Prima / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2011
 
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2011
12.01.2012

Activitatea de comerţ  exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 20111)2)

Biroul Naţional de Statistică comunică, că exporturile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2011 s-au cifrat la 242,7 mil. dolari SUA, cu 14,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 20,9% - comparativ cu luna noiembrie 2010.

Com_ext_noi_2011_1.png

În ianuarie-noiembrie 2011 exporturile de mărfuri au totalizat 2003,6 mil. dolari  SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2010 cu 47,1%. Reexporturile de mărfuri în această perioadă au constituit 921,6 mil. dolari SUA sau 46,0% din volumul total al exporturilor. Comparativ cu ianuarie-noiembrie 2010 reexporturile de mărfuri s-au majorat cu 67,4%, contribuind astfel la creşterea pe total exporturi cu 27,2%.

Ianuarie-noiembrie 2011

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă  de ianuarie-noiembrie 2010

ianuarie-noiembrie

ianuarie-noiembrie

2010

2011

2010

2011

Export – total     

2003,6

147,1

100,0

100,0

17,8

47,1

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

987,4

152,8

47,4

49,3

3,7

25,0

  ţările CSI

825,1

149,1

40,6

41,2

9,6

20,0

  alte ţări

191,1

117,3

12,0

9,5

4,5

2,1

Import – total  

4657,1

136,4

100,0

100,0

17,1

36,4

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

2042,6

133,8

44,7

43,8

8,7

15,1

  ţările CSI

1521,1

138,5

32,2

32,7

3,0

12,4

  alte ţări

1093,4

138,3

23,1

23,5

5,4

8,9

balanţA comercialĂ – total     

-2653,5

129,3

100,0

100,0

x

x

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

-1055,2

119,9

42,9

39,8

x

x

  ţările CSI

-696,0

127,7

26,5

26,2

x

x

  alte ţări

-902,3

143,7

30,6

34,0

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–27) au însumat 987,4 mil. dolari SUA (cu 52,8% mai mult faţă de ianuarie-noiembrie 2010), deţinînd o cotă de 49,3% în total exporturi (47,4% în  ianuarie-noiembrie 2010).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 41,2% (în ianuarie-noiembrie   2010 – 40,6%), ce corespunde unei valori de 825,1 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au majorat cu 49,1%, comparativ cu ianuarie-noiembrie 2010.

Primele 30 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 97,0% din volumul total, au fost:

Ianuarie-noiembrie 2011

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-noiembrie  2010

ianuarie-noiembrie

ianuarie-noiembrie

2010

2011

2010

2011

Export - total

2003,6

147,1

100,0

100,0

17,8

47,1

       din care:

Federaţia Rusă

563,8

157,2

26,3

28,1

8,6

15,1

România

349,1

155,9

16,4

17,4

0,3

9,2

Italia

187,2

141,9

9,7

9,3

0,8

4,1

Ucraina

137,4

170,0

5,9

6,9

0,8

4,2

Germania

104,5

157,5

4,9

5,2

-0,2

2,8

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

91,9

122,1

5,5

4,6

1,8

1,2

Polonia

76,5

184,4

3,0

3,8

0,9

2,6

Belarus

66,4

94,8

5,1

3,3

-0,2

-0,3

Turcia

65,4

113,2

4,2

3,3

2,5

0,6

Kazahstan

39,8

139,2

2,1

2,0

0,3

0,8

Bulgaria

32,1

189,2

1,2

1,6

0,4

1,1

Statele Unite ale Americii

22,3

112,3

1,5

1,1

0,8

0,2

Grecia

21,2

160,3

1,0

1,1

-0,1

0,6

Ungaria

20,8

de 3,2 ori

0,5

1,0

-0,5

1,1

Belize

20,3

de 8,0 ori

0,2

1,0

0,2

1,3

Franţa

19,3

122,9

1,2

1,0

-0,2

0,3

Lituania

17,0

160,0

0,8

0,8

0,1

0,5

Olanda

16,3

179,9

0,7

0,8

-0,1

0,5

Georgia

12,1

105,5

0,8

0,6

0,3

0,0

Austria

12,0

139,7

0,6

0,6

0,2

0,3

Republica Cehă

10,4

141,8

0,5

0,5

0,2

0,2

Belgia

8,5

130,4

0,5

0,4

0,1

0,1

Siria

8,2

95,4

0,6

0,4

0,3

0,0

Elveţia

7,4

46,9

1,2

0,4

-0,3

-0,6

Irak

6,2

68,2

0,7

0,3

0,4

-0,2

Panama

5,9

de 3,0 ori

0,1

0,3

-0,2

0,3

Slovacia

5,7

115,5

0,4

0,3

-0,1

0,1

Afganistan

5,4

de 8,6 ori

0,0

0,3

0,0

0,4

Azerbaidjan

5,1

88,0

0,4

0,3

0,2

-0,1

Uzbekistan

5,0

115,5

0,3

0,3

-0,1

0,0

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor către Federaţia Rusă (+57,2%), România (+55,9%), Ucraina (+70,0%), Italia (+41,9%), Germania (+57,5%), Polonia (+84,4%), Belize (de 8,0 ori), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+22,1%), Bulgaria (+89,2%), Ungaria (de 3,2 ori), Kazahstan (+39,2%), Turcia (+13,2%), Grecia (+60,3%), Lituania (+60,0%), Olanda (+79,9%), Afganistan (de 8,6 ori), Franţa (+22,9%), Austria (+39,7%), Panama (de 3,0 ori), Statele Unite ale Americii (+12,3%), Republica Cehă (+41,8%), Belgia (+30,4%), Slovacia (+15,5%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 47,6%. Totodată, s-au diminuat exporturile către Elveţia (-53,1%), Belarus (-5,2%), Irak (-31,8%) şi Azerbaidjan (-12,0%).

Exporturile de mărfuri structurate, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-noiembrie 2011

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-noiembrie 2010

ianuarie-noiembrie

ianuarie-noiembrie

2010

2011

2010

2011

Export - total

2003,6

147,1

100,0

100,0

17,8

47,1

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

389,9

116,5

24,5

19,4

4,9

4,1

Animale vii

7,9

89,9

0,6

0,4

0,6

-0,1

Carne şi preparate din carne

19,3

de 2,1 ori

0,7

1,0

0,6

0,7

Produse lactate şi ouă de păsări

10,2

160,2

0,5

0,5

0,0

0,3

Cereale şi preparate pe bază de cereale

80,8

113,0

5,2

4,0

0,4

0,7

Legume şi fructe

239,6

123,5

14,2

12,0

3,4

3,4

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

11,7

42,7

2,0

0,6

-0,6

-1,1

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

2,8

97,6

0,2

0,1

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

15,0

115,1

1,0

0,7

0,5

0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

2,6

182,1

0,1

0,1

0,0

0,1

Băuturi şi tutun

184,2

100,2

13,5

9,2

2,4

0,1

Băuturi

157,4

99,7

11,6

7,9

1,4

0,0

Tutun brut şi prelucrat

26,8

103,6

1,9

1,3

1,0

0,1

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

262,3

de 2,1 ori

9,0

13,1

3,7

10,3

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

5,2

126,4

0,3

0,3

0,2

0,1

Seminţe şi fructe oleaginoase

163,5

de 2,3 ori

5,3

8,2

1,1

6,7

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

5,7

de 3,2 ori

0,1

0,3

0,1

0,3

Lemn şi plută

1,0

92,7

0,1

0,0

0,0

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,7

121,3

0,1

0,1

0,1

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

3,5

de 7,8 ori

0,0

0,2

0,0

0,2

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

12,4

134,5

0,7

0,6

0,1

0,3

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

66,4

de 2,3 ori

2,2

3,3

2,0

2,7

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

2,9

102,8

0,2

0,1

0,1

0,0

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

23,5

de 3,4 ori

0,5

1,2

0,2

1,2

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

23,0

de 4,4 ori

0,4

1,2

0,1

1,3

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

0,5

33,3

0,1

0,0

0,1

-0,1

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

66,0

163,1

3,0

3,3

-0,5

1,9

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

65,9

163,4

3,0

3,3

-0,5

1,9

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

112,6

150,6

5,5

5,6

1,5

2,8

Produse chimice organice

2,5

de 2,2 ori

0,1

0,1

-0,1

0,1

Produse tanante sau colorante

1,6

157,6

0,1

0,1

0,0

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

69,9

121,5

4,2

3,5

1,5

0,9

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

26,0

de 2,9 ori

0,6

1,3

0,1

1,3

Materiale plastice sub forme primare

5,5

de 3,7 ori

0,1

0,3

0,0

0,3

Materiale plastice prelucrate

5,9

175,7

0,3

0,3

0,0

0,2

Alte materiale şi produse chimice

1,0

87,8

0,1

0,0

0,0

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia prima

194,2

182,2

7,8

9,7

1,4

6,5

Piele, altă piele şi blană prelucrate

2,8

de 2,2 ori

0,1

0,2

-0,4

0,1

Cauciuc prelucrat

17,2

de 3,0 ori

0,4

0,9

0,0

0,8

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

8,3

de 2,1 ori

0,3

0,4

0,1

0,3

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

16,6

de 2,5 ori

0,5

0,8

0,3

0,7

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

68,8

de 2,0 ori

2,5

3,4

0,4

2,6

Articole din minerale nemetalice

42,8

133,1

2,4

2,1

0,7

0,8

Fier şi oţel

8,6

de 2,6 ori

0,2

0,4

0,1

0,4

Metale neferoase

1,2

de 5,8 ori

0,0

0,1

0,0

0,1

Articole prelucrate din metal

27,9

147,8

1,4

1,4

0,2

0,7

Maşini şi echipamente pentru transport

304,5

177,4

12,6

15,2

2,7

9,8

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

11,3

de 2,0 ori

0,4

0,6

0,2

0,4

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

26,6

149,9

1,3

1,3

0,9

0,7

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

5,6

de 2,1 ori

0,2

0,3

0,1

0,2

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

55,6

de 2,1 ori

2,0

2,8

0,9

2,1

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,7

88,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

9,0

181,8

0,4

0,4

0,2

0,3

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

151,8

157,3

7,1

7,6

0,1

4,1

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

35,6

de 2,9 ori

0,9

1,8

0,2

1,7

Alte echipamente de transport

8,3

de 2,1 ori

0,3

0,4

0,1

0,3

Articole manufacturate diverse

462,1

143,8

23,6

23,1

1,5

10,4

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

7,5

de 3,7 ori

0,1

0,4

0,0

0,4

Mobilă şi părţile ei

74,6

de 2,3 ori

2,4

3,7

0,9

3,0

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

17,6

130,7

1,0

0,9

0,1

0,3

Îmbrăcăminte şi accesorii

259,3

123,0

15,5

13,0

0,4

3,6

Încălţăminte

46,0

168,7

2,0

2,3

0,3

1,4

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

18,8

190,4

0,7

0,9

0,0

0,7

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

0,6

85,9

0,1

0,0

0,0

0,0

Alte articole diverse

37,7

155,6

1,8

1,9

-0,2

1,0

Structura exporturilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale pentru economia ţării noastre.

Exporturile de articole manufacturate diverse s-au situat pe primul loc, cu o pondere de 23,1% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii (56,1% din total secţiune şi 13,0% din total exporturi), mobilă şi părţile ei (16,1% din total secţiune şi 3,7% din total exporturi), încălţăminte (10,0% din total secţiune şi 2,3% din total exporturi).

Exporturile de produse alimentare şi animale vii s-au situat pe locul doi, reprezentînd 19,4% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (61,5% din total secţiune şi 12,0% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (20,7% din total secţiune şi 4,0% din total exporturi), carne şi preparate din carne (5,0% din total secţiune şi 1,0% din total exporturi), hrană destinată animalelor (3,8% din total secţiune şi 0,7% din total exporturi), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (3,0% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi), produse lactate şi ouă de păsări (2,6% din total secţiune şi 0,5% din total exporturi), animale vii (2,0% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi).

Exporturile de maşini şi echipamente pentru transport s-au clasat pe locul trei, reprezentînd 15,2% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de maşini şi aparate electrice (49,9% din total secţiune şi 7,6% din total exporturi), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (18,2% din total secţiune şi 2,8% din total exporturi), vehicule rutiere (11,7% din total secţiune şi 1,8% din total exporturi), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (8,7% din total secţiune şi 1,3% din total exporturi), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (3,7% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (3,0% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi).

Exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili, s-au clasat pe locul patru cu o pondere de 13,1% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri seminţelor şi fructelor oleaginoase  le-au revenit 62,3% din total secţiune şi 8,2% din total exporturi, iar minereurilor metalifere şi deşeurilor din metale respectiv 25,3% şi 3,3%.

Exporturile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă s-au clasat pe locul cinci, cu o pondere de 9,7% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de fire, ţesături şi articole textile (35,4% din total secţiune şi 3,4% din total exporturi), articole din minerale nemetalice (22,0% din total secţiune şi 2,1% din total exporturi), articole prelucrate din metal (14,4% din total secţiune şi 1,4% din total exporturi), cauciuc prelucrat (8,8% din total secţiune şi 0,9% din total exporturi), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton  (8,5% din total secţiune şi 0,8% din total exporturi).

Exporturile de băuturi şi tutun s-au situat pe locul şase, deţinînd o cotă de 9,2% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (85,5% din total secţiune şi 7,9% din total exporturi), tutun brut şi prelucrat (14,5% din total secţiune şi 1,3% din total exporturi).

Exporturile de produse chimice şi produse derivate s-au situat pe locul şapte, reprezentînd 5,6% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri produselor medicinale şi farmaceutice le-au revenit 62,1% din total secţiune şi 3,5% din total exporturi, iar uleiurilor esenţiale, rezinoidelor şi substanţelor parfumate, preparatelor pentru toaletă, produselor pentru înfrumuseţare, respectiv 23,1% şi 1,3%. Cea mai mare parte din produsele medicinale şi farmaceutice exportate au constituit reexporturile (84,7%).

În continuare urmează secţiunea „Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală”, cu o pondere de 3,3% în total exporturi.

Pe grupe de mărfuri creşteri substanţiale s-au marcat la exporturile de articole manufacturate diverse (+43,8%), materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili (de 2,1 ori), maşini şi echipamente pentru transport (+77,4%), mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă (+82,2%), produse alimentare şi animale vii (+16,5%), produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte (+50,6%), uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală (+63,1%), combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate (de 3,4 ori), contribuind astfel la creşterea pe total exporturi cu 47,0%.

Totodată, s-au redus exporturile de zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-57,3%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-66,7%), animale vii (-10,1%), aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii (-14,1%), alte materiale şi produse chimice (-12,2%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (-11,3%), lemn şi plută (-7,3%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (-2,4), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-0,3%).

Importurile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2011 au însumat 494,9 mil. dolari SUA, cu 5,7% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 22,1% - comparativ cu luna noiembrie 2010.

În ianuarie-noiembrie 2011 importurile au totalizat 4657,1 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul precedent cu 36,4%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la 2042,6 mil. dolari SUA (cu 33,8% mai mult decît în ianuarie-noiembrie 2010), deţinînd o pondere de 43,8% în total importuri (44,7% în  ianuarie-noiembrie 2010).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 1521,1 mil. dolari SUA (cu 38,5% mai mare decît în ianuarie-noiembrie 2010), care echivalează cu o cotă de 32,7% în total importuri (32,2% în ianuarie-noiembrie 2010).

Com_ext_noi_2011_2.png

Primele 34 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 96,1% din volumul total, au fost:

Ianuarie-noiembrie 2011

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-noiembrie 2010

ianuarie-noiembrie

ianuarie-noiembrie

2010

2011

2010

2011

Import - total

4657,1

136,4

100,0

100,0

17,1

36,4

       din care:

Federaţia Rusă

721,0

145,1

14,5

15,5

6,2

6,6

Ucraina

579,2

121,6

13,9

12,4

2,5

3,0

România

520,4

153,2

9,9

11,2

2,0

5,3

Germania

361,3

137,1

7,7

7,8

1,3

2,9

China

357,5

127,1

8,2

7,7

2,1

2,2

Turcia

327,4

183,0

5,2

7,0

0,8

4,3

Italia

316,1

128,8

7,2

6,8

1,3

2,1

Belarus

170,8

162,6

3,1

3,7

-0,5

1,9

Polonia

120,4

126,4

2,8

2,6

0,6

0,7

Ungaria

92,0

158,3

1,7

2,0

0,4

1,0

Austria

78,3

142,6

1,6

1,7

0,2

0,7

Franţa

76,9

124,7

1,8

1,7

0,2

0,4

Statele Unite ale Americii

73,3

132,2

1,6

1,6

0,5

0,5

Grecia

64,5

76,5

2,5

1,4

1,3

-0,6

Bulgaria

59,2

132,9

1,3

1,3

0,3

0,4

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

58,3

122,9

1,4

1,3

0,1

0,3

Republica Cehă

53,5

142,1

1,1

1,1

0,1

0,5

Olanda

43,2

114,8

1,1

0,9

0,3

0,2

Japonia

38,2

125,4

0,9

0,8

0,1

0,2

Spania

35,4

146,1

0,7

0,8

-0,1

0,3

Belgia

34,6

117,8

0,9

0,7

0,3

0,2

India

34,3

145,6

0,7

0,7

0,2

0,3

Elveţia

32,0

158,5

0,6

0,7

0,0

0,3

Coreea de Sud

30,8

152,3

0,6

0,7

0,1

0,3

Kazahstan

27,7

194,2

0,4

0,6

-5,3

0,4

Suedia

23,5

122,1

0,6

0,5

0,2

0,1

Slovacia

18,8

130,9

0,4

0,4

0,1

0,1

Slovenia

18,6

149,4

0,4

0,4

0,0

0,2

Lituania

18,2

116,0

0,5

0,4

0,0

0,1

Israel

17,2

167,1

0,3

0,4

-0,1

0,2

Taiwan,  provincie a Chinei

16,5

154,3

0,3

0,4

0,1

0,2

Vietnam

16,2

117,1

0,4

0,3

0,0

0,1

Finlanda

14,6

125,7

0,3

0,3

0,0

0,1

Brazilia

14,0

29,7

1,4

0,3

1,1

-1,0

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor din Federaţia Rusă (+45,1%), România (+53,2%), Turcia (+83,0%), Ucraina (+21,6%), Germania (+37,1%), China (+27,1%), Italia (+28,8%), Belarus (+62,6%), Ungaria (+58,3%), Polonia (+26,4%), Austria (+42,6%), Statele Unite ale Americii (+32,2%), Republica Cehă (+42,1%), Franţa (+24,7%), Bulgaria (+32,9%), Kazahstan (+94,2%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+22,9%), Spania (+46,1%), India (+45,6%), Elveţia (+58,5%), Coreea de Sud (+52,3%), Olanda (+14,8%), Japonia (+25,4%), Belgia (+17,8%), Slovenia (+49,4%), Israel (+67,1%), Taiwan, provincie a Chinei (+54,3%), Suedia (+22,1%), Slovacia (+30,9%), Lituania (+16,0%), Vietnam (+17,1%), Finlanda (+25,7%) a contribuit la creşterea pe total importuri cu 36,1%.

Importurile de mărfuri structurate, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-noiembrie 2011

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-noiembrie 2010

ianuarie-noiembrie

ianuarie-noiembrie

2010

2011

2010

2011

Import - total      

4657,1

136,4

100,0

100,0

17,1

36,4

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

445,0

124,3

10,5

9,6

1,9

2,5

Animale vii

5,5

87,4

0,2

0,1

-0,1

0,0

Carne şi preparate din carne

30,5

119,7

0,7

0,7

0,4

0,1

Produse lactate şi ouă de păsări

29,5

125,6

0,7

0,6

0,1

0,2

Peşte, crustacee, moluşte

41,2

115,0

1,1

0,9

0,1

0,1

Cereale şi preparate pe bază de cereale

69,5

138,4

1,5

1,5

0,0

0,6

Legume şi fructe

116,7

120,1

2,8

2,5

0,8

0,6

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

19,9

171,1

0,3

0,4

0,1

0,2

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

49,5

127,3

1,1

1,1

0,2

0,3

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

17,4

109,3

0,5

0,4

0,1

0,0

Produse şi preparate alimentare diverse

65,3

123,1

1,6

1,4

0,2

0,4

Băuturi şi tutun

120,4

99,3

3,5

2,6

0,2

0,0

Băuturi

42,7

106,3

1,2

0,9

-0,1

0,1

Tutun brut şi prelucrat

77,7

95,8

2,3

1,7

0,3

-0,1

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

101,1

128,4

2,3

2,2

0,7

0,7

Seminţe şi fructe oleaginoase

12,0

62,6

0,6

0,3

0,4

-0,2

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

7,3

de 3,4 ori

0,1

0,2

0,0

0,2

Lemn şi plută

24,9

122,2

0,6

0,5

0,0

0,1

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

15,5

184,3

0,2

0,3

0,0

0,2

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

10,4

120,7

0,3

0,2

0,1

0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

11,9

de 2,4 ori

0,1

0,3

0,1

0,2

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

18,8

125,8

0,4

0,4

0,1

0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

1030,9

149,5

20,2

22,1

2,5

10,0

Cărbune, cocs şi brichete

27,0

149,4

0,5

0,5

0,2

0,3

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

576,7

149,0

11,3

12,4

2,3

5,5

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

390,5

138,2

8,3

8,4

-0,1

3,2

Energie electrică

36,7

de 20,0 ori

0,1

0,8

0,1

1,0

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

9,4

122,3

0,2

0,2

0,0

0,0

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

1,0

72,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

5,9

134,8

0,1

0,1

0,0

0,0

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

2,5

130,5

0,1

0,1

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

606,2

129,6

13,7

13,0

2,0

4,1

Produse chimice organice

14,7

162,7

0,3

0,3

0,0

0,2

Produse chimice anorganice

14,8

137,7

0,3

0,3

0,0

0,1

Produse tanante şi colorante

29,0

126,0

0,7

0,6

0,1

0,2

Produse medicinale şi farmaceutice

188,4

117,2

4,7

4,1

0,5

0,8

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

103,4

130,7

2,3

2,2

0,2

0,7

Îngrăşăminte minerale sau chimice

39,8

de 2,4 ori

0,5

0,9

0,2

0,7

Materiale plastice sub forme primare

55,1

132,3

1,2

1,2

0,2

0,4

Materiale plastice prelucrate

80,2

116,5

2,0

1,7

0,4

0,3

Alte materiale şi produse chimice

80,8

140,0

1,7

1,7

0,4

0,7

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

891,8

134,7

19,4

19,1

4,0

6,7

Piele, altă piele şi blană prelucrate

26,4

134,5

0,6

0,5

0,1

0,2

Cauciuc prelucrat

71,0

154,5

1,3

1,5

0,3

0,7

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

56,0

127,3

1,3

1,2

0,2

0,4

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

98,5

132,6

2,2

2,1

0,5

0,7

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

254,9

141,0

5,3

5,5

1,2

2,2

Articole din minerale nemetalice

116,6

127,2

2,7

2,5

0,2

0,7

Fier şi oţel

120,5

136,5

2,6

2,6

0,7

0,9

Metale neferoase

21,7

130,5

0,5

0,5

0,1

0,2

Articole prelucrate din metal

126,2

125,4

2,9

2,7

0,7

0,7

Maşini şi echipamente pentru transport

1036,4

145,3

20,9

22,3

5,3

9,5

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

22,8

197,0

0,3

0,5

0,1

0,3

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

156,7

174,8

2,6

3,4

1,0

2,0

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

8,8

de 2,4 ori

0,1

0,2

-0,1

0,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

149,6

151,3

2,9

3,2

1,0

1,5

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

29,4

108,4

0,8

0,6

0,3

0,1

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

113,8

119,1

2,8

2,4

0,3

0,5

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

293,9

155,4

5,6

6,3

0,4

3,1

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

254,4

162,6

4,6

5,5

1,0

2,9

Alte echipamente de transport

7,0

16,9

1,2

0,2

1,3

-1,0

Articole manufacturate diverse

415,7

131,0

9,3

8,9

0,5

2,9

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

35,5

113,4

0,9

0,7

0,2

0,1

Mobilă şi părţile ei

60,2

130,5

1,3

1,3

0,2

0,4

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

4,0

132,4

0,1

0,1

0,0

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

83,0

119,0

2,0

1,8

0,0

0,4

Încălţăminte

31,0

163,2

0,6

0,7

0,0

0,4

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

41,5

124,5

1,0

0,9

0,0

0,3

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

7,3

121,8

0,2

0,1

0,0

0,0

Alte articole diverse

153,2

140,7

3,2

3,3

0,1

1,3

Structura importurilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei.

Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de 22,3% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut importurile de maşini şi aparate electrice (28,4% din total secţiune şi 6,3% din total importuri), vehicule rutiere (24,5% din total secţiune şi 5,5% din total importuri), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (15,1% din total secţiune şi 3,4% din total importuri), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (14,4% din total secţiune şi 3,2% din total importuri), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (11,0% din total secţiune şi 2,4% din total importuri).

Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 22,1% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri petrolul şi produsele petroliere reprezintă 55,9% din total secţiune şi 12,4% din total importuri, iar gazul şi produsele industriale obţinute din gaz, respectiv 37,9% şi 8,4%.

Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au deţinut o pondere de 19,1% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (28,6% din total secţiune şi 5,5% din total importuri), articolele prelucrate din metal (14,1% din total secţiune şi 2,7% din total importuri), fierul şi oţelul (13,5% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), articolele din minerale nemetalice (13,1% din total secţiune şi 2,5% din total importuri), hîrtia, cartonul şi articolele din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (11,0% din total secţiune şi 2,1% din total importuri), cauciucul prelucrat (8,0% din total secţiune şi 1,5% din total importuri), articolele din lemn, exclusiv mobilă (6,3% din total secţiune şi 1,2% din total importuri).

Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 13,0% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut produsele medicinale şi farmaceutice (31,1% din total secţiune şi 4,1% din total importuri), uleiurile esenţiale, rezinoidele şi substanţele parfumate, preparatele pentru toaletă, produsele pentru înfrumuseţare (17,1% din total secţiune şi 2,2% din total importuri), alte materiale şi produse chimice (13,3% din total secţiune şi 1,7% din total importuri),  materialele plastice prelucrate (13,2% din total secţiune şi 1,7% din total importuri), materialele plastice sub forme primare (9,1% din total secţiune şi 1,2% din total importuri), îngrăşămintele minerale sau chimice (6,6% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), produsele tanante şi colorante (4,8% din total secţiune şi 0,6% din total importuri).

Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 9,6% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi legumele şi fructele (26,2% din total secţiune şi 2,5% din total importuri), cerealele şi preparatele pe bază de cereale (15,6% din total secţiune şi 1,5% din total importuri), produsele şi preparatele alimentare diverse (14,7% din total secţiune şi 1,4% din total importuri), cafeaua, ceaiul, cacao şi condimentele (11,1% din total secţiune şi 1,1% din total importuri), peştele, crustaceele şi moluştele (9,3% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), carnea şi preparatele din carne (6,9% din total secţiune şi 0,7% din total importuri), produsele lactate şi ouăle de păsări (6,6% din total secţiune şi 0,6% din total importuri).

Pe grupe de mărfuri au sporit importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate (+49,5%), maşini şi echipamente pentru transport (+45,3%), mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă (+34,7%), produse chimice şi produse derivate (+29,6%), articole manufacturate diverse (+31,0%), produse alimentare şi animale vii (+24,3%), materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili (+28,4%), favorizînd astfel creşterea pe total importuri cu 36,4%.

Com_ext_noi_2011_3.png

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-noiembrie 2011 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 2653,5 mil. dolari SUA, cu 600,7 mil. dolari SUA (+29,3%) mai mare faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2010. Cu ţările Uniunii Europene (UE-27) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 1055,2 mil. dolari SUA (în  ianuarie-noiembrie 2010 – 880,2 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 696,0 mil. dolari SUA (în  ianuarie-noiembrie 2010 – 545,0 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-noiembrie

Ianuarie-noiembrie 2011  în % faţă de ianuarie-noiembrie 2010

2010

2011

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-2052,8

-2653,5

129,3

  din care:

Ucraina

-395,5

-441,8

111,7

China

-279,3

-353,9

126,7

Turcia

-121,2

-262,0

de 2,2 ori

Germania

-197,1

-256,8

130,3

România

-115,8

-171,3

148,0

Federaţia Rusă

-138,1

-157,2

113,8

Italia

-113,6

-128,9

113,5

Belarus

-35,0

-104,4

de 3,0 ori

Ungaria

-51,7

-71,2

137,7

Austria

-46,4

-66,3

143,1

Franţa

-45,9

-57,6

125,4

Statele Unite ale Americii

-35,6

-51,0

143,3

Polonia

-53,8

-43,9

81,7

Grecia

-71,1

-43,3

61,0

Republica Cehă

-30,3

-43,1

142,2

Japonia

-30,0

-37,3

124,0

Spania

-23,6

-34,3

145,7

Coreea de Sud

-20,2

-30,7

151,9

India

-20,9

-29,6

141,6

Bulgaria

-27,6

-27,1

98,2

Olanda

-28,6

-26,9

94,2

Belgia

-22,9

-26,1

114,2

Elveţia

-4,3

-24,5

de 5,7 ori

Suedia

-18,5

-23,1

124,4

Slovenia

-12,2

-17,9

146,3

Taiwan,  provincie a Chinei

-10,5

-16,2

154,2

Vietnam

-13,4

-16,0

119,4

Israel

-7,6

-15,8

de 2,1 ori

Brazilia

-47,0

-13,8

29,3

Finlanda

-11,0

-13,7

124,5

Slovacia

-9,5

-13,2

138,8

Uzbekistan

1,7

-5,5

x

Lituania

-5,0

-1,2

23,5

Azerbaidjan

5,6

2,5

44,2

Panama

1,5

5,4

de 3,6 ori

Afganistan

0,6

5,4

de 8,6 ori

Irak

9,1

6,2

68,2

Siria

7,1

6,7

94,1

Georgia

10,8

10,9

100,2

Kazahstan

14,3

12,1

84,6

Belize

2,5

20,3

de 8,0 ori

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

27,8

33,6

120,7

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-noiembrie

Ianuarie-noiembrie 2011  în % faţă de ianuarie-noiembrie 2010

2010

2011

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-2052,8

-2653,5

129,3

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-23,3

-55,1

de 2,4 ori

Animale vii

2,5

2,4

95,9

Carne şi preparate din carne

-16,3

-11,2

68,8

Produse lactate şi ouă de păsări

-17,1

-19,3

112,7

Peşte, crustacee, moluşte

-35,8

-41,2

115,1

Cereale şi preparate pe bază de cereale

21,3

11,3

53,1

Legume şi fructe

96,9

122,9

126,9

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

15,8

-8,2

x

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-36,1

-46,7

129,6

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-2,9

-2,4

84,0

Produse şi preparate alimentare diverse

-51,6

-62,7

121,4

Băuturi şi tutun

62,5

63,8

101,9

Băuturi

117,7

114,7

97,4

Tutun brut şi prelucrat

-55,2

-50,9

92,2

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

43,4

161,2

de 3,7 ori

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

4,1

5,0

123,4

Seminţe şi fructe oleaginoase

52,7

151,5

de 2,9 ori

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,4

-1,6

de 4,5 ori

Lemn şi plută

-19,2

-23,9

123,9

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,3

1,6

122,1

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-8,0

-12,0

150,9

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

0,6

2,0

de 3,2 ori

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

24,4

54,5

de 2,2 ori

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-12,1

-15,9

131,0

Combustibili minerali, lubrifianti şi materiale derivate

-682,5

-1007,4

147,6

Cărbune, cocs şi brichete

-17,9

-27,0

150,5

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-381,9

-553,7

145,0

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-281,0

-390,0

138,8

Energie electrică

-1,7

-36,7

de 21,1 ori

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

32,8

56,6

172,7

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-1,4

-1,0

72,2

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

36,0

60,0

166,9

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

-1,8

-2,4

134,7

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-392,9

-493,6

125,6

Produse chimice organice

-7,9

-12,2

155,1

Produse chimice anorganice

-10,6

-14,6

137,8

Produse tanante şi colorante

-22,0

-27,4

124,6

Produse medicinale şi farmaceutice

-103,2

-118,5

114,8

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-70,3

-77,4

110,2

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-16,7

-39,8

de 2,4 ori

Materiale plastice sub forme primare

-40,2

-49,6

123,6

Materiale plastice prelucrate

-65,4

-74,3

113,5

Alte materiale şi produse chimice

-56,6

-79,8

141,1

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-555,3

-697,6

125,6

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-18,4

-23,6

128,3

Cauciuc prelucrat

-40,2

-53,8

133,9

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-39,9

-47,7

119,4

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-67,6

-81,9

121,1

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-146,6

-186,1

126,9

Articole din minerale nemetalice

-59,5

-73,8

124,1

Fier şi oţel

-84,9

-111,9

131,8

Metale neferoase

-16,4

-20,5

124,8

Articole prelucrate din metal

-81,8

-98,3

120,2

Maşini şi echipamente pentru transport

-541,7

-731,9

135,1

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-6,0

-11,5

193,2

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-71,9

-130,1

181,0

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-0,9

-3,2

de 3,4 ori

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-71,8

-94,0

130,8

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-26,3

-28,7

109,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-90,6

-104,8

115,7

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-92,6

-142,1

153,5

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-144,1

-218,8

151,9

Alte echipamente de transport

-37,5

1,3

x

Articole manufacturate diverse

4,0

46,4

de 11,5 ori

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-29,2

-28,0

95,6

Mobilă şi părţile ei

-13,2

14,4

x

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

10,4

13,6

130,2

Îmbrăcăminte şi accesorii

141,1

176,3

125,0

Încălţăminte

8,3

15,0

181,2

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-23,4

-22,7

96,7

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-5,4

-6,7

126,4

Alte articole diverse

-84,6

-115,5

136,5

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-noiembrie 2011 a fost de 43,0% faţă de 39,9% în  perioada similară din anul 2010.

Persoanele fizice au exportat în ianuarie-noiembrie 2011 mărfuri şi produse în valoare de 0,06 mil. dolari SUA şi au importat bunuri materiale în sumă de 138,2 mil. dolari SUA. Comparativ cu ianuarie-noiembrie 2010 exporturile au scăzut cu 15,0%, iar importurile s-au majorat cu 37,9%. Creşterea importurilor este condiţionată de majorarea livrărilor de autoturisme (+54,7%) şi autovehicule pentru transportul de mărfuri (+18,5%), cărora le revine respectiv 67,3% şi 24,6% din importurile realizate de persoanele fizice.

Note:

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.      
2 Datele pentru luna noiembrie 2011 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2010 – date rectificate

Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).

Persoană de contact:
Mariana Eni
şefa direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor
tel. 40 30 66

Prima / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2011
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire