Prima / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2013
 
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2013
12.04.2013

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 20131),2)

Biroul Naţional de Statistică anunţă, că exporturile de mărfuri realizate în luna februarie 2013 s-au cifrat la 198,8 mil. dolari SUA, cu 22,6% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 25,9% - comparativ cu luna februarie 2012.

În ianuarie-februarie 2013 exporturile de mărfuri au totalizat 360,9 mil. dolari  SUA, volum superior celui realizat în perioada similară din anul 2012 cu 18,2%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 253,7 mil. dolari SUA (70,3% din total exporturi), înregistrînd o creştere de 48,3% faţă de ianuarie-februarie 2012, care a contribuit la sporirea exporturilor cu 27,0%.

Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 107,2 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 29,7% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-februarie 2012 reexporturile de mărfuri s-au diminuat cu 20,1%.            

Ianuarie-februarie 2013

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-februarie 2012

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2012

2013

2012

2013

Export – total     

360,9

118,2

100,0

100,0

3,4

18,2

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

173,1

114,0

49,7

48,0

-0,7

6,9

  ţările CSI

142,7

118,7

39,4

39,5

7,1

7,4

  alte ţări

45,1

135,4

10,9

12,5

-3,0

3,9

Import – total  

755,0

103,7

100,0

100,0

13,6

3,7

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

298,7

111,4

36,8

39,6

3,4

4,2

  ţările CSI

270,4

89,6

41,5

35,8

7,2

-4,3

  alte ţări

185,9

117,5

21,7

24,6

3,0

3,8

balanţA comercialĂ – total     

-394,1

93,3

100,0

100,0

x

x

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

-125,6

108,1

27,5

31,9

x

x

  ţările CSI

-127,7

70,4

43,0

32,4

x

x

  alte ţări

-140,8

112,7

29,5

35,7

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–27) au însumat 173,1 mil. dolari SUA (cu 14,0% mai mult faţă de ianuarie-februarie 2012), deţinînd o cotă de 48,0% în total exporturi (49,7% în ianuarie-februarie 2012).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 39,5% (în ianuarie-februarie 2012– 39,4%), ce corespunde unei valori de 142,7 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au majorat cu 18,7%, comparativ cu ianuarie-februarie 2012.

Primele 29 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 97,6% din volumul total, au fost:

Ianuarie-februarie 2013

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+), scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-februarie 2012

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2012

2013

2012

2013

Export - total

360,9

118,2

100,0

100,0

3,4

18,2

       din care:

Federaţia Rusă

102,1

117,3

28,5

28,3

6,8

4,9

România

49,3

99,1

16,3

13,7

1,9

-0,1

Italia

28,2

82,8

11,1

7,8

1,0

-1,9

Turcia

20,7

de 2,4 ori

2,9

5,7

-2,6

3,9

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

19,4

162,6

3,9

5,4

-1,7

2,5

Ucraina

19,4

111,9

5,7

5,4

-0,6

0,7

Belarus

14,6

169,4

2,8

4,0

-0,3

2,0

Germania

14,0

126,7

3,6

3,9

-1,9

1,0

Polonia

12,1

97,7

4,1

3,4

0,3

-0,1

Grecia

11,4

de 3,5 ori

1,1

3,2

-1,0

2,7

Franţa

9,4

116,6

2,6

2,6

0,7

0,4

Noua Zeelandă

8,3

de 2,5 ori

1,1

2,3

1,1

1,6

Ungaria

5,0

116,5

1,4

1,4

0,5

0,2

Republica Cehă

4,9

de 5,1 ori

0,3

1,3

-0,1

1,3

Statele Unite ale Americii

4,7

119,6

1,3

1,3

-1,5

0,3

Bulgaria

4,4

144,3

1,0

1,2

-0,7

0,4

Kazahstan

4,0

103,3

1,3

1,1

0,7

0,0

Olanda

2,6

76,7

1,1

0,7

0,3

-0,3

Austria

2,5

160,2

0,5

0,7

0,2

0,3

Lituania

2,5

178,1

0,5

0,7

-0,7

0,4

Georgia

2,5

177,9

0,5

0,7

0,1

0,4

Spania

1,9

162,3

0,4

0,5

0,3

0,2

Belize

1,5

49,8

1,0

0,4

-0,9

-0,5

Irak

1,5

27,7

1,7

0,4

1,5

-1,2

Slovacia

1,2

177,3

0,2

0,3

0,0

0,2

Elveţia

1,1

93,1

0,4

0,3

0,2

0,0

Azerbaidjan

1,0

143,1

0,2

0,3

0,1

0,1

Belgia

0,9

57,9

0,5

0,3

0,1

-0,2

Cipru

0,9

62,4

0,5

0,3

0,2

-0,2

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-februarie 2013, comparativ cu perioada similară  din anul 2012 relevă, că majorarea livrărilor către Federaţia Rusă (+17,3%), Turcia (de 2,4 ori), Grecia (de 3,5 ori), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+62,6%), Belarus (+69,4%), Noua Zeelandă (de 2,5 ori), Republica Cehă (de 5,1 ori), Germania (+26,7%), Ucraina (+11,9%), Franţa (+16,6%), Bulgaria (+44,3%), Lituania (+78,1%), Georgia (+77,9%), Statele Unite ale Americii (+19,6%), Austria (+60,2%), Ungaria (+16,5%), Spania (+62,3%), Slovacia (+77,3%) şi Azerbaidjan (+43,1%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 23,5%.

Totodată, s-au diminuat exporturile către Italia (-17,2%),  Irak (-72,3%), Belize (-50,2%), Olanda (-23,3%), Belgia (-42,1%), Cipru (-37,6%), România (-0,9%) şi Polonia (-2,3%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 4,5%.

Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-februarie 2013

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari  SUA

în % faţă de ianuarie-februarie 2012

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2012

2013

2012

2013

Export - total

360,9

118,2

100,0

100,0

3,4

18,2

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

78,5

126,2

20,4

21,8

-0,1

5,3

Animale vii

0,8

67,0

0,4

0,2

0,4

-0,1

Carne şi preparate din carne

4,0

de 2,6 ori

0,5

1,1

0,4

0,8

Produse lactate şi ouă de păsări

1,3

152,8

0,3

0,4

0,0

0,2

Cereale şi preparate pe bază de cereale

16,2

de 3,2 ori

1,7

4,5

-4,2

3,6

Legume şi fructe

50,3

114,5

14,4

13,9

2,4

2,1

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

3,5

79,0

1,4

1,0

0,7

-0,3

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

0,6

123,4

0,1

0,2

0,1

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

1,5

34,4

1,5

0,4

0,2

-1,0

Produse şi preparate alimentare diverse

0,3

165,0

0,1

0,1

-0,1

0,0

Băuturi şi tutun

38,9

152,5

8,3

10,8

0,8

4,4

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

36,3

172,7

6,8

10,1

0,6

5,0

Tutun brut şi prelucrat

2,6

58,4

1,5

0,7

0,2

-0,6

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

44,2

159,8

9,1

12,2

-10,0

5,4

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

1,0

de 2,1 ori

0,2

0,3

-0,1

0,2

Seminţe şi fructe oleaginoase

32,9

196,0

5,5

9,1

-8,8

5,3

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

0,9

84,4

0,3

0,2

0,1

-0,1

Lemn şi plută

0,1

42,4

0,1

0,0

0,0

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,3

160,9

0,1

0,1

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

0,1

65,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

0,7

75,1

0,3

0,2

0,1

-0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

7,9

112,7

2,3

2,2

-1,5

0,3

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

0,3

37,2

0,3

0,1

0,2

-0,2

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

3,3

de 3,9 ori

0,3

0,9

-0,4

0,8

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

2,3

de 4,9 ori

0,2

0,6

-0,4

0,6

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

1,0

de 2,7 ori

0,1

0,3

0,0

0,2

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

13,7

129,4

3,5

3,8

-0,6

1,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

13,7

129,4

3,5

3,8

-0,6

1,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

24,3

147,1

5,4

6,7

2,3

2,6

Produse chimice organice

0,1

48,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Produse tanante sau colorante

0,4

de 4,1 ori

0,0

0,1

0,0

0,1

Produse medicinale şi farmaceutice

14,2

146,8

3,2

3,9

0,9

1,5

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

7,7

165,4

1,5

2,1

1,1

1,0

Materiale plastice sub forme primare

0,8

150,5

0,2

0,2

0,2

0,1

Materiale plastice prelucrate

1,0

88,0

0,4

0,3

0,1

-0,1

Alte materiale şi produse chimice

0,1

71,8

0,1

0,1

0,0

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

31,4

102,4

10,0

8,7

2,5

0,2

Piele, altă piele şi blană prelucrate

0,2

49,4

0,1

0,1

0,1

-0,1

Cauciuc prelucrat

3,0

126,8

0,8

0,8

-0,2

0,2

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

1,2

103,0

0,4

0,3

0,0

0,0

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

3,0

147,5

0,7

0,8

-0,4

0,3

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

13,6

84,7

5,2

3,8

2,7

-0,8

Articole din minerale nemetalice

5,3

109,2

1,6

1,5

0,1

0,2

Fier şi oţel

1,0

97,4

0,3

0,3

0,2

0,0

Metale neferoase

0,5

de 4,8 ori

0,0

0,1

0,0

0,1

Articole prelucrate din metal

3,6

136,4

0,9

1,0

0,0

0,3

Maşini şi echipamente pentru transport

53,7

101,1

17,4

14,9

4,9

0,2

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

1,1

77,0

0,5

0,3

0,3

-0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

1,9

64,0

1,0

0,5

-0,2

-0,3

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

0,4

42,4

0,3

0,1

-0,1

-0,2

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

7,3

106,7

2,2

2,0

0,6

0,2

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,1

79,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

0,5

44,1

0,4

0,2

-0,2

-0,2

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

31,5

110,1

9,4

8,8

3,4

0,9

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

10,5

162,9

2,1

2,9

0,9

1,3

Alte echipamente de transport

0,4

8,6

1,5

0,1

0,2

-1,4

Articole manufacturate diverse

72,9

93,6

25,5

20,2

3,9

-1,6

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

1,3

98,8

0,4

0,3

0,2

0,0

Mobilă şi părţile ei

15,9

119,8

4,4

4,4

1,3

0,9

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

2,8

85,8

1,1

0,8

0,1

-0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

37,4

94,1

13,0

10,4

0,7

-0,8

Încălţăminte

6,5

62,4

3,4

1,8

0,5

-1,3

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

1,4

34,9

1,3

0,4

0,8

-0,9

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

0,1

67,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Alte articole diverse

7,5

132,5

1,9

2,1

0,3

0,6

Structura exporturilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale pentru economia ţării noastre.

Exporturile de produse alimentare şi animale vii s-au situat pe primul loc, cu o pondere de 21,8% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (64,1% din total secţiune şi 13,9% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (20,7% din total secţiune şi 4,5% din total exporturi), carne şi preparate din carne (5,1% din total secţiune şi 1,1% din total exporturi), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (4,4% din total secţiune şi 1,0% din total exporturi), hrană destinată animalelor (2,0% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi), produse lactate şi ouă de păsări (1,6% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi), animale vii (1,0% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (0,7% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi).    

Exporturile de articole manufacturate diverse s-au clasat pe locul doi, reprezentînd 20,2% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii (51,3% din total secţiune şi 10,4% din total exporturi), mobilă şi părţile ei (21,8% din total secţiune şi 4,4% din total exporturi), încălţăminte (8,9% din total secţiune şi 1,8% din total exporturi), articole de voiaj; sacoşe şi similare (3,8% din total secţiune şi 0,8% din total exporturi), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (2,0% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi).

Exporturile de maşini şi echipamente pentru transport s-au situat pe locul trei, deţinînd o cotă de 14,9% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au avut exporturile de maşini şi aparate electrice (58,7% din total secţiune şi 8,8% din total exporturi), vehicule rutiere (19,6% din total secţiune şi 2,9% din total exporturi), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (13,6% din total secţiune şi 2,0% din total exporturi), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (3,5% din total secţiune şi 0,5% din total exporturi), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (2,0% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (0,9% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi).

Exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili, s-au clasat pe locul patru cu o pondere de 12,2% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi semnificative au deţinut exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (74,5% din total secţiune şi 9,1% din total exporturi), minereuri metalifere şi deşeuri din metale (17,8% din total secţiune şi 2,2% din total exporturi), piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute  (2,3% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi), cauciuc brut (2,0% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (1,5% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi).

Exporturile de băuturi şi tutun s-au situat pe locul cinci, reprezentînd 10,8% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (93,2% din total secţiune şi 10,1% din total exporturi), tutun brut şi prelucrat (6,8% din total secţiune şi 0,7% din total exporturi).

Exporturile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă s-au clasat pe locul şase, deţinînd o cotă de 8,7% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de fire, ţesături şi articole textile (43,2% din total secţiune şi 3,8% din total exporturi), articole din minerale nemetalice (16,9% din total secţiune şi 1,5% din total exporturi), articole prelucrate din metal (11,5% din total secţiune şi 1,0% din total exporturi), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (9,6% din total secţiune şi 0,8% din total exporturi), cauciuc prelucrat (9,5% din total secţiune şi 0,8% din total exporturi), articole din lemn, exclusiv mobilă (3,9% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi), fier şi oţel (3,1% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi).

Exporturile de produse chimice şi produse derivate s-au situat pe locul şapte, reprezentînd 6,7% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au avut exporturile de produse medicinale şi farmaceutice (58,4% din total secţiune şi 3,9% din total exporturi), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (31,7% din total secţiune şi 2,1% din total exporturi), materiale plastice prelucrate (4,1% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi).  Cea mai mare parte din produsele medicinale şi farmaceutice exportate au constituit reexporturile (85,6%).

În continuare urmează secţiunea „Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală”, cu o pondere de 3,8% în total exporturi.

În ianuarie-februarie 2013, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2012 s-au marcat creşteri substanţiale la exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (+96,0%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+72,7%), cereale şi preparate pe bază de cereale (de 3,2 ori), legume şi fructe (+14,5%), produse medicinale şi farmaceutice (+46,8%), vehicule rutiere (+62,9%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (+29,4%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+65,4%), maşini şi aparate electrice (+10,1%), mobilă şi părţile ei (+19,8%), carne şi preparate din carne (de 2,6 ori), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (de 4,9 ori), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (+12,7%), articole prelucrate din metal (+36,4%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (+47,5%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (+6,7%), articole din minerale nemetalice (+9,2%), cauciuc prelucrat (+26,8%), produse lactate şi ouă de păsări (+52,8%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (de 2,7 ori), piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute (de 2,1 ori), materiale plastice sub forme primare (+50,5%), metale neferoase (de 4,8 ori), produse tanante sau colorante (de 4,1 ori), care au favorizat creşterea pe total exporturi cu 26,4%.

Totodată, s-au micşorat exporturile de încălţăminte (-37,6%), hrană destinată animalelor (-65,6%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control -65,1%), îmbrăcăminte şi accesorii (-5,9%), fire, ţesături şi articole textile (-15,3%), tutun brut şi prelucrat (-41,6%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-21,0%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-36,0%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-55,9%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-57,6%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (-14,2%), maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor (-23,0%), materiale plastice prelucrate (-12,0%), cauciuc brut (-15,6%), animale vii (-33,0%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-24,9%), piele şi blană prelucrate (-50,6%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 7,1%.

Importurile de mărfuri realizate în luna februarie 2013 au însumat 406,7 mil. dolari SUA, cu 16,7% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 4,5% - comparativ cu luna februarie 2012.

În ianuarie-februarie 2013 importurile au totalizat 755,0 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2012 cu 3,7%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la 298,7 mil. dolari SUA (cu 11,4% mai mult decît în ianuarie-februarie 2012), deţinînd o pondere de 39,6% în total importuri (36,8% în  ianuarie-februarie 2012).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 270,4 mil. dolari SUA (cu 10,4% mai puţin decît în ianuarie-februarie 2012), care echivalează cu o cotă de 35,8% în total importuri (41,5% în ianuarie-februarie 2012).

Primele 30 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 95,0% din volumul total, au fost:

Ianuarie-februarie 2013

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+), scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-februarie 2012

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2012

2013

2012

2013

Import - total

755,0

103,7

100,0

100,0

13,6

3,7

       din care:

Federaţia Rusă

166,7

86,0

26,6

22,1

5,6

-3,7

România

90,9

143,9

8,7

12,0

-0,1

3,8

Ucraina

73,4

103,0

9,8

9,7

0,1

0,3

China

71,9

140,2

7,0

9,5

0,6

2,8

Turcia

57,2

106,4

7,4

7,6

1,9

0,5

Germania

42,7

70,4

8,3

5,7

3,0

-2,5

Italia

35,8

99,7

4,9

4,7

0,1

0,0

Belarus

22,8

73,8

4,2

3,0

1,7

-1,1

Austria

20,0

de 2,0 ori

1,4

2,7

0,4

1,4

Polonia

16,2

85,9

2,6

2,1

0,9

-0,4

Ungaria

15,2

117,1

1,8

2,0

0,1

0,3

Franţa

10,8

116,2

1,3

1,4

0,2

0,2

Bulgaria

10,7

183,9

0,8

1,4

-0,3

0,7

Republica Cehă

8,0

118,3

0,9

1,1

0,2

0,2

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

7,7

77,6

1,4

1,0

0,2

-0,3

Statele Unite ale Americii

7,5

107,8

1,0

1,0

-0,3

0,1

Grecia

7,3

147,8

0,7

1,0

-1,7

0,3

Olanda

6,5

119,8

0,7

0,9

0,0

0,1

India

5,5

112,3

0,7

0,7

0,0

0,1

Spania

4,7

109,7

0,6

0,6

0,2

0,1

Kazahstan

4,5

90,6

0,7

0,6

0,2

-0,1

Belgia

4,4

91,2

0,7

0,6

0,0

-0,1

Japonia

4,3

123,5

0,5

0,6

-0,1

0,1

Suedia

4,2

de 2,1 ori

0,3

0,5

0,0

0,3

Elveţia

4,1

68,5

0,8

0,5

0,1

-0,3

Vietnam

4,0

166,0

0,3

0,5

0,0

0,2

Coreea de Sud

3,2

87,9

0,5

0,4

0,0

-0,1

Uzbekistan

2,9

de 3,8 ori

0,1

0,4

-0,3

0,3

Slovacia

2,9

115,7

0,3

0,4

-0,1

0,1

Taiwan,  provincie a Chinei

2,4

94,2

0,3

0,3

0,1

0,0

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-februarie 2013, comparativ cu perioada similară din anul 2012 relevă, că majorarea livrărilor din România (+43,9%), China (+40,2%), Austria (de 2,0 ori), Bulgaria (+83,9%), Turcia (+6,4%), Ucraina (+3,0%), Ungaria (+17,1%), Grecia (+47,8%), Suedia (de 2,1 ori), Uzbekistan (de 3,8 ori), Franţa (+16,2%), Republica Cehă (+18,3%), Vietnam (+66,0%), Statele Unite ale Americii (+7,8%), Olanda (+19,8%), India (+12,3%), Spania (+9,7%), Japonia (+23,5%) şi Slovacia (+15,7%) a contribuit la creşterea pe total importuri cu 11,9%.

Totodată, s-au diminuat importurile din Federaţia Rusă (-14,0%), Germania (-29,6%), Belarus (-26,2%), Polonia (-14,1%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-22,4%), Elveţia (-31,5%), Kazahstan (-9,4%), Belgia (-8,8%) şi Coreea de Sud (-12,1%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 8,6%.

Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-februarie 2013

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)

importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-februarie 2012

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2012

2013

2012

2013

Import - total            

755,0

103,7

100,0

100,0

13,6

3,7

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

82,1

119,6

9,4

10,9

1,0

1,8

Animale vii

0,8

197,5

0,1

0,1

-0,1

0,0

Carne şi preparate din carne

4,7

116,8

0,5

0,6

0,1

0,1

Produse lactate şi ouă de păsări

6,9

124,5

0,8

0,9

0,2

0,2

Peşte, crustacee, moluşte

7,5

106,4

1,0

1,0

0,0

0,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

12,5

131,3

1,3

1,7

0,1

0,4

Legume şi fructe

25,0

135,3

2,5

3,3

-0,2

0,9

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

3,0

56,1

0,7

0,4

0,7

-0,3

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

7,7

108,7

1,0

1,0

0,2

0,1

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

3,6

175,3

0,3

0,5

-0,1

0,2

Produse şi preparate alimentare diverse

10,4

114,1

1,2

1,4

0,1

0,2

Băuturi şi tutun

12,5

100,1

1,7

1,7

-0,6

0,0

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

8,2

168,0

0,7

1,1

0,0

0,5

Tutun brut şi prelucrat

4,3

56,7

1,0

0,6

-0,6

-0,5

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

12,9

99,7

1,8

1,7

-0,4

0,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

2,6

113,8

0,3

0,3

-0,2

0,0

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

1,0

83,0

0,2

0,1

0,1

0,0

Lemn şi plută

2,6

116,0

0,3

0,4

-0,1

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

1,6

88,8

0,2

0,2

0,0

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

1,5

135,3

0,2

0,2

0,1

0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

0,1

179,3

0,0

0,0

-0,2

0,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

3,4

80,3

0,6

0,5

-0,1

-0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

219,8

93,2

32,4

29,1

5,8

-2,2

Cărbune, cocs şi brichete

2,0

62,0

0,5

0,2

-0,1

-0,1

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

75,5

113,5

9,1

10,0

-1,0

1,2

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

134,2

83,7

22,0

17,8

6,0

-3,6

Energie electrică

8,1

142,7

0,8

1,1

0,9

0,3

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

1,9

119,1

0,2

0,2

0,0

0,0

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

0,2

110,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

1,4

133,4

0,1

0,2

0,0

0,0

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

0,3

83,1

0,1

0,0

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

91,2

118,5

10,6

12,1

1,6

2,0

Produse chimice organice

3,5

172,6

0,3

0,5

0,1

0,2

Produse chimice anorganice

2,2

de 2,3 ori

0,1

0,3

-0,2

0,2

Produse tanante şi colorante

2,5

118,4

0,3

0,3

0,0

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

29,3

110,4

3,6

3,9

1,4

0,4

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

19,8

123,2

2,2

2,6

0,4

0,5

Îngrăşăminte minerale sau chimice

11,1

142,7

1,1

1,5

-0,2

0,5

Materiale plastice sub forme primare

6,8

109,6

0,9

0,9

0,0

0,1

Materiale plastice prelucrate

8,8

101,2

1,2

1,2

0,1

0,0

Alte materiale şi produse chimice

7,2

109,2

0,9

0,9

0,0

0,1

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

122,4

103,0

16,3

16,2

1,0

0,5

Piele, altă piele şi blană prelucrate

3,2

106,0

0,4

0,4

-0,1

0,0

Cauciuc prelucrat

8,9

98,4

1,2

1,2

-0,1

0,0

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

6,8

104,3

0,9

0,9

0,1

0,0

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

13,5

114,8

1,6

1,8

-0,5

0,2

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

38,5

90,6

5,8

5,1

1,4

-0,5

Articole din minerale nemetalice

15,3

123,2

1,7

2,0

0,0

0,4

Fier şi oţel

17,2

95,9

2,5

2,3

0,1

-0,1

Metale neferoase

2,4

118,5

0,3

0,3

0,0

0,1

Articole prelucrate din metal

16,6

121,2

1,9

2,2

0,1

0,4

Maşini şi echipamente pentru transport

149,2

105,2

19,5

19,8

4,3

1,0

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

1,9

85,0

0,3

0,3

0,1

0,0

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

14,6

102,3

2,0

1,9

-0,1

0,0

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

0,6

62,5

0,1

0,1

0,0

-0,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

16,6

109,4

2,1

2,2

0,2

0,2

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

11,6

de 2,1 ori

0,8

1,5

0,1

0,8

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

23,9

184,0

1,8

3,2

-0,4

1,5

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

45,3

87,1

7,1

6,0

3,2

-0,9

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

33,7

91,6

5,0

4,5

1,0

-0,4

Alte echipamente de transport

1,0

53,1

0,3

0,1

0,2

-0,1

Articole manufacturate diverse

63,0

107,3

8,1

8,3

0,9

0,6

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

4,7

116,3

0,6

0,6

0,1

0,1

Mobilă şi părţile ei

9,6

113,9

1,2

1,3

0,1

0,2

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

0,7

121,3

0,1

0,1

0,0

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

14,2

120,4

1,6

1,9

0,2

0,3

Încălţăminte

4,4

71,6

0,8

0,6

0,1

-0,2

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

6,2

101,4

0,8

0,8

0,0

0,0

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

1,0

156,8

0,1

0,1

0,0

0,0

Alte articole diverse

22,2

105,9

2,9

2,9

0,4

0,2

Structura importurilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei.

Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 29,1% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri gazul şi produsele industriale obţinute din gaz reprezintă 61,1% din total secţiune şi 17,8% din total importuri, petrolul şi produsele petroliere – 34,3% din total secţiune şi 10,0% din total importuri, energia electrică – 3,7% din total secţiune şi 1,1% din total importuri, cărbunele, cocsul şi brichetele – 0,9% din total secţiune şi 0,2% din total importuri.

Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de 19,8% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut maşinile şi aparatele electrice (30,4% din total secţiune şi 6,0% din total importuri), vehiculele rutiere (22,6% din total secţiune şi 4,5% din total importuri), aparatele şi echipamentele de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (16,0% din total secţiune şi 3,2% din total importuri), maşinile şi aparatele industriale cu aplicaţii generale (11,1% din total secţiune şi 2,2% din total importuri), maşinile şi aparatele specializate pentru industriile specifice (9,8% din total secţiune şi 1,9% din total importuri), maşinile şi aparatele de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (7,8% din total secţiune şi 1,5% din total importuri), maşinile generatoare de putere şi echipamentele lor (1,3% din total secţiune şi 0,3% din total importuri).

Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au deţinut o pondere de 16,2% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (31,4% din total secţiune şi 5,1% din total importuri), fierul şi oţelul (14,1% din total secţiune şi 2,3% din total importuri), articolele prelucrate din metal (13,5% din total secţiune şi 2,2% din total importuri), articolele din minerale nemetalice (12,5% din total secţiune şi 2,0% din total importuri), hîrtia, cartonul şi articolele din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (11,0% din total secţiune şi 1,8% din total importuri), cauciucul prelucrat (7,2% din total secţiune şi 1,2% din total importuri), articolele din lemn, exclusiv mobilă (5,5% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), pielea şi blănurile prelucrate (2,6% din total secţiune şi 0,4% din total importuri), metalele neferoase (2,0% din total secţiune şi 0,3% din total importuri).

Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 12,1% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate le-au revenit produselor medicinale şi farmaceutice (32,1% din total secţiune şi 3,9% din total importuri), uleiurilor esenţiale, rezinoidelor şi substanţelor parfumate, preparatelor pentru toaletă, produselor pentru înfrumuseţare (21,8% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), îngrăşămintelor minerale sau chimice (12,2% din total secţiune şi 1,5% din total importuri), materialelor plastice prelucrate (9,6% din total secţiune şi 1,2% din total importuri), materialelor plastice sub forme primare (7,4% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), produse chimice organice (3,8% din total secţiune şi 0,5% din total importuri), produselor tanante sau colorante (2,8% din total secţiune şi 0,3% din total importuri), produse chimice anorganice (2,4% din total secţiune şi 0,3% din total importuri).

Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 10,9% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi legumele şi fructele (30,5% din total secţiune şi 3,3% din total importuri), cerealele şi preparatele pe bază de cereale (15,2% din total secţiune şi 1,7% din total importuri), cafeaua, ceaiul, cacao şi condimentele (9,3% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), peştele, crustaceele şi moluştele (9,1% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), produsele lactate şi ouăle de păsări (8,5% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), carnea şi preparatele din carne (5,7% din total secţiune şi 0,6% din total importuri), hrana destinată animalelor (4,3% din total secţiune şi 0,5% din total importuri), zahărul, preparatele pe bază de zahăr; mierea (3,7% din total secţiune şi 0,4% din total importuri).

În ianuarie-februarie 2013, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2012 au sporit importurile de aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (+84,0%), petrolul şi produse petroliere (+13,5%), legume şi fructe (+35,3%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (de 2,1 ori), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+23,2%), îngrăşăminte minerale sau chimice (+42,7%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+68,0%), produse medicinale şi farmaceutice (+10,4%), articole prelucrate din metal (+21,2%), articole din minerale nemetalice (+23,2%), cereale şi preparate pe bază de cereale (+31,3%), îmbrăcăminte şi accesorii (+20,4%), energie electrică (+42,7%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (+9,4%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (+14,8%), mobilă şi părţile ei (+13,9%), produse lactate şi ouă de păsări (+24,5%), hrană destinată animalelor (+75,3%), produse chimice organice (+72,6%), produse chimice anorganice (de 2,3 ori), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (+8,7%), materiale plastice sub forme primare (+9,6%), carne şi preparate din carne (+16,8%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (+16,3%), metale neferoase (+18,5%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (+35,3%), favorizînd astfel creşterea pe total importuri cu 10,1%.

Totodată, au scăzut importurile de gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-16,3%), maşini şi aparate electrice (-12,9%), fire, ţesături, articole textile (-9,4%), tutun brut şi prelucrat (-43,3%), vehicule rutiere (-8,4%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-43,9%), încălţăminte (-28,4%), fier şi oţel (-4,1%), cărbune, cocs şi brichete (-38,0%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-37,5%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 6,7%.

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-februarie 2013 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 394,1 mil. dolari SUA, cu 28,4 mil. dolari SUA (-6,7%) mai puţin faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2012. Cu ţările Uniunii Europene (UE-27) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 125,6 mil. dolari SUA (în ianuarie-februarie 2012 – 116,2 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 127,7 mil. dolari SUA (în ianuarie-februarie 2012 – 181,5 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-februarie

Ianuarie-februarie 2013 în % faţă de ianuarie-februarie 2012

2012

2013

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-422,5

-394,1

93,3

  din care:

China

-51,0

-71,4

139,7

Federaţia Rusă

-106,8

-64,6

60,5

Ucraina

-53,9

-54,0

100,2

România

-13,3

-41,6

de 3,1 ori

Turcia

-44,9

-36,5

81,1

Germania

-49,7

-28,7

57,8

Austria

-8,3

-17,5

de 2,1 ori

Ungaria

-8,7

-10,2

117,4

Belarus

-22,2

-8,2

36,8

Italia

-1,9

-7,6

de 4,2 ori

Bulgaria

-2,8

-6,3

de 2,3 ori

India

-3,4

-5,5

162,4

Japonia

-3,5

-4,3

123,3

Polonia

-6,4

-4,1

63,2

Vietnam

-2,4

-4,0

165,1

Olanda

-1,9

-3,9

194,8

Suedia

-1,9

-3,9

de 2,1 ori

Belgia

-3,2

-3,5

108,6

Coreea de Sud

-3,7

-3,2

87,4

Republica Cehă

-5,8

-3,1

54,3

Elveţia

-4,9

-3,0

62,3

Spania

-3,2

-2,8

90,6

Statele Unite ale Americii

-3,1

-2,8

92,7

Taiwan,  provincie a Chinei

-2,4

-2,4

98,2

Uzbekistan

1,4

-2,0

x

Slovacia

-1,8

-1,7

93,2

Franţa

-1,2

-1,4

113,8

Kazahstan

-1,2

-0,5

47,2

Lituania

-1,0

0,7

x

Cipru

1,2

0,8

74,0

Azerbaidjan

0,7

1,0

143,1

Irak

5,2

1,5

27,7

Belize

3,0

1,5

49,8

Georgia

1,0

2,4

de 2,3 ori

Grecia

-1,6

4,1

x

Noua Zeelandă

2,7

7,8

de 2,9 ori

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

2,1

11,7

de 5,6 ori

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-februarie

Ianuarie-februarie 2013 în % faţă de ianuarie-februarie 2012

2012

2013

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-422,5

-394,1

93,3

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-6,4

-3,6

55,1

Animale vii

0,8

0,01

1,9

Carne şi preparate din carne

-2,5

-0,7

27,8

Produse lactate şi ouă de păsări

-4,7

-5,6

119,4

Peşte, crustacee, moluşte

-7,0

-7,5

106,4

Cereale şi preparate pe bază de cereale

-4,4

3,7

x

Legume şi fructe

25,5

25,3

99,4

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

-1,0

0,5

x

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-6,6

-7,1

107,6

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

2,5

-2,1

x

Produse şi preparate alimentare diverse

-9,0

-10,1

113,2

Băuturi şi tutun

13,0

26,4

de 2,0 ori

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

16,1

28,1

174,2

Tutun brut şi prelucrat

-3,1

-1,7

54,1

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

14,7

31,3

de 2,1 ori

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

0,5

0,9

189,9

Seminţe şi fructe oleaginoase

14,5

30,3

de 2,1 ori

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,2

-0,1

73,7

Lemn şi plută

-2,0

-2,5

124,4

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,2

0,3

147,9

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-1,7

-1,5

90,4

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

-0,2

-0,8

de 3,7 ori

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

6,9

7,8

112,3

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-3,3

-3,1

92,0

Combustibili minerali, lubrifianti şi materiale derivate

-234,8

-216,5

92,2

Cărbune, cocs şi brichete

-3,2

-2,0

62,0

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-66,0

-73,2

110,8

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-159,9

-133,2

83,3

Energie electrică

-5,7

-8,1

142,7

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

9,0

11,8

131,2

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,2

-0,2

110,7

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

9,6

12,3

129,0

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

-0,4

-0,3

83,6

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-60,4

-66,9

110,7

Produse chimice organice

-1,8

-3,4

184,3

Produse chimice anorganice

-0,9

-2,2

de 2,5 ori

Produse tanante şi colorante

-2,0

-2,1

105,5

Produse medicinale şi farmaceutice

-16,8

-15,1

89,5

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-11,5

-12,1

106,0

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-7,8

-11,1

142,8

Materiale plastice sub forme primare

-5,7

-6,0

105,8

Materiale plastice prelucrate

-7,5

-7,8

103,2

Alte materiale şi produse chimice

-6,4

-7,1

110,6

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-88,3

-91,0

103,2

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-2,6

-3,0

115,8

Cauciuc prelucrat

-6,7

-5,9

88,4

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-5,3

-5,6

104,6

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-9,7

-10,5

108,0

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-26,5

-24,9

94,3

Articole din minerale nemetalice

-7,6

-10,0

132,2

Fier şi oţel

-17,0

-16,2

95,8

Metale neferoase

-1,9

-1,9

99,5

Articole prelucrate din metal

-11,0

-13,0

117,5

Maşini şi echipamente pentru transport

-88,8

-95,5

107,6

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-0,8

-0,8

98,8

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-11,4

-12,7

112,0

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

0,02

-0,2

de 10,2 ori

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-8,3

-9,3

111,6

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-5,4

-11,5

de 2,1 ori

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-11,9

-23,4

197,5

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-23,4

-13,8

58,9

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-30,3

-23,2

76,4

Alte echipamente de transport

2,7

-0,6

x

Articole manufacturate diverse

19,2

9,9

51,7

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-2,8

-3,4

124,6

Mobilă şi părţile ei

4,9

6,3

129,8

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

2,7

2,1

78,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

28,0

23,2

83,0

Încălţăminte

4,2

2,1

48,9

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-2,0

-4,8

de 2,4 ori

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-0,5

-0,9

178,9

Alte articole diverse

-15,3

-14,7

96,1

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-februarie 2013 a fost de 47,8% faţă de 42,0% în  perioada corespunzătoare din anul 2012.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-februarie 2013 mărfuri şi produse în valoare de 22,5 mil. dolari SUA, cu 20,1% mai mult decît în aceeaşi perioadă din anul 2012. Creşterea importurilor a fost condiţionată de majorarea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (+23,6%) cărora le-au revenit 93,0% din importurile realizate de persoanele fizice.

Note:

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.      
2 Datele pentru luna februarie 2013 sînt provizorii, iar pentru luna precedentă şi perioada corespunzătoare din anul 2012 – date rectificate.
Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).     

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

Prima / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2013
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire