Prima / Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-martie 2013
 
Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-martie 2013
28.05.2013

Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-martie 2013

Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd construcţia locuinţelor  în ianuarie-martie 2013.

În ianuarie-martie 2013 au fost date în folosinţă 509 apartamente noi cu suprafaţa totală de 69,3 mii m². Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere cu 17,1%.

    Clădiri de locuit  date în folosinţă pe forme de proprietate şi medii de rezidenţă

Ianuarie-martie 2013

Informativ: ianuarie-martie 2012 în % faţă de total

Apartamente construite, unităţi

suprafaţa totală

mii m2

în % faţă de:

ianuarie-martie 2012

total

Total

509

69,3

117,1

100,0

100,0

     din care, de beneficiari cu forma de proprietate:

  privată

509

69,3

121,6

100,0

100,0

din acestea, de beneficiari individuali

391

61,1

109,7

88,2

94,2

          din total, în:

  mediul urban

331

46,5

134,0

67,1

58,6

  mediul rural

178

22,8

93,0

32,9

41,4

Din contul mijloacelor proprii ale populaţiei în ianuarie-martie 2013 au fost date în folosinţă 391 case de locuit individuale cu suprafaţa totală de 61,1 mii m², constituind 88,2% din suprafaţa totală a locuinţelor date în folosinţă în total pe ţară, fiind în creştere cu 9,7% faţă de realizările din ianuarie-martie 2012. 

Distribuţia după mediul de rezidenţă arată, că din volumul total al locuinţelor în mediul urban au fost date în folosinţă 331 apartamente cu suprafaţa totală de 46,5 mii m² sau 67,1%  din total şi fiind în creştere cu 34,0% faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2012. Comparativ cu ianuarie-martie 2012 cota-parte a locuinţelor date în folosinţă  în mediul rural s-a micşorat cu 8,5 puncte procentuale.

                            Clădiri de locuit date în folosinţă pe regiuni de dezvoltare

Ianuarie-martie 2013

Informativ: ianuarie-martie 2012 în % faţă de total

Apartamente construite, unităţi

suprafaţa totală

mii m2

în % faţă de:

ianuarie-martie 2012

total

Total

509

69,3

117,1

100,0

100,0

  din care:

mun. Chişinău

340

49,5

120,4

71,4

69,6

Nord

76

8,8

166,0

12,7

8,8

Centru

74

8,7

117,7

12,6

12,5

Sud

9

1,1

31,2

1,6

5,8

UTA  Găgăuzia

10

1,2

63,1

1,7

3,2

Distribuţia în profil regional arată, că cel mai mare volum al construcţiilor de locuinţe s-a înregistrat în municipiul Chişinău, unde au fost date în folosinţă 340 apartamente noi cu suprafaţa totală de 49,5 mii m² (71,4% din volumul total al locuinţelor date în folosinţă în total pe ţară), fiind în creştere cu 20,4% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

 Persoana de contact:

Elena Cemîrtan
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

Prima / Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-martie 2013
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire