Prima / Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna noiembrie 2012
 
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna noiembrie 2012
18.12.2012

Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna noiembrie 20121

Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna noiembrie 2012 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,4% faţă de luna octombrie curent, cu 4,5%2 faţă de decembrie 2011 şi cu 5,0% – faţă de noiembrie 2011.

Evoluţia indicilor lunari ai preţurilor producţiei industriale (%)

În industria extractivă în noiembrie 2012 preţurile s-au majorat cu 7,6% faţă de decembrie 2011, cu 7,8% faţă de noiembrie 2011, totodată au marcat o descreştere cu 0,5% faţă de luna octombrie a anului curent.

În industria prelucrătoare în luna noiembrie 2012 preţurile s-au majorat cu 4,4% faţă de decembrie 2011, cu 4,9% – faţă de noiembrie 2011 şi cu 0,5% – faţă de luna octombrie a anului curent.

În sectorul energetic în noiembrie 2012 preţurile s-au majorat faţă de decembrie 2011 cu 4,9%, cu 4,9% – faţă de noiembrie 2011 şi au rămas la nivelul celor din luna octombrie a anului curent.

Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale la nivel de secţiuni CAEM se prezintă astfel:

Noiembrie 2012 în % faţă de:

Informativ: noiembrie 2011 în % faţă de noiembrie 2010

octombrie 2012

noiembrie 2011

decembrie 2011

Total industrie

100,4

105,0

104,5

108,8

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

99,9

104,3

104,4

109,5

externă

101,3

106,1

104,7

107,9

Industria extractivă

99,5

107,8

107,6

101,4

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

99,6

108,8

108,6

100,7

externă

98,4

98,2

98,2

107,6

Industria prelucrătoare

100,5

104,9

104,4

108,0

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

99,9

104,0

104,1

108,0

externă

101,3

106,1

104,7

107,9

Energie electrică şi termică

100,0

104,9

104,9

114,8

În luna noiembrie preţurile la Principalele Grupe Industriale (conform clasificării UE)3 au evoluat în felul următor: comparativ cu luna octombrie curent preţurile s-au majorat cu 1,0% în industria bunurilor de capital, cu 0,9% în industria bunurilor intermediare (exclusiv sectorul energetic) şi cu 0,4%în industria bunurilor de uz curent; totodatăîn industria bunurilor de folosinţă îndelungată preţurile s-au diminuat cu 0,3%, iar la activităţile şi bunurile legate de energie preţurileaurămas la nivelul celor din luna octombrie a anului curent.Comparativ cu luna decembrie 2011 preţurile în industria bunurilor de folosinţă îndelungată s-au majorat cu 6,1%, la activităţi şi bunuri legate de energie şi în industria bunurilor intermediare (exclusiv sectorul energetic) – cu cîte 4,9%, în industria bunurilor de uz curent – cu 4,3%, iar în industria bunurilor de capital – cu 3,4%.

Indicii preţurilor producţiei industriale pe Principalele Grupe Industriale se prezintă în tabelul următor:

Noiembrie 2012 în % faţă de:

octombrie 2012

decembrie 2011

Total industrie

100,4

104,5

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

99,9

104,4

externă

101,3

104,7

Industria bunurilor intermediare (excepţie energie)

100,9

104,9

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

100,6

105,1

externă

102,2

104,3

Industria bunurilor de capital

101,0

103,4

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

101,2

101,7

externă

100,7

105,1

Industria bunurilor de folosinţă îndelungată

99,7

106,1

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

100,0

107,2

externă

98,6

102,8

Industria bunurilor de uz curent

100,4

104,3

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

99,5

103,9

externă

101,2

104,8

Activităţi şi bunuri legate de energie

100,0

104,9

Note:

1 Datele sunt prezentate fără întreprinderile din partea stîngă a Nistrului şi m. Bender.
Sfera de cuprindere a indicelui preţurilor producţiei industriale este reprezentată de ansamblul produselor fabricate şi comercializate (pe piaţa internă şi/sau la export) de către agenţii economici, a căror activitate principală se înscrie în cadrul diviziunilor Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) – 14-22, 24-29, 31, 33, 36, 40 (nu se includ, în special, serviciile de distribuţie a gazelor şi apei).
La nivel mai detaliat indicii preţurilor producţiei industriale sunt accesibili pe pagina web a Biroului Naţional de Statistică la adresa: /pageview.php?l=ro&idc=335&id=2343
2 Indicele poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 Clasificarea Principalelor Grupe Industriale este accesibilă pe pagina WEB a BNS la adresa  /pageview.php?l=ro&idc=385&

Persoana de contact:
Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55

Prima / Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna noiembrie 2012
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire