Prima / Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole ale Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2012
 
Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole ale Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2012
07.08.2012

Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către
întreprinderile agricole ale Republicii Moldova1 în ianuarie-iunie 2012

Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole1) în ianuarie-iunie 2012 s-au redus faţă de perioada corespunzătoare a anului 2011 cu 2,3%.

Preţurile producătorului la produsele vegetale s-au micşorat în medie cu 14,8%. Mai esenţial au scăzut preţurile la cartofi – cu 80,1%, struguri – cu 32,3%, legume – cu 31,2%, culturile cerealiere şi leguminoase boabe - cu 10,1% (în special la grîu (exclusiv seminţe de soi) – cu 5,6% şi porumb (exclusiv seminţe de soi) – cu 9,4%), floarea soarelui (exclusiv seminţe de soi) – cu 10,1%.

La produsele animaliere a fost marcată creşterea preţurilor cu 17,9%. S-au majorat preţurile la: ouă alimentare – cu 21,6%, vite şi păsări în masă vie – cu 18,3% (la porcine – cu 29,7%, bovine – cu 13,1%, păsări – cu 11,1%), lapte – cu 5,3%.

Evoluţia indicilor preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricoleîn ianuarie-iunie, în % faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, se prezintă astfel:    

2008

2009

2010

2011

2012

  Total produse agricole:

147,7

54,0

118,4

119,8

97,7

din care:

produse vegetale

153,3

41,5

140,6

144,2

85,2

produse animaliere

144,0

87,9

103,9

92,1

117,9

Notă:

1 Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste (fără teritoriul din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) şi reflectă evoluţia preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vînzărilor produselor agricole realizate de către acestea.

Persoană de contact:
Elena Orlov
şefa direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22

Prima / Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole ale Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2012
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire