Prima / Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în luna iunie şi semestrul I 2012
 
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în luna iunie şi semestrul I 2012
15.08.2012

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în  luna  iunie  şi  semestrul I  2012*

Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna iunie 2012 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul s-a micşorat cu 0,7% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi cu 0,1%  comparativ cu luna iunie 2011.

Evoluţia lunară a indicilor volumului cifrei de afaceri
pentru comerţul cu amănuntul

În semestrul I 2012 volumul cifrei de afaceri în comerţul cu amănuntul s-a majorat cu 1,3% (în preţuri comparabile), faţă de perioada corespunzătoare din anul 2011.

  Indicii volumului cifrei de afaceri pentru comerţul
 cu amănuntul şi serviciile de piaţă prestate populaţiei,
 conform CAEM  Rev.1.1.

Activitate economică

Iunie 2012 în % faţă de:

Semestrul I 2012 în  % faţă de semestrul I 20111

mai 20121

iunie 20111

Comerţ cu amănuntul 

99,3

99,9

101,3

Servicii de piaţă prestate populaţiei

105,6

100,6

105,0

 1 În preţuri comparabile

În luna iunie 2012, volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de servicii de piaţă prestate populaţiei a înregistrat o creştere de 5,6% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi de 0,6% - comparativ cu luna iunie 2011.

Evoluţia lunară a  indicilor volumului cifrei de afaceri
pentru serviciile de piaţa prestate populaţiei  

În semestrul I 2012 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de servicii de piaţă prestate populaţiei a crescut cu 5,0% (în preţuri comparabile), faţă de aceeaşi perioada din anul 2011.

Indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul
 cu ridicata şi serviciile de piaţă prestate în special întreprinderilor,
 conform CAEM Rev.1.1.

Activitate economică

Iunie 2012 în % faţă de:

Semestrul I  2012 în  % faţă de semestrul I 20112

mai 20122

iunie 20112

Comerţ cu ridicata

94,5

103,6

101,6

Servicii de piaţă prestate în special întreprinderilor                        

105,5

99,9

100,5

2 În preţuri curente

În luna iunie 2012 indicele valoric al cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu ridicata s-a diminuat cu 5,5% (în preţuri curente) faţă de luna precedentă şi a crescut cu 3,6 %, comparativ cu luna iunie 2011.

Evoluţia lunară a indicilor valorici ai cifrei de afaceri
pentru comerţul cu ridicata

În semestrul I 2012 indicele valoric al cifrei de afaceri în comerţul cu ridicata s-a majorat cu 1,6% (în preţuri curente), comparativ cu perioada similară din anul 2011.

În luna iunie 2012 indicele valoric al cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de servicii de piaţa prestate în special întreprinderilor a înregistrat o creştere de 5,5% (în preţuri curente) faţă de luna precedentă şi o scădere de 0,1% - comparativ cu luna iunie 2011.

Evoluţia lunară a indicilor valorici ai cifrei de afaceri
 pentru serviciile de piaţa prestate întreprinderilor

În semestrul I 2012 indicele valoric al cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de servicii de piaţa prestate în special întreprinderilor a crescut cu 0,5% (în preţuri curente), faţă de perioada corespunzătoare din anul 2011.

* PRECIZĂRI METODOLOGICE

1. Sursa datelor o constituie capitolul CA (Cifra de afaceri) din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în servicii (SERV TS), realizată în conformitate cu Regulamentul Consiliului European nr. 1165/1998, Regulamentul Consiliului şi Parlamentului European nr. 1158/2005 şi Regulamentul Comisiei  Europene nr. 1503/2006 cu privire la statisticile pe termen scurt.

2.Certarea statistică este de tip selectiv. Tipul de sondaj utilizat şi procedeul de extragere a eşantionului este cel al sondajului stratificat cu selecţie aleatoare simplă fără revenire fiecărui strat, în care variabilele de stratificare sunt reprezentate de – activitatea economică şi clasa de mărime a întreprinderii în funcţie de numărul de salariaţi.
 
3. Informaţia se prezintă  fără datele întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

4. Concepte şi definiţii

Cifra de afaceri (venitul din vînzări) excl. TVA reprezintă suma veniturilor obţinute din vînzarea produselor, mărfurilor, prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor, provenite atît din activitatea principală, cît şi din activităţile secundare, exercitate de întreprindere în perioada de referinţă. Acest indicator constituie suma rulajului creditor al contului 611 “Venituri din vînzări” şi  subcontul 6122 „Venituri din arenda curentă”.
În cifra de afaceri (venitul din vînzări) nu se includ:

  • TVA şi alte impozite deductibile similare legate de cifra de afaceri (venitul din vînzări);
  • venitul din vînzarea altor active curente (rulajul creditor al contului 612 “Alte venituri operaţionale” cu excepţia subcontului 6122 „Venituri din arenda curentă” care se include în cifra de afaceri);
  • venitul din vînzarea activelor pe termen lung şi activităţi investiţionale (rulajul creditor al contului 621 „Venituri din activitatea de investiţii”);
  • alte venituri din activitatea financiară, venituri excepţionale (622 „Venituri din activitatea financiară”, 623 „Venituri excepţionale”);
  • valoarea ambalajelor restituite după livrare.

5. Algoritmul de calcul
Indicii de volum ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul şi serviciile de piaţă prestate populaţiei sînt indici de tip Laspeyres şi sînt calculaţi în condiţii metodologice şi de preţuri comparabile. Pentru exprimarea valorilor din perioada curentă în preţurile perioadei de referinţă se  utilizează indici de preţuri deflatori (indicele  preţurilor de consum).  Primii indici  obţinuţi sunt la nivel de clasă/grupă CAEM  Rev.1 apoi prin agregări succesive se obţin indici la niveluri agregate.

6. Datele pentru luna iunie 2012 sînt provizorii şi pot fi revizuite pe baza rectificărilor ce se efectuează retroactiv de către agenţii economici.

 Persoană de contact:

Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor
tel. 0 22 40 30 66

Prima / Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în luna iunie şi semestrul I 2012
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire