Prima / Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna octombrie 2012
 
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna octombrie 2012
08.11.2012

Evoluţia preţurilor de consum
în Republica Moldova în luna octombrie 20121

Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în octombrie 2012 faţă de septembrie 2012 a constituit 100,6%, iar faţă de octombrie 2011 – 103,9% (informativ: în octombrie 2011 faţă de septembrie 2011 IPC a marcat – 101,5% şi faţă de octombrie 2010 – 108,9%).

Creşterea preţurilor medii de consum cu 0,6 la sută în octombrie faţă de septembrie a.c. a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare şi a mărfurilor nealimentare – cu cîte 0,8 la sută şi serviciilor prestate populaţiei – cu 0,1 la sută (tabelul 1).

În luna octombrie 2012 faţă de septembrie 2012 au crescut preţurile la unele produse alimentare: slănină neprelucrată – cu 23,3%, ulei vegetal – cu 2,3%, legume proaspete – cu 1,4% (inclusiv: pepeni verzi şi galbeni – cu 20,8%, roşii proaspete – cu 19,4%, ardei graşi – cu 7,3%, castraveţi – cu 5,3%, usturoi – cu 3,3%), carne, preparate şi conserve din carne – cu 1,1% (inclusiv: carne de oi – cu 3,0%, carne de porc – cu 1,5%, carne de bovine – cu 1,2% şi carne de pasăre – cu 1,0%), zahăr tos – cu 1,3%, lapte şi produse lactate şi făină de grîu – cu cîte 1,1%.

La mărfurile nealimentare au fost marcate majorări de preţuri la: combustibil – cu 1,9% (inclusiv: gaz din butelii – cu 5,1%, lemne pentru foc – cu 1,7% şi carburanţi – cu 1,0%), încălţăminte – cu 0,9%, confecţii pentru adulţi şi copii – cu cîte 0,8% (inclusiv scurte pentru copii – cu 2,0%, hăinuţe pentru nou născuţi – cu 0,9%) şi ţigări – cu 1,6%.

Totodată, este de menţionat, că în perioada de raport au scăzut preţurile la: ceapă uscată – cu 10,0%, varză proaspătă – cu 9,9%, morcov – cu 9,5%, sfeclă roşie – cu 3,7%, ouă dietetice – cu 0,9%, cartofi – cu 0,8%, peşte proaspăt şi congelat – cu 0,4%, votcă, apă minerală şi băuturi nealcoolice – cu cîte 0,2%,  sandale pentru bărbaţi şi copii, plite electrice, aragaze, aparate pentru prelucrarea informaţiei şi alte aparate electrice mărunte – de la 0,1% pînă la 0,4%.

La serviciile prestate populaţiei în luna de raport n-au fost înregistrate majorări a tarifelor medii lunare. Au scăzut preţurile la serviciile turismului peste hotarele ţării – cu 2,8%, serviciile transportului feroviar internaţional – cu 1,0% şi transportului aerian de pasageri – cu 0,2%.

Tabelul 1: Rata  inflaţiei în octombrie 2012

Mărfuri şi servicii

Coeficient de ponderare (în decimile)

Octombrie

2012( %) faţă de:

Informativ: Octombrie

2011(%) faţă de:

Septembrie 2012

Decembrie 2011

Octombrie 2011

Septembrie 2011

Decembrie 2010

Octombrie 2010

TOTAL

10000

0,6

3,0

3,9

1,5

6,8

8,9

Produse alimentare

3594

0,8

3,3

4,8

1,1

5,9

9,3

Pîine

305

0,3

3,3

3,4

0,1

6,5

7,8

Legume

276

1,4

7,7

19,8

8,6

-6,1

7,3

Fructe

130

0,4

12,4

8,8

-1,0

17,9

19,9

Carne, preparate şi conserve din carne

712

1,1

8,5

9,2

0,6

4,7

5,2

Lapte şi produse lactate

457

1,1

2,8

5,2

2,4

9,2

13,8

Zahăr

108

1,3

2,5

-3,9

0,8

34,8

23,0

Ouă

62

-0,9

19,9

42,7

14,6

11,1

15,9

Ulei vegetal

122

2,3

5,5

4,6

0,1

5,7

27,9

Mărfuri nealimentare

3460

0,8

2,9

3,6

0,8

4,6

6,7

Confecţii

604

0,8

3,2

4,2

1,1

1,6

3,4

Încălţăminte

370

0,9

2,4

3,1

1,7

4,4

6,3

Medicamente

477

0,2

0,8

1,7

0,8

-3,9

-3,6

Combustibili

605

1,9

4,6

5,0

0,9

10,5

17,8

Materiale de construcţie

238

0,6

2,6

3,0

0,1

14,8

15,0

Servicii

2946

0,1

2,7

3,3

3,0

10,9

11,0

Servicii comunal-locative

1454

0,0

3,3

4,8

6,4

20,2

20,2

Apă potabilă şi canalizare

114

0,0

10,9

12,5

0,0

5,1

5,1

Energie electrică

490

0,0

7,3

7,3

0,0

10,3

10,3

Gaze naturale prin  reţea

387

0,0

0,0

0,0

22,3

40,1

40,1

Încălzire centralizată

213

0,0

0,0

7,9

4,1

32,2

32,2

Transportul de pasageri

270

-0,1

1,3

0,8

0,3

1,0

1,0

Alimentaţia publică

206

0,5

2,9

3,5

0,3

10,3

11,5

    Indicii parţiali2,3 calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente, se prezintă astfel:

Indicator

Octombrie 2012 în % faţă de:

Septembrie 2012

Octombrie  2011

Total IPC

100,6

103,9

Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,6

103,6

Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi

100,5

103,5

Total IPC exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,8

104,3

Total IPC exclusiv combustibili

100,5

103,8

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi

100,8

104,8

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

100,1

103,0

Indicele preţurilor la combustibili

101,9

105,0

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,6

104,3

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă ale Nistrului şi mun. Bender
2 Calcularea indicilor parţiali a fost efectuată în conformitate cu „ Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009 (metodologia poate fi accesată pe site-ul  BNS la următoarea adresă: /pageview.php?l=ro&idc=302&id=2264)
3 Datele elaborate şi publicate începînd cu luna ianuarie 2012 vor fi calculate în baza modificării Anexei Nr. 2 a „Metodologiei privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).

Persoană de contact:
Şveţ Margareta
şef al direcţiei statistica preţurilor
tel.0 22 40 31 11

Prima / Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna octombrie 2012
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire