Prima / Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna septembrie 2013
 
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna septembrie 2013
10.10.2013

Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna septembrie 20131

Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în luna septembrie 2013 faţă de august 2013 a constituit 101,1%, iar faţă de septembrie 2012 – 103,9% (informativ: în septembrie 2012 faţă de august 2012 IPC a marcat 100,9% şi faţă de septembrie 2011 – 104,9%).

Creşterea preţurilor medii de consum cu 1,1 la sută a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 2,5 la sută, la mărfurile nealimentare cu 0,5 la sută şi la tarifele pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 0,1 la sută (ved.Tabelul 1).

În luna septembrie a.c. au crescut preţurile la unele produse alimentare: ouă de găină – cu 28,7%, legume proaspete – cu 14,8% (inclusiv: roşii – cu 53,9%, pepeni verzi şi galbeni – cu 29,6%, castraveţi – cu 17,7%, morcovi – cu 7,5%, varză – cu 3,0%), lapte şi produse lactate – cu 2,1% (inclusiv: brînză din lapte de vacă – cu 3,0%, smîntînă şi frişcă – cu 2,6%, lapte integral – cu 1,8%), carne de porc – cu 3,2%, carne de bovine – cu 2,8%. Totodată, în perioada de raport au scăzut preţurile la: struguri proaspeţi – cu 15,1%, ceapă uscată – cu 8,1%, fructe sămînţoase – cu 7,8%, vinete – cu 3,2%, usturoi – cu 2,4%, cartofi şi boboase – cu cîte 1,2%, ulei vegetal – cu 0,6%.

La mărfurile nealimentare a fost marcată majorarea preţurilor la: confecţii – cu 0,7% (inclusiv: scurte pentru bărbaţi – cu 1,9%, scurte pentru femei, vestoane, pulovere, jachete şi costume pentru bărbaţi – cu cîte 1,3%), cizme, ghete de iarnă pentru bărbaţi – cu 2,5%, cizme de iarnă pentru femei – cu 2,2%, aparate de aer condiţionat şi calorifere – cu 1,7%.

Concomitent, în luna septembrie a.c. au scăzut preţurile la: sandale pentru dame şi bărbaţi, maiouri, paltoane demiuri pentru copii, îmbrăcăminte din blănuri pentru bărbaţi ş.a.

La serviciile prestate populaţiei în luna septembrie a.c. a fost înregistrată majorarea tarifelor medii lunare la: serviciile transportului aerian – cu 8,0%, întreţinerea copiilor la creşe şi grădiniţe – cu 3,1%, aprovizionarea cu apă potabilă – cu 2,6%. În luna de analiză s-au redus tarifele la: turism  peste hotarele ţării – cu 8,8%, serviciile transportului feroviar internaţional – cu 3,5%.

Tabelul 1. Rata inflaţiei în septembrie 2013

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare (în decimile)

Septembrie 2013 în % faţă de:

Informativ: Septembrie 2012 în % faţă de:

August 2013

Decembrie 2012

Septembrie 2012

August 2012

Decembrie 2011

Septembrie 2011

TOTAL

10000

1,1

2,3

3,9

0,9

2,4

4,9

Mărfuri alimentare

3691

2,5

2,2

5,0

1,6

2,5

5,1

Pîine

305

0,1

2,7

3,6

0,9

3,0

3,3

Legume

321

14,8

-16,9

-4,0

4,7

6,3

28,4

Fructe

123

-1,8

4,2

3,7

1,3

11,9

7,2

Carne, preparate şi conserve din carne

776

1,3

3,2

4,3

1,2

7,3

8,7

Lapte şi produse lactate

499

2,1

4,2

7,4

0,9

1,7

6,6

Zahăr

80

0,7

5,3

6,9

1,5

1,2

- 4,4

Ouă

79

28,7

-1,7

-3,0

16,9

21,0

65,1

Ulei vegetal

111

-0,6

-2,1

2,6

3,2

3,1

2,4

Mărfuri nealimentare

3369

0,5

2,8

4,3

0,6

2,1

3,5

Confecţii

625

0,7

3,3

5,3

0,5

2,4

4,6

Încălţăminte

395

1,3

3,4

5,4

0,3

1,5

3,9

Medicamente

485

0,3

2,5

3,3

0,3

0,6

2,2

Combustibili

588

0,2

1,8

4,3

1,7

2,6

4,0

Materiale de construcţie

179

0,2

3,2

4,1

0,2

2,1

2,5

Servicii

2940

0,1

1,6

2,1

0,2

2,6

6,3

Servicii comunal-locative

1527

0,2

1,1

1,4

0,3

3,3

11,5

Apă potabilă şi canalizare

113

2,6

6,9

11,1

0,0

10,9

12,5

Energie electrică

542

0,0

0,0

0,0

0,0

7,3

7,3

Gaze naturale prin reţea

386

0,0

1,8

1,8

0,0

0,0

22,3

Încălzire centralizată

216

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,3

Transportul de pasageri

256

0,0

4,3

4,8

0,6

1,4

1,2

Alimentaţia publică

208

0,1

2,0

3,7

0,0

2,3

3,3

Indicii parţiali2, calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente, se prezintă astfel:

Indicator

Septembrie  2013 în % faţă de:

August 2013

Septembrie 2012

Total IPC

101,1

103,9

Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,5

104,4

Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi

100,3

103,3

Total IPC exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

101,5

104,7

Total IPC exclusiv combustibili

101,2

103,9

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi

102,5

105,0

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

100,2

102,0

Indicele preţurilor la combustibili

100,2

104,3

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

101,4

103,8

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă ale Nistrului şi mun. Bender.
2 Calcularea indicilor parţiali a fost efectuată în conformitate cu „ Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009(metodologia poate fi accesată pe site-ul  BNS la următoarea adresă: /pageview.php?l=ro&idc=302&id=2264)

Prima / Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna septembrie 2013
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire