Prima / Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în anul 2011
 
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în anul 2011
17.02.2012

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în  anul 20111

Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2011 capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică colective a constituit 4379,9 mii locuri-zile, majorîndu-se cu 1,3% faţă de anul 2010. În totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune hotelurile şi motelurile deţineau o pondere de 31,1%, taberele de vacanţă pentru elevi –28,1%, structurile de întremare – 15,1%, vilele turistice, satele de vacanţă şi alte structuri de odihnă – 14,8%, căminele pentru vizitatori – 5,5%, pensiunile turistice şi agroturistice – 5,4%.

În anul 2011 structurile de cazare turistică colective au fost frecventate de 248,3 mii de turişti, din care 173,3 mii de turişti moldoveni (69,8% din total) şi 75,0 mii de turişti străini (30,2%). Comparativ cu anul 2010, s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (+8,0%), pe seama creşterii acestora la vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă (+40,5), hoteluri şi moteluri (+10,5%), structuri de întremare (+8,4%), cămine pentru vizitatori (+6,5%).

Numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective se prezintă astfel:

 

 2011

 2011 în % faţă de 2010

turişti

din care, nerezidenţi

turişti

din care, nerezidenţi

Total

248309

75000

108,0

117,9

            din care:

 

 

 

 

Hoteluri şi moteluri

103726

67147

110,5

118,2

Pensiuni turistice şi agroturistice

11701

2417

88,0

101,4

Cămine pentru vizitatori

15105

1645

106,5

101,3

Structuri de întremare

29006

525

108,4

121,2

Tabere de vacanţă pentru elevi

62945

35

99,4

17,9

Vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă

25826

3231

140,5

148,8

În anul 2011 la structurile de primire turistică colective, clasificate pe stele s-au înregistrat 113,2 mii de turişti, sau 45,6% din numărul total de turişti cazaţi (în anul 2010 – 44,6%).

Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti străini cazaţi la structurile de primire turistică colective le-au revenit turiştilor din România (21,5%), Federaţia Rusă (10,5%), Ucraina (9,6%), Italia (5,9%), Statele Unite ale Americii (5,9%), Germania (5,2%), Turcia (3,7%), Franţa (2,8%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (2,5%), Polonia (2,5%), Suedia (1,9%), Israel (1,8%), Bulgaria (1,6%), Republica Cehă (1,5%) şi Olanda (1,4%).

La structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în anul 2011 au fost înregistrate 1424,4 mii înnoptări ale turiştilor, cu 0,9% mai mult decît în anul precedent. În numărul total de înnoptări înregistrate la structurile de primire turistică colective, ponderea cea mai mare o deţin înnoptările cetăţenilor moldoveni (87,8%).

Numărul de înnoptări ale turiştilor la structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare se prezintă astfel:

2011

2011 în % faţă de2010

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

Total

1424441

173893

100,9

106,8

din care:

Hoteluri şi moteluri

202223

144645

104,3

104,7

Pensiuni turistice şi agroturistice

37317

8482

85,6

117,5

Cămine pentru vizitatori

128894

4840

96,0

101,8

Structuri de întremare

427536

6258

109,3

117,9

Tabere de vacanţă pentru elevi

574362

350

95,1

18,3

Vile turistice, sate de vacanţă şi  alte structuri de odihnă

54109

9318

119,1

174,0

În anul 2011 indicele de utilizare netă al capacităţii de cazare turistică în funcţiune pe total structuri de primire turistică colective a constituit 32,2%, inclusiv la structuri de  întremare – 64,6%, la cămine pentru vizitatori – 53,9%, la tabere de vacanţă pentru elevi – 45,4%, la pensiuni turistice şi agroturistice – 15,7%, la hoteluri şi moteluri – 14,9%, la vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă – 8,3%.

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender

Persoana de contact:
Svetlana Bulgac
şefa secţiei statistica serviciilor de piaţă
Tel. 72 84 74

 

Prima / Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în anul 2011
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire