Prima / Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2011
 
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2011
05.03.2012

Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2011

        Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole1) la produsele agricole în anul 2011 în comparaţie cu anul 2010 au crescut cu 10,0%. Preţurile  medii de vînzare la produsele vegetale s-au majorat cu 12,5%, la produsele  animaliere – au rămas la nivelul anului precedent.

În % faţă de anul precedent

2011

informativ:  2010

Total produse agricole

110,0

142,9

Produse vegetale

112,5

157,8

Culturi cerealiere şi leguminoase-boabe

119,8

169,2

inclusiv: 

grîu2

118,9

171,6

porumb2

114,9

140,3

Floarea soarelui2

100,4

189,4

Sfeclă de zahăr

120,5

123,3

Tutun

102,0

105,8

Cartofi

107,6

119,0

Legume - total

104,1

127,2

Fructe şi pomuşoare

118,5

157,3

din care:

fructe sîmburoase

133,7

95,7

fructe săminţoase

116,1

192,4

Struguri

100,1

182,9

Produse animaliere

100,0

104,7

Vite şi păsări (în masă vie)

96,6

103,9

din care:

bovine

130,5

85,5

porcine

87,7

98,9

păsări

101,3

108,4

Lapte

116,0

112,5

Ouă - total

114,3

106,3

Lînă (în greutate fizică)

82,3

113,3


Creşterea  mai accentuată a preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2011 сomparativ cu anul 2010 a fost înregistrată la culturile cerealiere şi leguminoase – cu 19,8% (în special la grîu – cu 18,9%, porumb – cu 14,9%), sfeclă de zahăr – cu 20,5%, fructe şi pomuşoare – cu 18,5% (în special la  fructe sîmburoase – cu 33,7%), lapte - cu 16,0%,  ouă - cu 14,3%.

S-au micşorat preţurile de vînzare a vitelor şi păsărilor în masă vie cu 3,4%, care au fost determinate preponderent de scăderea preţurilor la porcine cu 12,3%. Totodată, preţurile de vînzare a bovinelor şi păsărilor în masă vie au crescut, respectiv, cu 30,5% şi cu 1,3%.

Indicii trimestriali ai preţurilor producătorului la  produsele agricole în anul 2011 se caracterizează prin următoarele date (în % faţă de trimestrul corespunzător din anul precedent):

2011

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

Total produse agricole

117,3

121,1

120,3

101,9

din care:

produse vegetale

131,3

163,9

121,6

101,9

produse animaliere

93,0

91,5

113,9

101,7

Notă:

1 Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste (fără teritoriul din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) şi reflectă evoluţia preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vînzărilor produselor agricole realizate de către acestea

2 Inclusiv seminţe de soi

Persoană de contact:
Elena Orlov
şefa direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 40 30 22.

Prima / Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2011
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire