Prima / Câştigul salarial mediu în septembrie 2013
 
Câştigul salarial mediu în septembrie 2013
19.11.2013

Câştigul salarial1 mediu în septembrie 2013

Biroul Naţional de Statistică informează că în luna septembrie 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3758,5 lei, în creştere cu 9,8% faţă de luna septembrie 2012.

În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna septembrie curent 3210,9 lei (+2,8% faţă de septembrie 2012). În sectorul economic (real) câştigul salarial a înregistrat 3978,4 lei (+11,9% faţă de septembrie 2012).

Indicele câştigului salarial real pentru luna septembrie 2013 faţă de luna septembrie 2012 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 105,7%.

Câştigul salarial mediu nominal brut în septembrie 2013 pe activităţi economice

Activităţi economice

Septembrie 2013, lei

În % faţă de luna respectivă a anului 2012

Total economie

3758,5

109,8

Agricultura, economia vânatului şi silvicultura

2633,6

110,2

Piscicultura

2022,7

124,7

Industrie:

4044,0

108,4

industria extractivă

3907,8

102,9

industria prelucrătoare

3688,4

107,1

energia electrică şi termică, gaze şi apă

5751,7

113,0

Construcţii

3868,5

102,3

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

3200,9

108,2

Hoteluri şi restaurante

2568,0

99,2

Transporturi şi comunicaţii

5053,3

121,6

Activităţi financiare

6452,5

105,3

Tranzacţii imobiliare

4969,2

117,0

Administraţie publică

4477,8

108,2

Învăţământ

2986,9

104,3

Sănătate şi asistenţă socială

3456,2

105,5

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

3465,9

123,4

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
 Datele cuprind  unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99

Prima / Câştigul salarial mediu în septembrie 2013
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire