Prima / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2012
 
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2012
10.10.2012

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 20121),2)

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna august 2012 s-au cifrat la 156,6 mil. dolari SUA, cu 3,9% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 15,8% - comparativ cu luna august 2011.

În ianuarie-august 2012 exporturile de mărfuri au totalizat 1361,4 mil. dolari  SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2011 cu 0,1%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 826,8 mil. dolari SUA (60,7% din total exporturi), înregistrînd o creştere de 16,2% faţă de ianuarie-august 2011, care a contribuit la sporirea exporturilor cu 8,5%.

Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 534,6 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 39,3% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-august 2011 reexporturile de mărfuri s-au diminuat cu 17,9%.   

Ianuarie-august 2012

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-august 2011

ianuarie-august

ianuarie-august

2011

2012

2011

2012

Export – total     

1361,4

99,9

100,0

100,0

61,3

-0,1

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

640,5

93,9

50,0

47,1

32,1

-3,0

  ţările CSI

583,2

107,1

40,0

42,8

25,5

2,8

  alte ţări

137,7

101,3

10,0

10,1

3,7

0,1

Import – total  

3283,9

102,3

100,0

100,0

40,1

2,3

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

1455,1

101,4

44,7

44,3

17,7

0,7

  ţările CSI

1036,9

100,1

32,3

31,6

13,7

0,0

  alte ţări

791,9

107,1

23,0

24,1

8,7

1,6

balanţA comercialĂ – total     

-1922,5

104,1

100,0

100,0

x

x

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

-814,6

108,2

40,7

42,4

x

x

  ţările CSI

-453,7

92,3

26,6

23,6

x

x

  alte ţări

-654,2

108,4

32,7

34,0

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–27) au însumat 640,5 mil. dolari SUA (cu 6,1% mai puţin faţă de ianuarie-august 2011), deţinînd o cotă de 47,1% în total exporturi (50,0% în ianuarie-august 2011).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 42,8% (în ianuarie-august 2011– 40,0%), ce corespunde unei valori de 583,2 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au majorat cu 7,1%, comparativ cu ianuarie-august 2011.

Primele 32 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 97,2% din volumul total, au fost:

Ianuarie-august 2012

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-august  2011

ianuarie-august

ianuarie-august

2011

2012

2011

2012

Export - total

1361,4

99,9

100,0

100,0

61,3

-0,1

       din care:

Federaţia Rusă

412,8

109,5

27,7

30,3

20,0

2,6

România

216,3

86,8

18,3

15,9

13,1

-2,4

Italia

145,1

107,8

9,9

10,7

5,1

0,8

Ucraina

75,8

89,2

6,2

5,6

4,0

-0,7

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

53,5

86,1

4,6

3,9

1,3

-0,6

Belarus

49,0

107,3

3,4

3,6

0,0

0,2

Polonia

48,3

101,0

3,5

3,5

2,7

0,0

Germania

46,1

63,0

5,4

3,4

3,9

-2,0

Turcia

34,3

67,8

3,7

2,5

1,0

-1,2

Kazahstan

32,7

129,6

1,9

2,4

1,3

0,5

Bulgaria

22,3

107,8

1,5

1,6

1,4

0,1

Ungaria

19,1

148,5

0,9

1,4

1,2

0,5

Irak

18,7

de 4,4 ori

0,3

1,4

-0,1

1,1

Statele Unite ale Americii

18,5

115,5

1,2

1,4

0,3

0,2

Franţa

17,0

133,1

0,9

1,2

0,3

0,3

Georgia

12,0

149,4

0,6

0,9

0,0

0,3

Olanda

11,9

131,0

0,7

0,9

0,5

0,2

Noua Zeelandă

11,9

de 329,3 ori

0,0

0,9

0,0

0,9

Republica Cehă

9,3

123,6

0,6

0,7

0,3

0,1

Grecia

7,3

48,2

1,1

0,5

0,7

-0,6

Lituania

7,1

59,1

0,9

0,5

0,7

-0,4

Belgia

6,0

94,5

0,5

0,4

0,2

0,0

Uzbekistan

5,9

150,1

0,3

0,4

0,1

0,1

Portugalia

5,6

de 879,0 ori

0,0

0,4

0,0

0,4

Austria

5,5

83,9

0,5

0,4

0,3

-0,1

Belize

5,3

26,3

1,5

0,4

2,4

-1,1

China

4,9

de 2,9 ori

0,1

0,4

0,1

0,2

Afganistan

4,8

174,2

0,2

0,4

0,3

0,2

Spania

4,2

de 7,8 ori

0,0

0,3

0,0

0,3

Elveţia

4,2

152,7

0,2

0,3

-0,9

0,1

India

3,5

114,4

0,2

0,3

0,2

0,0

Slovacia

3,4

80,1

0,3

0,3

0,1

-0,1

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-august 2012, comparativ cu perioada similară  din anul 2011 relevă, că majorarea livrărilor către Federaţia Rusă (+9,5%), Irak (de 4,4 ori), Noua Zeelandă (de 329,3 ori), Italia (+7,8%), Kazahstan (+29,6%), Ungaria (+48,5%), Portugalia (de 879,0 ori), Franţa (+33,1%), Georgia (+49,4%), Spania (de 7,8 ori), Belarus (+7,3%), Statele Unite ale Americii (+15,5%), Olanda (+31,0%), China (de 2,9 ori), Afganistan (+74,2%), Bulgaria (+7,8%), Republica Cehă (+23,6%), Uzbekistan (+50,1%) şi Elveţia (+52,7%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 9,1%.

Totodată, s-au diminuat exporturile către România (-13,2%), Germania (-37,0%), Turcia (-32,2%), Belize (-73,7%), Ucraina (-10,8%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-13,9%), Grecia (-51,8%), Lituania (-40,9%), Austria (-16,1%) şi Slovacia (-19,9%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 9,2%.

Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-august 2012

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-august 2011

ianuarie-august

ianuarie-august

2011

2012

2011

2012

Export - total

1361,4

99,9

100,0

100,0

61,3

-0,1

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

244,0

103,7

17,3

17,9

8,5

0,6

Animale vii

4,7

100,1

0,3

0,3

0,0

0,0

Carne şi preparate din carne

12,4

139,3

0,7

0,9

0,6

0,2

Produse lactate şi ouă de păsări

7,0

92,2

0,6

0,5

0,2

0,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

26,7

44,5

4,4

2,0

3,1

-2,4

Legume şi fructe

156,7

117,9

9,8

11,5

3,9

1,7

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

19,4

de 3,4 ori

0,4

1,4

-0,1

1,0

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

2,0

115,5

0,1

0,1

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

13,0

111,1

0,9

1,0

0,7

0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

2,1

101,3

0,1

0,2

0,1

0,0

Băuturi şi tutun

148,7

125,8

8,7

10,9

-0,8

2,2

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

123,9

126,5

7,2

9,1

-0,6

1,9

Tutun brut şi prelucrat

24,8

122,3

1,5

1,8

-0,2

0,3

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

104,4

52,1

14,7

7,7

14,5

-7,0

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

3,1

92,3

0,2

0,2

0,1

0,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

57,4

49,3

8,5

4,2

7,9

-4,3

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

4,2

111,2

0,3

0,3

0,3

0,0

Lemn şi plută

0,7

84,2

0,1

0,1

0,0

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,0

73,4

0,1

0,1

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

0,8

30,2

0,2

0,1

0,3

-0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

13,7

150,3

0,7

1,0

0,3

0,3

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

21,0

34,3

4,5

1,5

5,6

-3,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

2,5

155,8

0,1

0,2

0,0

0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

7,4

53,8

1,0

0,6

1,2

-0,5

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

4,6

34,9

1,0

0,4

1,2

-0,6

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

2,8

de 5,2 ori

0,0

0,2

0,0

0,1

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

62,4

143,1

3,2

4,6

2,7

1,4

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

62,3

143,1

3,2

4,6

2,7

1,4

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

88,7

126,4

5,1

6,5

2,7

1,4

Produse chimice organice

1,1

51,8

0,1

0,1

0,1

-0,1

Produse tanante sau colorante

1,1

98,5

0,1

0,1

0,1

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

48,6

111,3

3,2

3,6

0,9

0,4

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

29,2

196,5

1,1

2,1

1,1

1,1

Materiale plastice sub forme primare

3,3

94,5

0,2

0,2

0,3

0,0

Materiale plastice prelucrate

4,3

106,8

0,3

0,3

0,2

0,0

Alte materiale şi produse chimice

1,0

126,0

0,1

0,1

0,0

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

143,6

108,4

9,7

10,6

7,5

0,8

Piele, altă piele şi blană prelucrate

2,1

114,0

0,1

0,2

0,1

0,0

Cauciuc prelucrat

13,9

99,8

1,0

1,0

1,2

0,0

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

7,8

131,6

0,4

0,6

0,4

0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

9,2

66,9

1,0

0,7

1,0

-0,3

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

60,6

138,8

3,2

4,5

2,6

1,2

Articole din minerale nemetalice

24,6

82,6

2,2

1,8

1,1

-0,4

Fier şi oţel

6,0

107,6

0,4

0,4

0,5

0,0

Metale neferoase

1,4

de 2,1 ori

0,1

0,1

0,1

0,1

Articole prelucrate din metal

18,0

103,9

1,3

1,3

0,5

0,1

Maşini şi echipamente pentru transport

229,2

102,7

16,4

16,8

13,2

0,4

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

7,2

89,1

0,6

0,5

0,4

-0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

16,1

74,9

1,6

1,2

1,5

-0,4

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

2,7

71,7

0,3

0,2

0,3

-0,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

33,3

75,4

3,2

2,4

3,6

-0,8

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,7

118,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

3,6

46,6

0,6

0,3

0,7

-0,3

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

124,6

118,5

7,7

9,2

4,5

1,4

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

29,5

113,2

1,9

2,2

1,9

0,3

Alte echipamente de transport

11,5

189,7

0,5

0,8

0,3

0,4

Articole manufacturate diverse

331,3

101,9

23,9

24,3

11,8

0,5

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

5,4

115,5

0,4

0,4

0,4

0,0

Mobilă şi părţile ei

60,2

118,4

3,7

4,4

3,7

0,7

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

12,2

96,9

0,9

0,9

0,4

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

173,9

92,7

13,8

12,8

4,3

-1,0

Încălţăminte

30,5

94,2

2,4

2,2

1,5

-0,1

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

20,9

193,3

0,8

1,5

0,5

0,7

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

0,3

60,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Alte articole diverse

27,9

108,5

1,9

2,1

1,0

0,2

Structura exporturilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale pentru economia ţării noastre.

Exporturile de articole manufacturate diverse s-au situat pe primul loc, cu o pondere de 24,3% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii (52,5% din total secţiune şi 12,8% din total exporturi), mobilă şi părţile ei (18,2% din total secţiune şi 4,4% din total exporturi), încălţăminte (9,2% din total secţiune şi 2,2% din total exporturi), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (6,3% din total secţiune şi 1,5% din total exporturi), articole de voiaj; sacoşe şi similare (3,7% din total secţiune şi 0,9% din total exporturi).

Exporturile de produse alimentare şi animale vii s-au clasat pe locul doi, reprezentînd 17,9% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (64,2% din total secţiune şi 11,5% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (11,0% din total secţiune şi 2,0% din total exporturi), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (8,0% din total secţiune şi 1,4% din total exporturi), hrană destinată animalelor (5,3% din total secţiune şi 1,0% din total exporturi), carne şi preparate din carne (5,1% din total secţiune şi 0,9% din total exporturi), produse lactate şi ouă de păsări (2,9% din total secţiune şi 0,5% din total exporturi), animale vii (1,9% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi).

Exporturile de maşini şi echipamente pentru transport s-au situat pe locul trei, deţinînd o cotă de 16,8% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au avut exporturile de maşini şi aparate electrice (54,4% din total secţiune şi 9,2% din total exporturi), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (14,5% din total secţiune şi 2,4% din total exporturi), vehicule rutiere (12,9% din total secţiune şi 2,2% din total exporturi), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (7,0% din total secţiune şi 1,2% din total exporturi), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (3,1% din total secţiune şi 0,5% din total exporturi), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (1,6% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (1,2% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi).

Exporturile de băuturi şi tutun s-au clasat pe locul patru, cu o pondere de 10,9% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (83,3% din total secţiune şi 9,1% din total exporturi), tutun brut şi prelucrat (16,7% din total secţiune şi 1,8% din total exporturi).

Exporturile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă s-au situat pe locul cinci, reprezentînd 10,6% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de fire, ţesături şi articole textile (42,2% din total secţiune şi 4,5% din total exporturi), articole din minerale nemetalice (17,1% din total secţiune şi 1,8% din total exporturi), articole prelucrate din metal (12,5% din total secţiune şi 1,3% din total exporturi), cauciuc prelucrat (9,7% din total secţiune şi 1,0% din total exporturi), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (6,4% din total secţiune şi 0,7% din total exporturi), articole din lemn, exclusiv mobilă (5,5% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi), fier şi oţel (4,2% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi).

Exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili, s-au clasat pe locul şase deţinînd o cotă de 7,7% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi semnificative au deţinut exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (55,0% din total secţiune şi 4,2% din total exporturi), minereuri metalifere şi deşeuri din metale (20,1% din total secţiune şi 1,5% din total exporturi), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (13,1% din total secţiune şi 1,0% din total exporturi), cauciuc brut (4,0% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi), piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute  (3,0% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi).

Exporturile de produse chimice şi produse derivate s-au situat pe locul şapte, reprezentînd 6,5% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au avut exporturile de produse medicinale şi farmaceutice (54,8% din total secţiune şi 3,6% din total exporturi), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (32,9% din total secţiune şi 2,1% din total exporturi), materiale plastice prelucrate (4,9% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi).  Cea mai mare parte din produsele medicinale şi farmaceutice exportate au constituit reexporturile (81,3%).

În continuare urmează secţiunea „Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală”, cu o pondere de 4,6% în total exporturi.

În ianuarie-august 2012, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2011 s-au marcat creşteri substanţiale la exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (+26,5%), legume şi fructe (+17,9%), maşini şi aparate electrice  (+18,5%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (+43,1%), fire, ţesături şi articole textile (+38,8%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+96,5%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 3,4 ori), mobilă şi părţile ei (+18,4%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (+93,3%), produse medicinale şi farmaceutice (+11,3%), vehicule rutiere (+13,2%), tutun brut şi prelucrat (+22,3%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (+50,3%), carne şi preparate din carne (+39,3%), articole prelucrate din metal (+3,9%), hrană destinată animalelor (+11,1%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+31,6%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (de 5,2 ori), metale neferoase (de 2,1 ori), care au favorizat creşterea pe total exporturi cu 13,1%.

Totodată, s-au micşorat exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (-50,7%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-65,7%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-55,5%), îmbrăcăminte şi accesorii (-7,3%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-24,6%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-65,1%), articole din minerale nemetalice (-17,4%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-25,1%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-33,1%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-53,4%), încălţăminte (-5,8%), maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor (-10,9%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-28,3%), produse chimice organice (-48,2%), fibre textile şi deşeurile lor (-69,8%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 14,0%.

Importurile de mărfuri realizate în luna august 2012 au însumat 406,6 mil. dolari SUA, cu 2,4% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 3,3% - comparativ cu luna august 2011.

În ianuarie-august 2012 importurile au totalizat 3283,9 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2011 cu 2,3%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la 1455,1 mil. dolari SUA (cu 1,4% mai mult decît în ianuarie-august 2011), deţinînd o pondere de 44,3% în total importuri (44,7% în  ianuarie-august 2011).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 1036,9 mil. dolari SUA (cu 0,1% mai mare decît în ianuarie-august 2011), care echivalează cu o cotă de 31,6% în total importuri (32,3% în ianuarie-august 2011).

Primele 36 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 96,4% din volumul total, au fost:

Ianuarie-august 2012

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-august 2011

ianuarie-august

ianuarie-august

2011

2012

2011

2012

Import - total

3283,9

102,3

100,0

100,0

40,1

2,3

       din care:

Federaţia Rusă

508,8

106,3

14,9

15,5

6,2

0,9

România

381,3

103,0

11,5

11,6

6,0

0,3

Ucraina

379,5

93,1

12,7

11,6

4,1

-0,9

China

252,3

105,1

7,5

7,7

2,4

0,4

Turcia

249,7

107,6

7,2

7,6

4,9

0,6

Germania

247,3

98,7

7,8

7,5

3,4

-0,1

Italia

212,1

95,4

6,9

6,5

2,6

-0,3

Belarus

121,8

106,2

3,6

3,7

2,4

0,2

Polonia

92,1

117,0

2,5

2,8

0,7

0,4

Austria

73,3

129,8

1,8

2,2

0,8

0,5

Ungaria

59,2

94,7

1,9

1,8

1,1

-0,1

Franţa

58,7

101,2

1,8

1,8

0,6

0,0

Bulgaria

47,1

118,1

1,2

1,4

0,5

0,2

Statele Unite ale Americii

44,5

93,2

1,5

1,4

-0,2

-0,1

Republica Cehă

42,7

120,4

1,1

1,3

0,5

0,2

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

41,2

100,4

1,3

1,3

0,3

0,0

Grecia

33,8

69,8

1,5

1,0

-0,6

-0,5

Olanda

30,4

99,8

0,9

0,9

0,2

0,0

Spania

27,6

111,0

0,8

0,8

0,4

0,1

Israel

26,5

de 3,0 ori

0,3

0,8

0,0

0,5

Belgia

23,4

95,4

0,8

0,7

0,3

0,0

Coreea de Sud

22,7

117,4

0,6

0,7

0,3

0,1

Elveţia

22,7

93,4

0,8

0,7

0,5

0,0

India

19,9

88,2

0,7

0,6

0,3

-0,1

Japonia

19,1

77,1

0,8

0,6

0,2

-0,2

Kazahstan

17,0

87,8

0,6

0,5

0,5

-0,1

Suedia

15,4

84,6

0,6

0,5

0,3

-0,1

Slovacia

14,4

108,0

0,4

0,4

0,2

0,0

Brazilia

12,2

147,1

0,3

0,4

-1,5

0,1

Taiwan,  provincie a Chinei

11,3

109,7

0,3

0,3

0,2

0,0

Vietnam

10,9

94,7

0,4

0,3

0,1

0,0

Lituania

10,6

92,1

0,4

0,3

0,0

0,0

Slovenia

10,4

74,3

0,4

0,3

0,2

-0,1

Danemarca

9,0

127,5

0,2

0,3

0,0

0,1

Finlanda

8,5

83,6

0,3

0,3

0,1

-0,1

Serbia

8,4

152,9

0,2

0,3

0,1

0,1

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-august 2012, comparativ cu perioada similară din anul 2011 relevă, că majorarea livrărilor din Federaţia Rusă (+6,3%), Turcia (+7,6%), Austria (+29,8%), Israel (de 3,0 ori), China (+5,1%), Polonia (+17,0%), România (+3,0%), Belarus (+6,2%), Bulgaria (+18,1%), Republica Cehă (+20,4%), Spania (+11,0%), Coreea de Sud (+17,4%), Brazilia (+47,1%) Danemarca (+27,5%), Serbia (+52,9%) a contribuit la creşterea pe total importuri cu 4,7%.

Totodată, s-au diminuat importurile din Ucraina (-6,9%), Grecia (-30,2%), Italia (-4,6%), Japonia (-22,9%), Germania (-1,3%), Ungaria (-5,3%), Statele Unite ale Americii (-6,8%), India (-11,8%), Kazahstan (-12,2%), Suedia (-15,4%), Slovenia (-25,7%) şi Finlanda (-16,4%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 2,7%.

Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-august 2012

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)

importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă      de ianuarie-august 2011

ianuarie-august

ianuarie-august

2011

2012

2011

2012

Import - total            

3283,9

102,3

100,0

100,0

40,1

2,3

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

333,6

107,9

9,6

10,2

2,6

0,8

Animale vii

5,5

156,3

0,1

0,2

0,0

0,1

Carne şi preparate din carne

27,6

139,4

0,6

0,8

0,2

0,2

Produse lactate şi ouă de păsări

23,9

116,7

0,7

0,7

0,2

0,1

Peşte, crustacee, moluşte

29,5

110,5

0,8

0,9

0,2

0,1

Cereale şi preparate pe bază de cereale

56,6

116,2

1,5

1,7

0,6

0,3

Legume şi fructe

85,7

91,0

2,9

2,6

0,7

-0,3

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

15,5

de 2,2 ori

0,2

0,5

-0,1

0,3

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

31,1

100,7

1,0

1,0

0,3

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

12,7

99,4

0,4

0,4

0,1

0,0

Produse şi preparate alimentare diverse

45,5

100,6

1,4

1,4

0,4

0,0

Băuturi şi tutun

88,2

104,7

2,6

2,7

0,1

0,1

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

40,7

125,7

1,0

1,2

0,2

0,2

Tutun brut şi prelucrat

47,5

91,7

1,6

1,5

-0,1

-0,1

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

73,6

95,7

2,4

2,2

0,9

-0,1

Seminţe şi fructe oleaginoase

12,9

119,3

0,3

0,4

-0,3

0,0

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

4,7

99,3

0,1

0,1

0,1

0,0

Lemn şi plută

16,6

94,2

0,6

0,5

0,2

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

9,3

97,8

0,3

0,3

0,2

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

9,7

140,5

0,2

0,3

0,1

0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

1,5

13,1

0,4

0,0

0,4

-0,3

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

18,7

119,1

0,5

0,6

0,2

0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

749,3

109,1

21,4

22,8

9,8

2,0

Cărbune, cocs şi brichete

15,6

99,1

0,5

0,5

0,2

0,0

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

385,8

100,0

12,0

11,7

5,9

0,0

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

310,8

118,9

8,2

9,5

2,7

1,6

Energie electrică

37,1

157,5

0,7

1,1

1,0

0,4

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

9,7

162,8

0,2

0,3

0,0

0,1

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

1,1

181,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

6,9

174,3

0,1

0,2

0,0

0,1

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

1,7

123,4

0,1

0,1

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

452,5

105,6

13,4

13,8

4,8

0,7

Produse chimice organice

9,5

101,1

0,3

0,3

0,2

0,0

Produse chimice anorganice

7,2

70,9

0,3

0,2

0,2

-0,1

Produse tanante şi colorante

20,8

99,6

0,7

0,6

0,2

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

133,1

103,5

4,0

4,1

1,0

0,1

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

86,4

124,2

2,2

2,6

0,7

0,5

Îngrăşăminte minerale sau chimice

29,1

97,8

0,9

0,9

0,8

0,0

Materiale plastice sub forme primare

38,4

103,4

1,2

1,2

0,4

0,0

Materiale plastice prelucrate

56,8

104,8

1,7

1,7

0,4

0,1

Alte materiale şi produse chimice

71,2

103,4

2,1

2,2

0,9

0,1

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

610,6

99,2

19,2

18,6

7,9

-0,2

Piele, altă piele şi blană prelucrate

15,5

84,7

0,6

0,5

0,2

-0,1

Cauciuc prelucrat

47,4

99,0

1,5

1,4

0,9

0,0

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

41,3

115,3

1,1

1,3

0,3

0,2

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

62,0

87,5

2,2

1,9

0,9

-0,3

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

185,6

106,1

5,5

5,7

2,3

0,3

Articole din minerale nemetalice

80,9

101,0

2,5

2,5

0,9

0,0

Fier şi oţel

80,3

92,7

2,7

2,4

1,3

-0,2

Metale neferoase

14,2

98,1

0,4

0,4

0,2

0,0

Articole prelucrate din metal

83,4

96,2

2,7

2,5

0,9

-0,1

Maşini şi echipamente pentru transport

676,8

94,2

22,4

20,6

10,8

-1,3

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

13,4

77,8

0,5

0,4

0,4

-0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

97,6

86,9

3,5

3,0

2,2

-0,5

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

5,1

82,0

0,2

0,2

0,2

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

103,5

93,4

3,5

3,1

1,9

-0,2

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

22,6

127,1

0,5

0,7

0,1

0,2

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

60,9

77,0

2,5

1,8

0,9

-0,6

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

199,8

100,5

6,2

6,1

3,3

0,0

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

163,2

94,5

5,4

5,0

3,3

-0,3

Alte echipamente de transport

10,7

de 2,9 ori

0,1

0,3

-1,5

0,2

Articole manufacturate diverse

289,5

101,9

8,8

8,8

3,2

0,2

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

24,8

109,4

0,7

0,7

0,2

0,0

Mobilă şi părţile ei

44,3

108,7

1,3

1,3

0,5

0,1

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

2,9

98,7

0,1

0,1

0,0

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

57,7

104,8

1,7

1,8

0,3

0,1

Încălţăminte

21,8

94,9

0,7

0,7

0,4

0,0

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

29,0

99,4

0,9

0,9

0,3

0,0

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

4,8

89,5

0,1

0,1

0,1

0,0

Alte articole diverse

104,2

99,1

3,3

3,2

1,4

0,0

Structura importurilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei.

Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 22,8% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri petrolul şi produsele petroliere reprezintă 51,5% din total secţiune şi 11,7% din total importuri, gazul şi produsele industriale obţinute din gaz – 41,5% din total secţiune şi 9,5% din total importuri, energia electrică – 5,0% din total secţiune şi 1,1% din total importuri, cărbunele, cocsul şi brichetele – 2,1% din total secţiune şi 0,5% din total importuri.

Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de 20,6% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut maşinile şi aparatele electrice (29,5% din total secţiune şi 6,1% din total importuri), vehiculele rutiere (24,1% din total secţiune şi 5,0% din total importuri), maşinile şi aparatele industriale cu aplicaţii generale (15,3% din total secţiune şi 3,1% din total importuri), maşinile şi aparatele specializate pentru industriile specifice (14,4% din total secţiune şi 3,0% din total importuri), aparatele şi echipamentele de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (9,0% din total secţiune şi 1,8% din total importuri), maşinile şi aparatele de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (3,3% din total secţiune şi 0,7% din total importuri), maşinile generatoare de putere şi echipamentele lor (2,0% din total secţiune şi 0,4% din total importuri).

Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au deţinut o pondere de 18,6% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (30,4% din total secţiune şi 5,7% din total importuri), articolele prelucrate din metal (13,7% din total secţiune şi 2,5% din total importuri), articolele din minerale nemetalice (13,3% din total secţiune şi 2,5% din total importuri), fierul şi oţelul (13,1% din total secţiune şi 2,4% din total importuri), hîrtia, cartonul şi articolele din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (10,2% din total secţiune şi 1,9% din total importuri), cauciucul prelucrat (7,8% din total secţiune şi 1,4% din total importuri), articolele din lemn, exclusiv mobilă (6,8% din total secţiune şi 1,3% din total importuri), pielea şi blănurile prelucrate (2,5% din total secţiune şi 0,5% din total importuri), metalele neferoase (2,3% din total secţiune şi 0,4% din total importuri).

Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 13,8% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate le-au revenit produselor medicinale şi farmaceutice (29,4% din total secţiune şi 4,1% din total importuri), uleiurilor esenţiale, rezinoidelor şi substanţelor parfumate, preparatelor pentru toaletă, produselor pentru înfrumuseţare (19,1% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), materialelor plastice prelucrate (12,6% din total secţiune şi 1,7% din total importuri), materialelor plastice sub forme primare (8,5% din total secţiune şi 1,2% din total importuri), îngrăşămintelor minerale sau chimice (6,4% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), produse tanante sau colorante (4,6% din total secţiune şi 0,6% din total importuri).

Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 10,2% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi legumele şi fructele (25,7% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), cerealele şi preparatele pe bază de cereale (17,0% din total secţiune şi 1,7% din total importuri), cafeaua, ceaiul, cacao şi condimentele (9,3% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), peştele, crustaceele şi moluştele (8,8% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), carnea şi preparatele din carne (8,3% din total secţiune şi 0,8% din total importuri), produsele lactate şi ouăle de păsări (7,2% din total secţiune şi 0,7% din total importuri), zahărul, preparatele pe bază de zahăr; mierea (4,6% din total secţiune şi 0,5% din total importuri).

În ianuarie-august 2012, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2011 au sporit importurile de gaz şi produse industriale obţinute din gaz (+18,9%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+24,2%), energie electrică (+57,5%), fire, ţesături, articole textile (+6,1%), cereale şi preparate pe bază de cereale (+16,2%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 2,2 ori), articole din lemn, exclusiv mobilă (+15,3%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+25,7%), carne şi preparate din carne (+39,4%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+27,1%),  produse medicinale şi farmaceutice (+3,5%), îmbrăcăminte şi accesorii (+4,8%), materiale plastice prelucrate (+4,8%), mobilă şi părţile ei (+8,7%), peşte, crustacee, moluşte (+10,5%), produse lactate şi ouă de păsări (+16,7%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (+40,5%), animale vii (+56,3%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (+74,3%), favorizînd astfel creşterea pe total importuri cu 5,1%.

Totodată, au scăzut importurile de aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-23,0%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-13,1%), vehicule rutiere (-5,5%), legume şi fructe (-9,0%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-12,5%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-86,9%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-6,6%), fier şi oţel (-7,3%), articole prelucrate din metal (-3,8%), tutun brut şi prelucrat (-8,3%), piele şi blană prelucrate (-15,3%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-22,2%), produse chimice anorganice (-29,1%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 3,2%.

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-august 2012 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 1922,5 mil. dolari SUA, cu 75,2 mil. dolari SUA (+4,1%) mai mare faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2011. Cu ţările Uniunii Europene (UE-27) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 814,6 mil. dolari SUA (în ianuarie-august 2011 – 752,7 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 453,7 mil. dolari SUA (în ianuarie-august 2011 – 491,3 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-august

Ianuarie-august 2012  în % faţă de ianuarie-august 2011

2011

2012

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-1847,3

-1922,5

104,1

  din care:

Ucraina

-322,6

-303,7

94,1

China

-238,4

-247,5

103,8

Turcia

-181,4

-215,5

118,8

Germania

-177,3

-201,2

113,5

România

-121,1

-165,0

136,3

Federaţia Rusă

-101,7

-95,9

94,3

Belarus

-69,1

-72,8

105,4

Austria

-49,9

-67,8

135,8

Italia

-87,8

-67,0

76,4

Polonia

-30,9

-43,8

141,7

Franţa

-45,2

-41,7

92,2

Ungaria

-49,8

-40,2

80,8

Republica Cehă

-27,9

-33,3

119,5

Grecia

-33,2

-26,5

79,8

Statele Unite ale Americii

-31,8

-26,1

81,9

Israel

-8,0

-25,2

de 3,1 ori

Bulgaria

-19,2

-24,8

129,2

Spania

-24,3

-23,3

96,0

Coreea de Sud

-19,2

-22,7

118,1

Elveţia

-21,5

-18,5

85,9

Olanda

-21,3

-18,5

86,5

Japonia

-24,3

-18,2

74,9

Belgia

-18,2

-17,4

95,7

India

-19,5

-16,4

84,1

Suedia

-18,1

-13,7

75,7

Brazilia

-8,2

-12,1

147,2

Slovacia

-9,0

-11,0

121,2

Taiwan, provincie a Chinei

-10,1

-11,0

108,2

Vietnam

-11,3

-10,7

94,4

Slovenia

-13,3

-9,7

72,4

Danemarca

-6,7

-8,3

123,9

Finlanda

-9,3

-7,8

83,8

Serbia

-2,8

-7,2

de 2,6 ori

Lituania

0,5

-3,5

x

Uzbekistan

-4,3

0,8

x

Portugalia

-5,5

1,1

x

Afganistan

2,8

4,8

174,2

Belize

20,3

5,3

26,2

Noua Zeelandă

-0,8

9,7

x

Georgia

7,5

10,4

137,3

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

21,2

12,3

58,2

Kazahstan

5,9

15,7

de 2,7 ori

Irak

4,3

18,7

de 4,4 ori

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-august

Ianuarie-august 2012  în % faţă de ianuarie-august 2011

2011

2012

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-1847,3

-1922,5

104,1

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-73,9

-89,6

121,1

Animale vii

1,2

-0,8

x

Carne şi preparate din carne

-10,9

-15,2

139,5

Produse lactate şi ouă de păsări

-12,9

-16,9

131,2

Peşte, crustacee, moluşte

-26,7

-29,5

110,5

Cereale şi preparate pe bază de cereale

11,3

-29,9

x

Legume şi fructe

38,7

71,0

183,5

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

-1,3

3,9

x

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-29,1

-29,1

99,9

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-1,1

0,3

x

Produse şi preparate alimentare diverse

-43,1

-43,4

100,6

Băuturi şi tutun

34,0

60,5

177,8

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

65,6

83,2

126,8

Tutun brut şi prelucrat

-31,6

-22,7

71,9

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

123,3

30,8

24,9

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

3,2

3,0

93,8

Seminţe şi fructe oleaginoase

105,6

44,5

42,1

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-1,0

-0,5

53,2

Lemn şi plută

-16,8

-15,9

94,7

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,2

0,9

70,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-7,0

-8,5

122,3

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

2,2

4,0

180,2

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

50,0

19,5

39,1

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-14,1

-16,2

114,8

Combustibili minerali, lubrifianti şi materiale derivate

-672,8

-741,9

110,3

Cărbune, cocs şi brichete

-15,7

-15,6

99,1

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-372,7

-381,2

102,3

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-260,8

-308,0

118,1

Energie electrică

-23,6

-37,1

157,6

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

37,6

52,7

140,0

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,6

-1,1

181,4

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

39,6

55,4

140,0

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

-1,4

-1,6

122,7

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-358,3

-363,8

101,5

Produse chimice organice

-7,3

-8,4

115,5

Produse chimice anorganice

-10,0

-7,1

70,4

Produse tanante şi colorante

-19,9

-19,7

99,7

Produse medicinale şi farmaceutice

-84,9

-84,5

99,5

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-54,7

-57,2

104,6

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-29,7

-29,1

97,7

Materiale plastice sub forme primare

-33,6

-35,1

104,4

Materiale plastice prelucrate

-50,1

-52,5

104,7

Alte materiale şi produse chimice

-68,1

-70,2

103,1

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-483,2

-467,0

96,7

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-16,5

-13,4

81,5

Cauciuc prelucrat

-33,9

-33,5

98,6

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-29,9

-33,5

112,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-57,1

-52,8

92,5

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-131,3

-125,0

95,2

Articole din minerale nemetalice

-50,3

-56,3

112,0

Fier şi oţel

-81,1

-74,3

91,7

Metale neferoase

-13,8

-12,8

92,7

Articole prelucrate din metal

-69,3

-65,4

94,3

Maşini şi echipamente pentru transport

-495,5

-447,6

90,3

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-9,1

-6,2

67,8

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-90,8

-81,5

89,7

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-2,5

-2,4

97,7

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-66,6

-70,2

105,4

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-17,3

-21,9

127,3

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-71,3

-57,3

80,3

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-93,7

-75,2

80,3

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-146,6

-133,7

91,2

Alte echipamente de transport

2,4

0,8

34,2

Articole manufacturate diverse

41,1

41,8

101,9

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-18,0

-19,4

107,8

Mobilă şi părţile ei

10,1

15,9

157,4

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

9,6

9,3

96,3

Îmbrăcăminte şi accesorii

132,6

116,2

87,6

Încălţăminte

9,4

8,7

92,6

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-18,3

-8,1

43,8

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-4,9

-4,5

92,4

Alte articole diverse

-79,4

-76,3

96,0

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-august 2012 a fost de 41,5% faţă de 42,4% în  perioada corespunzătoare din anul 2011.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-august 2012 mărfuri şi produse în valoare de 91,2 mil. dolari SUA, cu 12,0% mai mult decît în aceeaşi perioadă din anul 2011. Creşterea importurilor a fost condiţionată de majorarea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (+12,2%) cărora le-au revenit 90,5% din importurile realizate de persoanele fizice.

Note:

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor  şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.      
2 Datele pentru luna august 2012 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2011 – date rectificate.
Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).     

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

Prima / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2012
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire