Prima / Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna noiembrie 2011
 
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna noiembrie 2011
15.12.2011

Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna noiembrie 20111

Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna noiembrie 2011 preţurile producătorului în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de octombrie curent cu 0,5%, faţă de luna decembrie 2010 – cu 7,7%, iar faţă de noiembrie 2010 – cu 8,8%.

Evoluţia indicilor lunari ai preţurilor producţiei industriale (%)

În industria extractivă în noiembrie 2011 preţurile s-au majorat cu 1,5% faţă de octombrie curent şi cu 1,4% – faţă de noiembrie 2010, iar faţă de decembrie 2010 preţurile s-au micşorat cu 1,2%.

În industria prelucrătoare în noiembrie 2011 preţurile s-au micşorat cu 0,3% faţă de octombrie curent, iar faţă de decembrie 2010 şi faţă de noiembrie 2010 – s-au majorat respectiv, cu 6,6% şi 8,0%.

În sectorul energetic în noiembrie 2011 preţurile s-au majorat cu 4,6% faţă de octombrie curent şi cu cîte 14,8% – faţă de decembrie 2010 şi faţă de noiembrie 2010.

Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale la nivel de secţiuni CAEM se prezintă astfel:

Tipuri de activităţi

Noiembrie 2011 în % faţă de:

Informativ: noiembrie 2010 în % faţă de decembrie 2009

octombrie 2011

decembrie 2010

noiembrie 2010

Total industrie

100,5

107,7

108,8

105,3

   inclusiv livrat pe piaţa:   internă

99,9

109,1

109,5

107,3

externă

101,4

105,2

107,9

102,1

Industria extractivă

101,5

98,8

101,4

102,3

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

100,8

98,1

100,7

99,7

externă

109,0

105,6

107,6

128,1

Industria prelucrătoare

99,7

106,6

108,0

103,1

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

98,4

107,7

108,0

104,0

externă

101,4

105,2

107,9

102,0

Energie electrică şi termică

104,6

114,8

114,8

118,4

Cu referinţă la Principalele Grupe Industriale (conform clasificării UE)2 preţurile au evoluat în felul următor.

În luna noiembrie comparativ cu luna octombrie curent preţurile s-au diminuat în industria bunurilor intermediare (exclusiv sectorul energetic) cu 0,7% şi în industria bunurilor de uz curent – cu 0,2%. În industria bunurilor de capital preţurile s-au majorat cu 0,6%, în industria bunurilor de folosinţă îndelungată – cu 0,8%, la activităţi şi bunuri legate de energie – cu 4,6%.

Comparativ cu luna decembrie 2010 preţurile în luna noiembrie 2011 s-au majorat la activităţi şi bunuri legate de energie cu 14,8%, în industria bunurilor intermediare (exclusiv sectorul energetic) – cu 6,7%, în industria bunurilor de capital – cu 6,5%, în industria bunurilor de folosinţă îndelungată – cu 6,4%, în industria bunurilor de uz curent – cu 6,3%.

Indicii preţurilor producţiei industriale pe Principalele Grupe Industriale se prezintă în tabelul următor:

Noiembrie 2011 în % faţă de:

octombrie 2011

decembrie 2010

Total industrie

100,5

107,7

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

99,9

109,1

externă

101,4

105,2

Industria bunurilor intermediare (excepţie energie)

99,3

106,7

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

99,3

107,1

externă

99,6

105,6

Industria bunurilor de capital

100,6

106,5

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

101,2

104,8

externă

100,1

108,1

Industria bunurilor de folosinţă îndelungată

100,8

106,4

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

101,0

109,0

externă

100,2

99,0

Industria bunurilor de uz curent

99,8

106,3

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

97,8

107,7

externă

101,8

105,0

Activităţi şi bunuri legate de energie

104,6

114,8

Note:

1 Datele sunt prezentate fără întreprinderile din partea stîngă a Nistrului şi m. Bender.
Sfera de cuprindere a indicelui preţurilor producţiei industriale este reprezentată de ansamblul produselor fabricate şi comercializate (pe piaţa internă şi/sau la export) de către agenţii economici, a căror activitate principală se înscrie în cadrul diviziunilor Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) – 14-22, 24-29, 31, 33, 36, 40 (nu se includ, în special, serviciile de distribuţie a gazelor şi apei).
La nivel mai detaliat indicii preţurilor producţiei industriale sunt accesibili pe pagina web a Biroului Naţional de Statistică la adresa: /pageview.php?l=ro&idc=335&id=2343
2 Clasificarea Principalelor Grupe Industriale este accesibilă pe pagina WEB a BNS la adresa    /pageview.php?l=ro&idc=385&

Persoana de contact:
Valentina Comarniţchi
şefa direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
tel. 40 30 55

Prima / Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna noiembrie 2011
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire