Prima / Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole în ianuarie-septembrie 2012
 
Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole în ianuarie-septembrie 2012
06.11.2012

Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile
agricole ale Republicii Moldova1 în ianuarie-septembrie 2012

Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare la produsele agricole de către întreprinderile agricole1) în ianuarie-septembrie 2012 au crescut faţă perioada respectivă a anului 2011 cu 11,3%.

Preţurile producătorului la produsele vegetale s-au majorat în medie cu 8,3% şi la cele animaliere - cu 19,1%.O creştere considerabilă a preţurilor comparativ cu perioada respectivă a anului precedent a fost înregistrată la floarea soarelui (exclusiv seminţe de soi) – cu 29,5%, struguri –cu 24,8%, grîu (exclusiv seminţe de soi) – cu 10,4%.

La produsele animaliere preţurile s-au majorat la ouă alimentare – cu 25,7%, vite şi păsări în masă vie – cu 18,7% (bovine – cu 8,6%, porcine – cu 30,9%, păsări – cu 11,6%,), lapte - cu 8,9%.

Totodată, au scăzut esenţial preţurile de vînzare la cartofi – cu 69,0%, porumb (exclusiv seminţe de soi) - cu 7,8%, fructe şi pomuşoare -  cu 5,7%, legume - cu 3,4%.

Evoluţia indicilor preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole în ianuarie-septembrie faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, se prezintă astfel (în %):

2008

2009

2010

2011

2012

Total produse agricole

104,0

68,7

132,4

119,9

111,3

            din care:

   produse vegetale

94,3

62,0

154,6

128,7

108,3

   produse animaliere

140,3

88,0

100,6

99,2

119,1

Notă:

1 Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste (fără teritoriul din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) şi  reflectă evoluţia preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vînzărilor produselor agricole realizate de către acestea.

Persoană de contact:

Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22

Prima / Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole în ianuarie-septembrie 2012
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire