Prima / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2013
 
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2013
12.11.2013

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 20131),2)

Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna septembrie 2013 s-au cifrat la 195,6 mil. dolari SUA, cu 2,1% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 4,6% mai mult comparativ cu luna septembrie 2012.

În ianuarie-septembrie 2013 exporturile de mărfuri au totalizat 1719,4 mil. dolari  SUA, volum superior celui realizat în perioada similară din anul 2012 cu 11,0%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1153,6 mil. dolari SUA (67,1% din total exporturi), înregistrînd o creştere de 20,8% faţă de ianuarie-septembrie 2012, care a contribuit la sporirea exporturilor cu 12,8%.

Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 565,8 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 32,9% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-septembrie 2012 reexporturile de mărfuri s-au diminuat cu 4,7%.          

Ianuarie-septembrie 2013

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-septembrie 2012

ianuarie-septembrie

ianuarie-septembrie

2012

2013

2012

2013

Export – total     

1719,4

111,0

100,0

100,0

0,2

11,0

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

790,4

109,6

46,6

46,0

-3,2

4,5

  ţările CSI

689,7

103,4

43,1

40,1

2,6

1,4

  alte ţări

239,3

149,7

10,3

13,9

0,8

5,1

Import – total  

3970,5

106,3

100,0

100,0

1,1

6,3

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

1776,2

107,4

44,3

44,7

0,2

3,3

  ţările CSI

1207,8

103,2

31,3

30,4

-0,6

1,0

  alte ţări

986,5

108,3

24,4

24,9

1,5

2,0

balanţA comercialĂ – total     

-2251,1

103,0

100,0

100,0

x

x

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

-985,8

105,8

42,6

43,8

x

x

  ţările CSI

-518,1

103,1

23,0

23,0

x

x

  alte ţări

-747,2

99,5

34,4

33,2

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 790,4 mil. dolari SUA (cu 9,6% mai mult faţă de ianuarie-septembrie 2012), deţinînd o cotă de 46,0% în total exporturi (46,6% în ianuarie-septembrie 2012).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 40,1% (în ianuarie-septembrie 2012– 43,1%), ce corespunde unei valori de 689,7 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au majorat cu 3,4%, comparativ cu ianuarie-septembrie 2012.

Primele 28 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 97,0% din volumul total, au fost:

Ianuarie-septembrie 2013

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-septembrie 2012

ianuarie-septembrie

ianuarie-septembrie

2012

2013

2012

2013

Export - total

1719,4

111,0

100,0

100,0

0,2

11,0

       din care:

Federaţia Rusă

487,5

102,5

30,7

28,4

2,9

0,8

România

305,1

123,0

16,0

17,7

-2,1

3,7

Italia

124,4

79,0

10,2

7,2

0,6

-2,1

Turcia

107,5

de 2,6 ori

2,7

6,3

-0,9

4,3

Ucraina

99,2

115,6

5,5

5,8

-1,0

0,9

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

76,1

123,6

4,0

4,4

-0,6

0,9

Germania

74,8

144,6

3,3

4,3

-2,0

1,5

Belarus

63,0

113,5

3,6

3,7

0,3

0,5

Polonia

60,8

107,4

3,7

3,5

-0,2

0,3

Kazahstan

25,5

70,7

2,3

1,5

0,4

-0,7

Noua Zeelandă

23,5

152,4

1,0

1,4

1,0

0,5

Bulgaria

22,8

89,7

1,6

1,3

0,1

-0,2

Elveţia

21,1

de 5,0 ori

0,3

1,2

0,1

1,1

Statele Unite ale Americii

20,3

97,0

1,3

1,2

0,2

0,0

Grecia

19,6

de 2,6 ori

0,5

1,1

-0,5

0,8

Republica Cehă

19,3

167,9

0,7

1,1

0,2

0,5

Georgia

18,5

133,4

0,9

1,1

0,3

0,3

Franţa

18,1

104,7

1,1

1,1

0,3

0,1

Ungaria

13,0

61,6

1,4

0,8

0,4

-0,5

Austria

10,5

139,6

0,5

0,6

0,0

0,2

Irak

10,2

51,7

1,3

0,6

1,0

-0,6

Olanda

9,8

75,7

0,8

0,6

0,1

-0,2

Lituania

9,7

114,7

0,5

0,6

-0,3

0,1

Slovacia

5,7

143,9

0,3

0,3

0,0

0,1

Uzbekistan

5,5

88,1

0,4

0,3

0,1

0,0

Belgia

4,8

70,7

0,4

0,3

0,0

-0,1

Spania

4,7

110,9

0,3

0,3

0,2

0,0

Azerbaidjan

4,4

127,3

0,2

0,3

0,0

0,1

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-septembrie 2013, comparativ cu perioada similară  din anul 2012 relevă, că majorarea livrărilor către Turcia (de 2,6 ori), România (+23,0%), Germania (+44,6%), Elveţia (de 5,0 ori), Ucraina (+15,6%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+23,6%), Federaţia Rusă (+2,5%), Grecia (de 2,6 ori), Belarus (+13,5%), Noua Zeelandă (+52,4%), Republica Cehă (+67,9%), Polonia (+7,4%), Georgia (+33,4%), Austria (+39,6%), Franţa (+4,7%), Lituania (+14,7%), Slovacia (+43,9%) şi Azerbaidjan (+27,3%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 16,7%.

Totodată, s-au diminuat exporturile către Italia (-21,0%), Kazahstan (-29,3%), Irak (-48,3%), Ungaria (-38,4%), Bulgaria (-10,3%), Olanda (-24,3%) şi Belgia (-29,3%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 4,4%.

Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-septembrie 2013

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-septembrie 2012

ianuarie-septembrie

ianuarie-septembrie

2012

2013

2012

2013

Export - total

1719,4

111,0

100,0

100,0

0,2

11,0

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

331,6

117,6

18,2

19,3

0,4

3,2

Animale vii

5,1

83,6

0,4

0,3

0,0

-0,1

Carne şi preparate din carne

11,6

74,9

1,0

0,7

0,3

-0,3

Produse lactate şi ouă de păsări

12,3

154,4

0,5

0,7

0,0

0,3

Cereale şi preparate pe bază de cereale

94,6

de 2,8 ori

2,2

5,5

-2,3

3,9

Legume şi fructe

175,4

97,7

11,6

10,2

1,4

-0,3

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

25,0

124,7

1,3

1,5

0,9

0,3

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

3,2

140,4

0,1

0,2

0,0

0,1

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

2,4

16,9

0,9

0,1

0,1

-0,7

Produse şi preparate alimentare diverse

2,0

83,5

0,2

0,1

0,0

0,0

Băuturi şi tutun

192,3

113,8

10,9

11,2

2,1

1,5

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

173,9

122,5

9,2

10,1

1,7

2,1

Tutun brut şi prelucrat

18,4

67,8

1,7

1,1

0,4

-0,6

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

181,0

147,7

7,9

10,5

-6,1

3,8

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

4,2

119,5

0,2

0,2

0,0

0,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

105,4

149,8

4,5

6,1

-3,7

2,3

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

5,2

110,8

0,3

0,3

0,0

0,0

Lemn şi plută

0,5

64,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,4

124,8

0,1

0,1

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

1,3

125,0

0,1

0,1

-0,1

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

10,4

68,5

1,0

0,6

0,3

-0,3

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

50,6

de 2,2 ori

1,5

3,0

-2,6

1,8

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

2,0

75,5

0,2

0,1

0,0

0,0

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

18,7

de 2,0 ori

0,6

1,1

-0,5

0,6

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

12,2

de 2,1 ori

0,4

0,7

-0,7

0,4

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

6,5

183,8

0,2

0,4

0,2

0,2

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

17,6

27,9

4,1

1,0

1,2

-2,9

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

17,6

27,9

4,1

1,0

1,2

-2,9

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

131,5

125,6

6,8

7,6

1,4

1,7

Produse chimice organice

0,8

64,9

0,1

0,0

-0,1

0,0

Produse tanante sau colorante

1,7

130,4

0,1

0,1

0,0

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

80,5

135,7

3,8

4,7

0,6

1,4

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

36,2

109,1

2,2

2,1

0,9

0,2

Materiale plastice sub forme primare

3,9

111,1

0,2

0,2

0,0

0,0

Materiale plastice prelucrate

7,3

144,4

0,3

0,4

0,0

0,1

Alte materiale şi produse chimice

1,0

108,2

0,1

0,1

0,0

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

192,6

118,2

10,5

11,2

0,6

1,9

Piele, altă piele şi blană prelucrate

1,6

73,5

0,1

0,1

0,0

0,0

Cauciuc prelucrat

12,2

80,4

1,0

0,7

0,0

-0,2

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

6,2

70,7

0,6

0,3

0,1

-0,2

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

15,9

150,5

0,7

0,9

-0,3

0,3

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

58,2

84,9

4,4

3,4

1,1

-0,7

Articole din minerale nemetalice

40,8

142,9

1,8

2,4

-0,4

0,8

Fier şi oţel

6,7

93,2

0,5

0,4

0,0

0,0

Metale neferoase

3,2

de 2,1 ori

0,1

0,2

0,1

0,1

Articole prelucrate din metal

47,8

de 2,3 ori

1,3

2,8

0,0

1,8

Maşini şi echipamente pentru transport

276,1

105,5

16,9

16,1

0,7

0,9

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

7,1

95,4

0,5

0,4

-0,1

0,0

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

12,0

70,3

1,1

0,7

-0,4

-0,3

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

3,1

107,1

0,2

0,2

-0,1

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

34,0

91,8

2,4

2,0

-0,7

-0,2

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,7

101,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

2,2

56,7

0,2

0,1

-0,3

-0,1

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

179,6

128,1

9,1

10,5

1,3

2,5

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

33,5

93,6

2,3

2,0

0,4

-0,2

Alte echipamente de transport

3,9

23,2

1,1

0,2

0,6

-0,8

Articole manufacturate diverse

377,5

101,7

24,0

22,0

0,3

0,4

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

6,1

97,8

0,4

0,4

0,1

0,0

Mobilă şi părţile ei

74,7

110,5

4,4

4,3

0,6

0,5

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

14,0

103,5

0,9

0,8

0,0

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

195,5

100,6

12,5

11,4

-1,0

0,1

Încălţăminte

29,0

86,5

2,2

1,7

-0,3

-0,3

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

25,8

107,2

1,6

1,5

0,8

0,1

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

0,9

de 2,7 ori

0,0

0,1

0,0

0,0

Alte articole diverse

31,5

99,6

2,0

1,8

0,1

0,0

Structura exporturilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale pentru economia ţării noastre.

Exporturile de articole manufacturate diverse s-au situat pe primul loc, cu o pondere de 22,0% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii (51,8% din total secţiune şi 11,4% din total exporturi), mobilă şi părţile ei (19,8% din total secţiune şi 4,3% din total exporturi), încălţăminte (7,7% din total secţiune şi 1,7% din total exporturi), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (6,8% din total secţiune şi 1,5% din total exporturi), articole de voiaj; sacoşe şi similare (3,7% din total secţiune şi 0,8% din total exporturi).

Exporturile de produse alimentare şi animale vii s-au situat pe locul doi, reprezentînd 19,3% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (52,9% din total secţiune şi 10,2% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (28,5% din total secţiune şi 5,5% din total exporturi), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (7,5% din total secţiune şi 1,5% din total exporturi), produse lactate şi ouă de păsări (3,7% din total secţiune şi 0,7% din total exporturi), carne şi preparate din carne (3,5% din total secţiune şi 0,7% din total exporturi), animale vii (1,5% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (1,0% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi), hrană destinată animalelor (0,7% din total secţiune şi 0,1% din total exporturi).

Exporturile de maşini şi echipamente pentru transport s-au clasat pe locul trei, deţinînd o cotă de 16,1% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au avut exporturile de maşini şi aparate electrice (65,1% din total secţiune şi 10,5% din total exporturi), vehicule rutiere (12,1% din total secţiune şi 2,0% din total exporturi), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (12,3% din total secţiune şi 2,0% din total exporturi), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (4,3% din total secţiune şi 0,7% din total exporturi), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (2,6% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (1,1% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (0,8% din total secţiune şi 0,1% din total exporturi).

Exporturile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă s-au plasat pe locul patru, deţinînd o cotă de 11,2% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de fire, ţesături şi articole textile (30,2% din total secţiune şi 3,4% din total exporturi), articole prelucrate din metal (24,8% din total secţiune şi 2,8% din total exporturi), articole din minerale nemetalice (21,2% din total secţiune şi 2,4% din total exporturi), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (8,2% din total secţiune şi 0,9% din total exporturi), cauciuc prelucrat (6,4% din total secţiune şi 0,7% din total exporturi), fier şi oţel (3,5% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi), articole din lemn, exclusiv mobilă (3,2% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi). Cea mai mare parte din exportul de articole prelucrate din metal (58,2%) au constituit reexporturile de ornamente, decoraţiuni, îmbinări metalice, articole de feronerie pentru construcţie, mobilă şi autovehicule.

Exporturile de băuturi şi tutun s-au situat pe locul cinci, reprezentînd 11,2% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (90,5% din total secţiune şi 10,1% din total exporturi), tutun brut şi prelucrat (9,5% din total secţiune şi 1,1% din total exporturi).

Exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili, s-au clasat pe locul şase cu o pondere de 10,5% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi semnificative au deţinut exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (58,3% din total secţiune şi 6,1% din total exporturi), minereuri metalifere şi deşeuri din metale (28,0% din total secţiune şi 3,0% din total exporturi), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (5,8% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi), cauciuc brut (2,9% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi), piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute  (2,3% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi).

Exporturile de produse chimice şi produse derivate s-au situat pe locul şapte, reprezentînd 7,6% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au avut exporturile de produse medicinale şi farmaceutice (61,2% din total secţiune şi 4,7% din total exporturi), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (27,5% din total secţiune şi 2,1% din total exporturi), materiale plastice prelucrate (5,5% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi), materiale plastice sub forme primare (3,0% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi). Cea mai mare parte (83,9%) din produsele medicinale şi farmaceutice exportate au constituit reexporturile.

În continuare urmează secţiunea „Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală”, cu o pondere de 1,0% în total exporturi.

În ianuarie-septembrie 2013, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2012 s-au marcat creşteri substanţiale la exporturile de cereale şi preparate pe bază de cereale (de 2,8 ori), maşini şi aparate electrice (+28,1%), seminţe şi fructe oleaginoase (+49,8%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+22,5%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (de 2,2 ori), articole prelucrate din metal (de 2,3 ori), produse medicinale şi farmaceutice (+35,7%), articole din minerale nemetalice (+42,9%), mobilă şi părţile ei (+10,5%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (de 2,1 ori), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+24,7%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (+50,5%), produse lactate şi ouă de păsări (+54,4%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+9,1%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (+83,8%), îmbrăcăminte şi accesorii (+0,6%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (+7,2%), materiale plastice prelucrate (+44,4%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (+40,4%), metale neferoase (de 2,1 ori), care au favorizat creşterea pe total exporturi cu 19,3%.

Totodată, s-au micşorat exporturile de grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-72,1%), fire, ţesături şi articole textile (-15,1%), hrană destinată animalelor (-83,1%), tutun brut şi prelucrat (-32,2%), legume şi fructe (-2,3%), încălţăminte (-13,5%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-29,7%), carne şi preparate din carne (-25,1%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-31,5%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-8,2%), vehicule rutiere (-6,4%), cauciuc prelucrat (-19,6%), articole din lemn, exclusiv mobilă (-29,3%), animale vii (-16,4%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-43,3%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 7,4%.

Importurile de mărfuri realizate în luna septembrie 2013 au însumat 455,8 mil. dolari SUA, cu 2,6% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 1,4% - comparativ cu luna septembrie 2012.

În ianuarie-septembrie 2013 importurile au totalizat 3970,5 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2012 cu 6,3%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 1776,2 mil. dolari SUA (cu 7,4% mai mult decît în ianuarie-septembrie 2012), deţinînd o pondere de 44,7% în total importuri (44,3% în  ianuarie-septembrie 2012).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 1207,8 mil. dolari SUA (cu 3,2% mai mult decît în ianuarie-septembrie 2012), care echivalează cu o cotă de 30,4% în total importuri (31,3% în ianuarie-septembrie 2012).

Primele 35 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 96,4% din volumul total, au fost:

Ianuarie-septembrie 2013

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-septembrie 2012

ianuarie-septembrie

ianuarie-septembrie

2012

2013

2012

2013

Import - total

3970,5

106,3

100,0

100,0

1,1

6,3

       din care:

Federaţia Rusă

547,4

96,7

15,2

13,8

0,7

-0,5

România

507,2

113,9

11,9

12,8

0,7

1,7

Ucraina

484,2

111,4

11,6

12,2

-1,0

1,3

China

344,7

119,5

7,7

8,7

0,2

1,5

Germania

289,3

104,6

7,4

7,3

-0,5

0,3

Turcia

287,2

102,0

7,5

7,2

0,6

0,1

Italia

244,8

104,3

6,3

6,2

-0,4

0,3

Belarus

143,1

102,6

3,7

3,6

0,0

0,1

Polonia

102,0

95,0

2,9

2,6

0,4

-0,1

Austria

94,5

113,4

2,2

2,4

0,5

0,3

Franţa

76,0

119,6

1,7

1,9

0,0

0,3

Ungaria

74,3

112,8

1,8

1,9

-0,2

0,2

Bulgaria

65,0

118,7

1,5

1,6

0,2

0,3

Statele Unite ale Americii

56,3

89,4

1,7

1,4

0,2

-0,2

Republica Cehă

50,1

106,4

1,3

1,3

0,1

0,1

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

45,8

101,2

1,2

1,2

-0,1

0,0

Israel

39,9

124,4

0,9

1,0

0,5

0,2

Olanda

35,5

106,0

0,9

0,9

0,0

0,1

Spania

32,7

106,8

0,8

0,8

0,0

0,1

Belgia

28,5

108,4

0,7

0,7

0,0

0,1

Japonia

28,0

128,0

0,6

0,7

-0,2

0,2

Grecia

27,7

68,7

1,1

0,7

-0,5

-0,3

India

26,1

111,8

0,6

0,7

-0,1

0,1

Elveţia

25,9

106,2

0,7

0,7

-0,1

0,0

Coreea de Sud

23,1

94,1

0,7

0,6

0,1

0,0

Kazahstan

20,5

111,4

0,5

0,5

-0,1

0,1

Slovacia

17,1

100,8

0,5

0,4

0,1

0,0

Suedia

14,8

83,6

0,5

0,4

0,0

-0,1

Slovenia

14,3

120,0

0,3

0,4

-0,1

0,1

Taiwan,  provincie a Chinei

13,8

110,3

0,3

0,3

0,0

0,0

Vietnam

12,2

93,8

0,3

0,3

0,0

0,0

Serbia

11,4

124,3

0,2

0,3

0,1

0,1

Finlanda

10,9

115,3

0,3

0,3

-0,1

0,0

Danemarca

10,1

98,7

0,3

0,3

0,1

0,0

Lituania

10,0

83,4

0,3

0,3

0,0

-0,1

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-septembrie 2013, comparativ cu perioada similară din anul 2012 relevă, că majorarea livrărilor din România (+13,9%), China (+19,5%), Ucraina (+11,4%), Germania (+4,6%), Italia (+4,3%), Austria (+13,4%), Franţa (+19,6%), Bulgaria (+18,7%), Ungaria (+12,8%), Israel (+24,4%), Japonia (+28,0%), Turcia (+2,0%), Belarus (+2,6%), Republica Cehă (+6,4%), Olanda (+6,0%), Spania (+6,8%), Belgia (+8,4%), India (+11,8%), Kazahstan (+11,4%), Slovenia (+20,0%) şi Serbia (+24,3%) a contribuit la creşterea pe total importuri cu 7,6%.

Totodată, s-au diminuat importurile din Federaţia Rusă (-3,3%), Grecia (-31,3%), Statele Unite ale Americii (-10,6%), Polonia (-5,0%), Suedia (-16,4%) şi Lituania (-16,6%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 1,3%.

Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-septembrie 2013

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-septembrie 2012

ianuarie-septembrie

ianuarie-septembrie

2012

2013

2012

2013

Import - total            

3970,5

106,3

100,0

100,0

1,1

6,3

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

408,3

107,6

10,2

10,3

0,8

0,8

Animale vii

5,2

85,2

0,2

0,1

0,1

0,0

Carne şi preparate din carne

32,1

99,1

0,9

0,8

0,3

0,0

Produse lactate şi ouă de păsări

33,7

121,6

0,7

0,8

0,1

0,2

Peşte, crustacee, moluşte

35,4

104,0

0,9

0,9

0,1

0,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

61,5

96,8

1,7

1,6

0,2

-0,1

Legume şi fructe

96,0

104,1

2,5

2,4

-0,2

0,1

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

33,8

163,6

0,5

0,9

0,2

0,3

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

38,0

106,4

1,0

1,0

0,0

0,1

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

17,2

115,3

0,4

0,4

0,0

0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

55,4

106,0

1,4

1,4

0,0

0,1

Băuturi şi tutun

105,6

103,8

2,7

2,7

0,1

0,1

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

57,9

124,4

1,2

1,5

0,3

0,3

Tutun brut şi prelucrat

47,7

86,4

1,5

1,2

-0,2

-0,2

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

89,4

108,7

2,2

2,2

-0,1

0,2

Seminţe şi fructe oleaginoase

16,1

119,5

0,4

0,4

0,0

0,1

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

5,9

110,7

0,1

0,1

0,0

0,0

Lemn şi plută

19,5

100,8

0,5

0,5

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

9,8

87,8

0,3

0,2

0,0

-0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

14,2

122,2

0,3

0,4

0,1

0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

0,6

38,5

0,1

0,0

-0,3

0,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

23,0

117,4

0,5

0,6

0,1

0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

873,5

102,1

22,9

22,0

1,6

0,5

Cărbune, cocs şi brichete

16,1

92,2

0,5

0,4

-0,1

0,0

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

460,8

99,5

12,4

11,6

0,0

-0,1

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

312,5

94,0

8,9

7,9

1,3

-0,5

Energie electrică

84,1

197,2

1,1

2,1

0,4

1,1

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

13,8

122,0

0,3

0,3

0,1

0,1

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

1,3

103,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

10,7

130,1

0,2

0,3

0,1

0,1

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

1,8

97,8

0,1

0,0

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

575,5

111,1

13,9

14,5

0,8

1,5

Produse chimice organice

11,4

99,3

0,3

0,3

0,0

0,0

Produse chimice anorganice

12,0

145,3

0,2

0,3

-0,1

0,1

Produse tanante şi colorante

26,2

107,6

0,7

0,7

0,0

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

175,6

110,7

4,2

4,4

0,4

0,5

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

103,4

104,8

2,6

2,6

0,5

0,1

Îngrăşăminte minerale sau chimice

43,8

132,3

0,9

1,1

0,0

0,3

Materiale plastice sub forme primare

44,8

104,1

1,2

1,1

-0,1

0,0

Materiale plastice prelucrate

74,1

112,4

1,8

1,9

0,1

0,2

Alte materiale şi produse chimice

84,2

112,8

2,0

2,1

0,0

0,3

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

732,8

105,8

18,5

18,5

-0,4

1,1

Piele, altă piele şi blană prelucrate

18,4

109,5

0,4

0,5

-0,1

0,0

Cauciuc prelucrat

52,8

97,0

1,5

1,3

0,0

0,0

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

48,4

102,2

1,3

1,2

0,1

0,0

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

78,1

111,0

1,9

2,0

-0,3

0,2

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

200,0

96,4

5,5

5,0

0,2

-0,2

Articole din minerale nemetalice

102,8

110,1

2,5

2,6

0,0

0,3

Fier şi oţel

105,4

116,3

2,4

2,7

-0,2

0,4

Metale neferoase

19,9

126,8

0,4

0,5

0,0

0,1

Articole prelucrate din metal

107,0

110,7

2,6

2,7

-0,1

0,3

Maşini şi echipamente pentru transport

819,6

107,6

20,4

20,6

-1,9

1,5

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

13,0

87,1

0,4

0,3

-0,1

-0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

115,1

107,7

2,9

2,9

-0,7

0,2

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

5,0

86,4

0,2

0,1

-0,1

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

124,1

106,5

3,1

3,1

-0,2

0,2

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

33,0

126,3

0,7

0,8

0,1

0,2

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

82,6

113,3

1,9

2,1

-0,5

0,3

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

258,0

113,6

6,1

6,5

-0,1

0,8

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

184,9

102,8

4,8

4,7

-0,5

0,1

Alte echipamente de transport

3,9

34,2

0,3

0,1

0,2

-0,2

Articole manufacturate diverse

352,0

106,3

8,9

8,9

0,1

0,5

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

28,2

95,0

0,8

0,7

0,1

-0,1

Mobilă şi părţile ei

49,0

99,0

1,3

1,2

0,1

0,0

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

4,0

122,5

0,1

0,1

0,0

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

78,8

117,1

1,8

2,0

0,0

0,3

Încălţăminte

24,2

96,7

0,7

0,6

0,0

0,0

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

40,9

119,8

0,9

1,0

0,0

0,2

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

6,4

116,0

0,2

0,2

0,0

0,0

Alte articole diverse

120,5

103,4

3,1

3,1

-0,1

0,1

Structura importurilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei.

Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 22,0% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi petrolul şi produsele petroliere  (52,8% din total secţiune şi 11,6% din total importuri), gazul şi produsele industriale obţinute din gaz (35,8% din total secţiune şi 7,9% din total importuri), energia electrică (9,6% din total secţiune şi 2,1% din total importuri), cărbunele, cocsul şi brichetele (1,8% din total secţiune şi 0,4% din total importuri).

Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de 20,6% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut maşinile şi aparatele electrice (31,5% din total secţiune şi 6,5% din total importuri), vehiculele rutiere (22,6% din total secţiune şi 4,7% din total importuri), maşinile şi aparatele industriale cu aplicaţii generale (15,1% din total secţiune şi 3,1% din total importuri), maşinile şi aparatele specializate pentru industriile specifice (14,0% din total secţiune şi 2,9% din total importuri), aparatele şi echipamentele de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (10,1% din total secţiune şi 2,1% din total importuri), maşinile şi aparatele de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (4,0% din total secţiune şi 0,8% din total importuri), maşinile generatoare de putere şi echipamentele lor (1,6% din total secţiune şi 0,3% din total importuri).

Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au deţinut o pondere de 18,5% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (27,3% din total secţiune şi 5,0% din total importuri), articolele prelucrate din metal (14,6% din total secţiune şi 2,7% din total importuri), fierul şi oţelul (14,4% din total secţiune şi 2,7% din total importuri), articolele din minerale nemetalice (14,0% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), hîrtia, cartonul şi articolele din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (10,7% din total secţiune şi 2,0% din total importuri), cauciucul prelucrat (7,2% din total secţiune şi 1,3% din total importuri), articolele din lemn, exclusiv mobilă (6,6% din total secţiune şi 1,2% din total importuri), metalele neferoase (2,7% din total secţiune şi 0,5% din total importuri), pielea şi blănurile prelucrate (2,5% din total secţiune şi 0,5% din total importuri).

Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 14,5% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate le-au revenit produselor medicinale şi farmaceutice (30,5% din total secţiune şi 4,4% din total importuri), uleiurilor esenţiale, rezinoidelor şi substanţelor parfumate, preparatelor pentru toaletă, produselor pentru înfrumuseţare (18,0% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), materialelor plastice prelucrate (12,9% din total secţiune şi 1,9% din total importuri), materialelor plastice sub forme primare (7,8% din total secţiune şi 1,1% din total importuri), îngrăşămintelor minerale sau chimice (7,6% din total secţiune şi 1,1% din total importuri), produselor tanante sau colorante (4,5% din total secţiune şi 0,7% din total importuri), produselor chimice anorganice (2,1% din total secţiune şi 0,3% din total importuri), produselor chimice organice (2,0% din total secţiune şi 0,3% din total importuri).

Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 10,3% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi legumele şi fructele (23,5% din total secţiune şi 2,4% din total importuri), cerealele şi preparatele pe bază de cereale (15,1% din total secţiune şi 1,6% din total importuri), cafeaua, ceaiul, cacao şi condimentele (9,3% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), peştele, crustaceele şi moluştele (8,7% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), zahărul, preparatele pe bază de zahăr; mierea (8,3% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), produsele lactate şi ouăle de păsări (8,2% din total secţiune şi 0,8% din total importuri), carnea şi preparatele din carne (7,8% din total secţiune şi 0,8% din total importuri), hrană destinată animalelor (4,2% din total secţiune şi 0,4% din total importuri).

În ianuarie-septembrie 2013, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2012 au sporit importurile de energie electrică (+97,2%), maşini şi aparate electrice (+13,6%), produse medicinale şi farmaceutice (+10,7%), fier şi oţel (+16,3%), articole prelucrate din metal (+10,7%), articole din minerale nemetalice (+10,1%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (+13,3%), îmbrăcăminte şi accesorii (+17,1%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+24,4%), îngrăşăminte minerale sau chimice (+32,3%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+63,6%), maşini şi aparatele industriale cu aplicaţii generale (+6,5%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (+7,7%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (+11,0%), materiale plastice prelucrate (+12,4%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (+19,8%), produse lactate şi ouă de păsări (+21,6%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+26,3%), vehicule rutiere (+2,8%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+4,8%), legume şi fructe (+4,1%), cafea, ceai, cacao şi condimente (+6,4%), metale neferoase (+26,8%), hrană destinată animalelor (+15,3%), seminţe şi fructe oleaginoase (+19,5%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (+22,2%), produse chimice anorganice (+45,3%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (+30,1%), favorizînd astfel creşterea pe total importuri cu 7,3%.

Totodată, au scăzut importurile de gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-6,0%), fire, ţesături, articole textile (-3,6%), tutun brut şi prelucrat (-13,6%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (-5,0%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-12,9%), petrol şi produse petroliere (-0,5%), fibre textile şi deşeurile (-12,2%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-3,2%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 1,4%.

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-septembrie 2013 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 2251,1 mil. dolari SUA, cu 65,7 mil. dolari SUA (+3,0%) mai mare faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2012. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 985,8 mil. dolari SUA (în ianuarie-septembrie 2012 – 931,9 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 518,1 mil. dolari SUA (în ianuarie-septembrie 2012 – 502,5 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-septembrie

Ianuarie-septembrie 2013 în % faţă de ianuarie-septembrie 2012

2012

2013

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-2185,4

-2251,1

103,0

  din care:

Ucraina

-348,9

-385,0

110,3

China

-283,4

-341,8

120,6

Germania

-224,9

-214,5

95,4

România

-197,2

-202,1

102,5

Turcia

-240,2

-179,7

74,8

Italia

-77,2

-120,4

155,9

Austria

-75,8

-84,0

110,8

Belarus

-84,0

-80,1

95,3

Ungaria

-44,8

-61,3

137,1

Federaţia Rusă

-90,6

-59,9

66,2

Franţa

-46,2

-57,9

125,1

Bulgaria

-29,3

-42,2

143,8

Polonia

-50,7

-41,2

81,1

Israel

-30,7

-36,2

118,3

Statele Unite ale Americii

-42,0

-36,0

85,7

Republica Cehă

-35,6

-30,8

86,6

Spania

-26,5

-28,0

106,1

Japonia

-21,0

-27,6

131,8

Olanda

-20,5

-25,7

125,2

India

-19,8

-25,6

129,0

Belgia

-19,5

-23,7

121,6

Coreea de Sud

-24,5

-22,8

92,8

Slovenia

-11,2

-13,9

124,3

Suedia

-16,0

-13,8

86,6

Taiwan,  provincie a Chinei

-12,2

-13,1

107,2

Slovacia

-13,0

-11,4

87,6

Vietnam

-12,7

-11,0

86,6

Finlanda

-8,7

-10,5

119,8

Serbia

-7,7

-10,1

131,2

Danemarca

-9,4

-9,3

97,6

Grecia

-32,7

-8,1

24,7

Elveţia

-20,2

-4,8

24,0

Uzbekistan

0,4

-3,2

x

Lituania

-3,5

-0,3

8,7

Azerbaidjan

3,1

4,2

135,4

Kazahstan

17,7

5,0

28,2

Irak

19,8

10,2

51,7

Georgia

12,1

14,6

120,1

Noua Zeelandă

12,6

21,0

166,4

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

16,3

30,3

185,7

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-septembrie

Ianuarie-septembrie 2013 în % faţă de ianuarie-septembrie 2012

2012

2013

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-2185,4

-2251,1

103,0

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-97,5

-76,7

78,7

Animale vii

0,0

-0,1

x

Carne şi preparate din carne

-16,8

-20,5

121,4

Produse lactate şi ouă de păsări

-19,7

-21,4

108,3

Peşte, crustacee, moluşte

-34,0

-35,4

104,3

Cereale şi preparate pe bază de cereale

-29,4

33,1

x

Legume şi fructe

87,3

79,4

90,9

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

-0,6

-8,8

de 14,3 ori

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-33,4

-34,8

104,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-1,1

-14,8

de 14,1 ori

Produse şi preparate alimentare diverse

-49,8

-53,4

107,1

Băuturi şi tutun

67,3

86,7

128,9

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

95,4

116,0

121,6

Tutun brut şi prelucrat

-28,1

-29,3

104,3

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

40,3

91,6

de 2,3 ori

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

3,4

4,1

118,9

Seminţe şi fructe oleaginoase

56,9

89,3

157,0

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,6

-0,7

110,5

Lemn şi plută

-18,5

-19,0

102,4

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,0

1,2

114,5

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-10,1

-8,5

84,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

3,6

-3,8

x

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

21,6

50,0

de 2,3 ori

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-17,0

-21,0

123,8

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

-846,0

-854,8

101,0

Cărbune, cocs şi brichete

-17,4

-16,1

92,1

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-457,2

-448,6

98,1

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-328,8

-306,0

93,1

Energie electrică

-42,6

-84,1

197,2

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

51,7

3,8

7,4

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-1,3

-1,3

103,3

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

54,7

6,9

12,5

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

-1,7

-1,8

102,4

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-413,4

-444,0

107,4

Produse chimice organice

-10,3

-10,6

103,3

Produse chimice anorganice

-8,1

-11,9

147,0

Produse tanante şi colorante

-23,1

-24,5

106,3

Produse medicinale şi farmaceutice

-99,3

-95,1

95,8

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-65,5

-67,2

102,7

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-33,1

-43,8

132,4

Materiale plastice sub forme primare

-39,5

-40,9

103,5

Materiale plastice prelucrate

-60,8

-66,8

109,7

Alte materiale şi produse chimice

-73,7

-83,2

112,8

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-529,9

-540,2

101,9

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-14,6

-16,8

115,0

Cauciuc prelucrat

-39,2

-40,6

103,5

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-38,7

-42,2

109,3

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-59,8

-62,2

104,1

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-139,0

-141,8

102,0

Articole din minerale nemetalice

-64,8

-62,0

95,6

Fier şi oţel

-83,4

-98,7

118,3

Metale neferoase

-14,2

-16,7

117,6

Articole prelucrate din metal

-76,2

-59,2

77,7

Maşini şi echipamente pentru transport

-499,9

-543,5

108,7

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-7,5

-5,9

78,8

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-89,8

-103,1

114,8

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-2,8

-1,9

65,4

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-79,6

-90,1

113,3

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-25,5

-32,3

126,9

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-69,1

-80,4

116,4

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-86,9

-78,4

90,2

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-144,1

-151,4

105,1

Alte echipamente de transport

5,4

0,0

0,4

Articole manufacturate diverse

40,3

25,5

63,2

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-23,5

-22,1

94,2

Mobilă şi părţile ei

18,1

25,7

142,1

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

10,3

10,0

97,4

Îmbrăcăminte şi accesorii

127,1

116,7

91,8

Încălţăminte

8,5

4,8

56,4

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-10,1

-15,1

149,7

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-5,2

-5,5

106,5

Alte articole diverse

-84,9

-89,0

104,8

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-septembrie 2013 a fost de 43,3% faţă de 41,5% în  perioada corespunzătoare din anul 2012.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-septembrie 2013 mărfuri şi produse în valoare de 122,3 mil. dolari SUA, cu 16,2% mai mult decît în aceeaşi perioadă din anul 2012. Creşterea importurilor a fost condiţionată de majorarea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (+17,2%), cărora le-au revenit 91,9% din importurile realizate de persoanele fizice.

Note: 

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Datele pentru luna septembrie 2013 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2012 – date rectificate.
Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).          

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

Prima / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2013
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire