Prima / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2012
 
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2012
16.05.2012

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 20121

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-martie 2012 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-martie 2011 a constituit 96,6%2. În luna martie 2012 faţă de martie 2011 acest indice a marcat 95,5%.

Diminuarea volumului producţiei industriale, comparativ cu ianuarie-martie 2011, a fost cauzată de reducerea nivelului producţiei în industria extractivă cu 9,1%, în industria prelucrătoare – cu 3,1% şi în sectorul energetic – cu 3,8%.

Industria alimentară şi a băuturilor în ansamblu a înregistrat o reducere a volumului de producţie cu 0,9%, în special la următoarele activităţi: fabricarea produselor de morărit – cu 44,0%; fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie – cu 23,4%; prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 12,5%; fabricarea vinului – cu 6,7%; fabricarea pâinii şi a produselor de patiserie proaspătă – cu 4,0%; fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 2,1% ş.a.

De asemenea, s-au înregistrat descreşteri şi la alte activităţi, cum ar fi: fabricarea produselor de tutun – cu 57,9%; industria metalurgică – cu 34,9%; producţia altor produse din minerale nemetalifere – cu 33,0%; industria chimică – cu 31,4%; fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 13,9%; prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn – cu 11,9%; fabricarea de maşini şi echipamente – cu 10,4%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 8,3%; producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 3,9%; aprovizionarea cu aburi şi apă caldă – cu 3,8% etc.

În acelaşi timp, a avut loc majorarea volumului de producţie la: producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice de 1,8 ori; producţia de maşini şi aparate electrice – cu 36,3%; fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 15,8%; producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 15,5%; fabricarea produselor textile – cu 13,7%; producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei – cu 13,6%; fabricarea produselor lactate – cu 10,9%; fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare – cu 8,6%; fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje – cu 4,5%; producţia de mobilier – cu 0,8% etc.

 Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi în ianuarie-martie 2012

Indicele producţiei industriale3, %

martie 2012 faţă de martie 2011

ianuarie-martie 2012 faţă de ianuarie-martie 2011

Industria – total

95,5

96,6

Industria extractivă

98,9

90,9

Industria prelucrătoare

99,3

96,9

Industria alimentară şi a băuturilor

98,4

99,1

producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

130,1

115,5

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

60,3

87,5

fabricarea uleiurilor si grăsimilor vegetale si animale

135,5

115,8

fabricarea produselor lactate

101,4

110,9

fabricarea produselor de morărit

54,6

56,0

fabricarea pâinii şi a produselor de patiserie proaspete

95,2

96,0

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

80,8

76,6

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

111,5

97,9

fabricarea vinului

97,0

93,3

fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare

105,7

108,6

Fabricarea produselor de tutun

77,3

42,1

Fabricarea produselor textile

116,5

113,7

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor

86,5

91,7

Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei

96,5

113,6

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

86,4

88,1

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

86,5

86,1

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

85,7

90,2

Industria chimică

71,9

68,6

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

100,9

97,5

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

86,9

67,0

Industria metalurgică

71,4

65,1

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

97,4

104,5

Fabricarea de maşini şi echipamente

91,9

89,6

Producţia de maşini şi aparate electrice

132,4

136,3

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

370,8

182,1

Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

106,5

98,9

producţia de mobilier

110,3

100,8

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

80,4

96,2

Producţia şi distribuţia energiei electrice

82,4

96,1

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

78,4

96,2

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Indicele este provizoriu; poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa /public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf)

Persoana de contact:
Valentina Comarniţchi
şefa direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
tel. 0 22  40 30 55

Prima / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2012
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire