Prima / Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2013
 
Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2013
25.07.2013

Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2013

Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-iunie 2013 a constituit 102,8% faţă de perioada respectivă a anului 2012. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei vegetale cu 29,0%, producţia animalieră marcînd o descreştere cu 1,9%. Producţiei animaliere îi revine 81% din volumul total al  producţiei agricole, producţiei vegetale - 19%.

Începutul recoltării culturilor agricole în anul curent în întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) mari1) se caracterizează prin majorarea considerabilă a roadei medii a fructelor sîmburoase – de 2,5ori, rapiţei de toamnă – de 2,1ori, cerealelor şi leguminoaselor – cu 64% (din care a grîului – cu 74%, orzului – cu 69%). Totodată, se înregistrează o micşorare cu 40% a roadei medii a culturilor leguminoase pentru boabe şi cu 27% - a legumelor de cîmp.

Producţia animală pe principalele tipuri, conform estimărilor, se caracterizează prin următoarele date:

Ianuarie - iunie 2013

total

în % faţă de ianuarie-iunie 20122

ponderea (în % faţă de total)

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) – total, mii tone

69,7

102,8

100

       din care:

   întreprinderile agricole3

27,2

129,8

39,0

  gospodăriile populaţiei

42,5

90,2

61,0

Lapte– total, mii tone

205,3

85,9

100

      din care:

  întreprinderile agricole3

7,5

85,5

3,6

 gospodăriile populaţiei

197,8

85,9

96,4

Ouă - total, mil. buc.

299,9

108,3

100

       din care:

   întreprinderile agricole3

137,8

117,8

45,9

   gospodăriile populaţiei

162,1

101,4

54,1

În ianuarie-iunie 2013 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent în gospodăriile de toate categoriile a fost înregistrată majorarea producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor cu 2,8%, care a fost influenţată de sporirea producţiei de carne în întreprinderile agricole cu 29,8%. În gospodăriile populaţiei volumul producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor s-a micşorat cu 9,8% în rezultatul scăderii efectivului mediu de animale şi păsări (bovinelor – cu 4%, porcinelor – cu 18%,  păsărilor – cu 8%, ovinelor şi caprinelor – cu 1%).

Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile a crescut cu 8,3%, în întreprinderile agricole – cu 17,8%, în gospodăriile populaţiei - cu 1,4%.

Producţia de lapte s-a diminuat cu 14,1%, inclusiv în întreprinderile agricole - cu 14,5% în rezultatul scăderii productivităţii vacilor cu 19%, iar în gospodăriile populaţiei - cu 14,1% drept urmare a reducerii efectivului mediu de vaci cu 5% şi productivităţii acestora cu 10%.

Note:

1 Cu suprafaţa terenurilor agricole 50 ha şi peste.
2 Reieşind din calculele producţiei agricole în preţurile comparabile.
3 Inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la balanţă animale.

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22

Prima / Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2013
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire