totodată, în luna noiembrie au scăzut  preţurile la: zahăr – cu 3,7%, cartofi –  cu 2,4%, ceapă – cu 2,0% şi fructe proaspete – cu 2,8% (citrice – cu 8,1%). 

În perioada de raport  la majoritatea produselor nealimentare şi serviciile prestate populaţiei preţurile au fost constante. Au crescut  preţurile la:  paltoane pentru femei – cu 4,0%, articole din blană – cu 3,5%, încălţăminte pentru iarnă – cu 1,2% şi cărbune – cu 1,0%.  

Odată cu  începerea sezonului de încălzire a locuinţelor s-au majorat tarifele pentru serviciile comunal–locative cu 1,4%(inclusiv:furnizarea acentului termic pentru încălzirea centralizată consumatorilor casnici – cu 7,9%).

În noiembrie au fost reduse tarifele pentru trasportarea pasagerilor de transportul feroviar interstatal – cu 3,5% şi la serviciile de turism peste hotarele ţării – cu 2,3%.

Tabelul 1: Rata  inflaţiei în noiembrie 2011

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare (în decimile)

Noiembrie 2011 (+/-) faţă de:

Informativ: Noiembrie 2010 (+/-) faţă de:

Octombrie 2011

Decembrie 2010

Noiembrie 2010

Octombrie 2010

Decembrie 2009

Noiembrie 2009

TOTAL

10000

0,7

7,6

8,9

0,6

6,7

7,7

Mărfuri alimentare

3405

1,1

7,0

9,2

1,2

5,0

6,7

Pîine

271

0,1

6,6

7,8

0,1

3,2

3,7

Legume

278

7,2

0,7

5,2

9,4

4,3

16,4

Fructe

119

-2,6

14,8

20,2

-2,9

2,6

1,6

Carne, preparate şi conserve din carne

705

0,5

5,3

5,7

0,0

- 1,2

-0,9

Lapte şi produse lactate

415

1,8

11,2

14,2

1,5

7,9

9,3

Zahăr

106

-3,7

29,9

29,2

-8,3

10,4

11,3

Ouă

  54

20,1

33,4

46,4

-5,0

- 8,6

-9,2

Ulei vegetal

 94

-0,7

4,9

15,8

9,7

28,4

28,2

Mărfuri nealimentare

3709

0,4

5,0

6,5

 0,6

6,2

6,7

Confecţii

665

0,7

2,2

3,2

0,9

 2,4

3,2

Încălţăminte

 434

0,5

5,0

6,0

0,8

2,1

2,2

Medicamente

537

0,4

-3,6

-3,2

 0,0

5,0

6,5

Combustibili

640

0,4

10,9

16,9

1,2

18,7

18,8

Materiale de construcţie

281

0,2

15,0

15,1

0,1

3,0

3,2

Servicii

2886

0,7

11,6

11,8

0,0

9,5

10,1

Servicii comunal-locative:

  1296

1,4

21,9

22,0

0,0

18,9

19,0

Apeduct şi canalizare

      106

1,5

6,6

6,6

0,0

1,7

1,7

Energie electrică

    461

0,0

10,3

10,3

0,0

20,4

20,4

Gaze naturale prin conducte centralizate

    337

0,0

40,1

40,1

0,0

26,2

26,2

Încălzire centralizată

    188

7,9

42,7

42,7

0,0

25,3

25,3

Transportul de pasageri

    272

-0,2

0,8

1,0

-0,1

3,2

3,4

Alimentaţia publică

     253

0,3

10,6

11,5

0,2

8,6

12,4

Indicii parţiali2, calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente, se prezintă astfel:

Indicator

Noiembrie 2011 în % faţă de:

Octombrie 2011

Decembrie 2010

Noiembrie 2010

Total IPC

100,7

107,6

108,9

Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,3

103,9

104,5

Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi

100,5

107,9

108,8

Total IPC exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,6

105,8

107,3

Total IPC exclusiv combustibili

100,7

107,4

108,4

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
2 Calcularea indicilor parţiali a fost efectuată în conformitate cu „ Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009 (metodologia poate fi accesată pe site-ul  BNS la următoarea adresă: /pageview.php?l=ro&idc=302&id=2264).

Persoană de contact:
Ana Cucereavîi
şefa direcţiei statistica preţurilor
tel. 40 31 11

Prima / Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna noiembrie 2011
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire