Prima / Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna octombrie 2013
 
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna octombrie 2013
12.11.2013

Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna octombrie 20131

Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor de consum (IPC) în octombrie 2013 faţă de septembrie 2013 a constituit 101,3%, iar faţă de octombrie 2012 – 104,7% (informativ: în octombrie 2012 faţă de septembrie 2012 IPC a marcat 100,6% şi faţă de octombrie 2011 – 103,9%).

Creşterea preţurilor medii de consum cu 1,3 la sută a fost determinată de majorarea  preţurilor la produsele alimentare – cu 2,5 la sută, la mărfurile nealimentare – cu 0,9 la sută şi la tarifele pentru  prestarea serviciilor  populaţiei  – cu 0,2 la sută (Tabelul 1).

În luna octombrie a.c. au crescut preţurile la unele produse alimentare: legume proaspete – cu 20,2% (în special: roşii – cu 65,6%, castraveţi – cu 42,7%, vinete – cu 25,4%, ardei graşi – cu 16,8%, morcovi – cu 4,9%, ceapă uscată şi varză proaspătă – cu cîte 3,8%), ouă de găină – cu 17,9%, struguri proaspeţi – cu 4,2%, cartofi – cu 4,0%, subproduse şi unt ţărănesc – cu cîte 1,7%.

Totodată, în perioada de raport au scăzut preţurile la: citrice – cu 6,2%, fructe exotice – cu 5,7%, fructe sămînţoase – cu 5,3%, ciuperci proaspete – cu 1,4%, carne de oi – cu 1,1%, ulei vegetal – cu 0,9%, făină de grîu – cu 0,7%.

La mărfurile nealimentare în perioada de raport a fost marcată majorarea preţurilor la: gaz ambalat în butelii – cu 4,1%, confecţii – cu 1,4% (în special paltoane, pardesiuri, scurte pentru femei – cu cîte 3,8%, scurte pentru copii – cu 3,4%, paltoane, demiuri pentru copii – cu 3,2%, îmbrăcăminte din blănuri şi scurte de iarnă pentru bărbaţi – cu 3,1% şi respectiv 2,3%), obiecte de sanitărie şi igienă – cu 2,4%, încălţăminte – cu 1,5%, automobile – cu 1,4%, medicamente şi utilare terapeutică – cu cîte 1,1%.

Concomitent, în luna octombrie a.c. au scăzut preţurile la cărbune de pămînt – cu 0,6%.

La serviciile  prestate populaţiei în luna octombrie 2013 a fost înregistrată majorarea tarifelor medii lunare la: serviciile de turism  peste hotarele ţării – cu 1,7%, plata pentru locuinţă – cu 1,4%, cheltuieli pentru alimentare în ospătării – cu 1,0%, serviciile hoteliere – cu 0,8%, serviciile stomatologice – cu 0,6%, serviciile transportului aerian – cu 0,5%.

Totodată, în luna de raport s-au redus tarifele pentru întreţinerea copiilor la creşe şi grădiniţe – cu 2,4%, repararea locuinţelor şi asigurarea transportului – cu cîte 0,1%.

Tabelul 1.  Rata  inflaţiei în octombrie 2013                                   

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare (în decimile)

Octombrie 2013 în % faţă de:

Informativ: Octombrie  2012 în % faţă de:

Septembrie 2013

Decembrie 2012

Octombrie 2012

Septembrie 2012

Decembrie 2011

Octombrie 2011

TOTAL

10000

1,3

3,6

4,7

0,6

3,0

3,9

Mărfuri alimentare

3691

2,5

4,8

6,9

0,8

3,3

4,8

Pîine

305

0,0

2,7

3,2

0,3

3,3

3,4

Legume

321

20,2

-0,1

13,9

1,4

7,7

19,8

Fructe

123

-2,0

2,1

1,2

0,4

12,4

8,8

Carne, preparate şi conserve din carne

776

0,7

3,9

3,8

1,1

8,5

9,2

Lapte şi produse lactate

499

1,0

5,2

7,3

1,1

2,8

5,2

Zahăr

80

-0,2

5,0

5,3

1,3

2,5

-3,9

Ouă

79

17,9

15,9

15,5

-0,9

19,9

42,7

Ulei vegetal

111

-0,9

-3,0

-0,5

2,3

5,5

4,6

Mărfuri nealimentare

3369

0,9

3,7

4,4

0,8

2,9

3,6

Confecţii

625

1,4

4,7

5,9

0,8

3,2

4,2

Încălţăminte

395

1,5

5,0

6,0

0,9

2,4

3,1

Medicamente

485

1,1

3,6

4,2

0,2

0,8

1,7

Combustibili

588

0,9

2,7

3,2

1,9

4,6

5,0

Materiale de construcţie

179

0,7

3,9

4,2

0,6

2,6

3,0

Servicii

2940

0,2

1,8

2,1

0,1

2,7

3,3

Servicii comunal-locative

1527

0,2

1,3

1,7

0,0

3,3

4,8

Apă potabilă şi canalizare

113

0,0

6,9

11,1

0,0

10,9

12,5

Energie electrică

542

0,0

0,0

0,0

0,0

7,3

7,3

Gaze naturale prin  reţea

386

0,0

1,8

1,8

0,0

0,0

0,0

Încălzire centralizată

216

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,9

Transportul de pasageri

256

0,0

4,3

4,8

-0,1

1,3

0,8

Alimentaţia publică

208

0,7

2,7

3,8

0,5

2,9

3,5

Indicii parţiali2, calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente, se prezintă astfel:

Indicator

Octombrie 2013 în % faţă de:

Septembrie 2013

Octombrie 2012

Total IPC

101,3

104,7

Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,8

104,6

Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi

100,6

103,4

Total IPC exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

101,7

105,7

Total IPC exclusiv combustibili

101,3

104,8

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi

102,5

106,9

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

100,3

102,2

Indicele preţurilor la combustibili

100,9

103,2

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

101,5

104,7

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă ale Nistrului şi mun. Bender.
2 Calcularea indicilor parţiali a fost efectuată în conformitate cu „ Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N117-07-2203/43
din 30 decembrie 2009 (metodologia poate fi accesată pe site-ul BNS la următoarea adresă: /pageview.php?l=ro&idc=302&id=2264)    

Persoană de contact:
Şveţ Margareta
şef al direcţiei statistica preţurilor
tel.0 22 40 31 11

Prima / Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna octombrie 2013
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire