Prima / Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2012
 
Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2012
30.08.2012

Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova
în ianuarie-iunie 20121

Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2012 întreprinderile şi organizaţiile au realizat investiţii în valoare de 5047,4 mil. lei (în preţuri curente).

Evoluţia indicatorilor principali ai activităţii investiţionale pe elemente de structură  tehnologică se prezintă astfel:

ianuarie-iunie  2012

Informativ: ianuarie-iunie 2011 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-iunie 2011

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

5047,4

99,4

100,0

100,0

           din care:

 

 

    lucrări de construcţii-montaj

2143,0

103,6

42,5

39,0

    utilaje şi maşini, mijloace de transport

2377,0

90,1

47,1

54,7

   alte lucrări şi cheltuieli

527,3

163,9

10,4

6,3

Analiza structurii tehnologice a investiţiilor arată că investiţiile concentrate în lucrările de construcţii-montaj au însumat 2143,0 mil. lei (42,5% din total), fiind în creştere cu 3,6% comparativ cu perioada similară a anului precedent, iar în alte lucrări şi cheltuieli (10,4% din total) investiţiile s-au majorat cu 63,9% faţa  de perioada respectivă a anului precedent. Investiţiile în utilaje, maşini şi mijloace de transport au însumat 2377,0 mil.lei (reprezentînd 47,1% din total), fiind în descreştere faţă de perioada respectivă a anului  2011 cu 9,9%.

Structura investiţiilor pe forme de proprietate se prezintă după cum urmează:

ianuarie-iunie 2012

Informativ: ianuarie-iunie 2011  în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-iunie 2011

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

5047,4

99,4

100,0

100,0

     din care, pe forme de proprietate:

   publică

1536,9

122,5

30,4

24,7

   privată

2355,1

96,3

46,7

48,2

   mixtă (publică şi privată)

60,2

49,0

1,2

2,4

  străină

367,4

76,3

7,3

9,5

  a întreprinderilor mixte

727,7

94,1

14,4

15,2

În structura investiţiilor în active materiale, 30,4% deţin entităţile cu forma de proprietate publică. Agenţii economici ai sectorului nominalizat au valorificat 1536,9 mil. lei investiţii, fiind în creştere cu 22,5% comparativ cu perioada respectivă a anului precedent.

Întreprinderilor din sectorul privat  le-au revenit 46,7% din investiţiile utilizate în total pe ţară, s-au 2355,1 mil. lei,  fiind în descreştere cu 3,7 % faţă de realizările a perioadei respective a anului precedent.

Structura investiţiilor pe surse de finanţare se caracterizează prin următoarele date:

ianuarie-iunie 2012

Informativ: ianuarie-iunie 2011 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-iunie 2011

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

5047,4

99,4

100,0

100,0

     din care, finanţate din contul:

  bugetului de stat

164,9

164,1

3,3

2,0

  bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

95,8

53,3

1,9

3,5

   mijloacelor proprii ale agenţilor economici şi populaţiei 

3460,3

94,6

68,6

72,0

  surselor din străinătate

299,4

83,6

5,9

7,1

  altor surse

1026,9

131,4

20,3

15,4

În ianuarie-iunie 2012 sursele principale de finanţare ale activităţii investiţionale rămîn a fi mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei (68,6%), fiind în descreştere faţă de perioada similară a anului precedent cu 3,4 puncte procentuale. Din contul mijloacelor bugetare au fost realizate 5,2% din volumul total al investiţiilor, cu 0,3 puncte procentuale mai puţin faţă de ianuarie – iunie 2011. Cota mijloacelor investitorilor străini alocate pentru investiţii s-a micşorat cu 1,2 puncte procentuale faţă de perioada respectivă a anului precedent, constituind 5,9% din volumul total al investiţiilor utilizate.

Structura investiţiilor în active materiale pe tipuri de mijloace fixe se prezintă în tabelul următor:

ianuarie-iunie 2012

Informativ: ianuarie-iunie 2011  în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-iunie 2011

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

5047,4

99,4

100,0

100,0

                din care:

   clădiri de locuit

592,9

87,5

11,7

13,3

   clădiri(exclusiv de locuit) şi edificii

892,5

102,0

17,7

17,3

   utilaje, maşini şi mijloace de transport

2377,0

90,1

47,1

54,7

   alte

1184,9

158,0

23,5

14,7

În structura investiţiilor pe tipuri de mijloace fixe o parte importantă a fost orientată la procurarea utilajelor, maşinilor şi mijloacelor de transport, care a constituit 47,1% din volumul total al mijloacelor utilizate, fiind în descreştere cu 7,6 puncte procentuale comparativ cu perioada similară din anul precedent.

Cota-parte a investiţiilor realizate la construcţia clădirilor şi edificiilor a constituit 29,4% din volumul total al investiţiilor însuşite (din care 11,7% – clădirilor de locuit şi 17,7% ­­– altor clădiri şi edificii), fiind în descreştere cu 1,2 puncte procentuale faţă de ianuarie-iunie 2011.        

Analiza activităţii investiţionale în ţară indică  o mică descreştere cu 0,6% în comparaţie cu nivelul înregistrat în perioada respectivă a anului precedent din cauza reducerii investiţiilor în active materiale pe termen lung sectorului nestatal al economiei naţionale.

Notă:

1  Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender

Persoana de contact:

Elena Cemîrtan
şefa secţiei statistica construcţiilor şi investiţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

Prima / Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2012
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire