Prima / Câştigul salarial mediu în august 2012
 
Câştigul salarial mediu în august 2012
15.10.2012

Câştigul salarial1 mediu în august 2012

Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna august 2012, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3503,6 lei, înregistrând o creştere cu 10,4% faţă de luna august 2011.

În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna august curent 2905,1 lei (+15,7% faţă de august 2011). În sectorul economic (real) câştigul salarial a înregistrat 3753,7 lei (+8,8% faţă de august 2011).

Indicele câştigului salarial real pentru luna august 2012 faţă de luna august 2011 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 105,7%.

Câştigul salarial mediu nominal brut în august 2012 pe activităţi economice

Activităţi economice

august 2012, lei

În % faţă de luna respectivă a anului 2011

Total economie

3503,6

110,4

Agricultura, economia vânatului şi silvicultura

2126,2

111,2

Piscicultura

1636,3

99,8

Industrie:

4013,0

107,8

industria extractivă

4143,8

105,9

industria prelucrătoare

3608,6

106,3

energia electrică şi termică, gaze şi apă

5940,4

112,6

Construcţii

3901,6

112,2

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

3046,5

107,1

Hoteluri şi restaurante

2565,2

112,2

Transporturi şi comunicaţii

4829,2

113,4

Activităţi financiare

6805,4

104,5

Tranzacţii imobiliare

4261,2

102,3

Administraţie publică

4339,9

123,8

Învăţământ

2324,3

109,7

Sănătate şi asistenţă socială

3426,0

113,3

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

2810,0

103,1

Note:

* Informaţia este prezentată fără datele din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
1 Datele cuprind  unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99

Prima / Câştigul salarial mediu în august 2012
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire