Prima / Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2013
 
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2013
21.11.2013

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare
în  ianuarie-septembrie 20131

Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2013 structurile de cazare turistică colective au fost frecventate de 220,1 mii de turişti, din care 148,5 mii de turişti moldoveni (67,5% din total) şi 71,6 mii de turişti străini (32,5%). Comparativ cu ianuarie-septembrie 2012 s-a micşorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (-0,2%), pe seama reducerii acestuia la vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă (-19,5%), pensiuni turistice şi agroturistice (-5,0%) şi structuri de întremare (-1,7%).

Numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective se prezintă astfel:

 Ianuarie-septembrie 2013

Ianuarie-septembrie 2013 în % faţă de ianuarie-septembrie 2012

turişti

din care, nerezidenţi

turişti

din care, nerezidenţi

Total

220144

71615

99,8

108,6

din care:

Hoteluri şi moteluri

93465

62872

106,7

107,5

Pensiuni turistice şi agroturistice

9055

3248

95,0

120,9

Cămine pentru vizitatori

10687

1112

111,4

77,7

Structuri de întremare

23606

672

98,3

137,4

Tabere de vacanţă pentru elevi

53617

46

101,1

131,4

Vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă

29714

3665

80,5

130,1

În ianuarie-septembrie 2013 la structurile de primire turistică colective, clasificate pe stele s-au înregistrat 109,7 mii de turişti, sau 49,8% din numărul total de turişti cazaţi (în ianuarie-septembrie 2012 – 46,7%).

Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti străini cazaţi la structurile de primire turistică colective le-au revenit turiştilor din România (21,6%), Federaţia Rusă (11,3%), Ucraina (9,3%), Germania (6,6%), Italia (5,0%), Turcia (4,8%), Statele Unite ale Americii (4,7%), Polonia (2,9%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (2,8%), Franţa (2,4%), Israel (2,1%), Bulgaria şi Austria (cîte 1,8%), Belarus (1,4%).

La structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2013 au fost înregistrate 1242,0 mii înnoptări ale turiştilor, cu 0,4% mai puţin decît în perioada corespunzătoare din anul 2012. În numărul total de înnoptări înregistrate la structurile de primire turistică colective, ponderea cea mai mare o deţin înnoptările cetăţenilor moldoveni (87,0%).

Numărul de înnoptări ale turiştilor la structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare se prezintă astfel:

 Ianuarie-septembrie 2013

Ianuarie-septembrie 2013 în % faţă de ianuarie-septembrie 2012

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

Total

1241999

161270

99,6

115,0

din care:

Hoteluri şi moteluri

191033

128288

117,7

114,0

Pensiuni turistice şi agroturistice

29007

11755

94,2

112,4

Cămine pentru vizitatori

89072

3437

98,8

75,3

Structuri de întremare

333507

8269

95,8

143,4

Tabere de vacanţă pentru elevi

497391

460

99,1

131,4

Vile turistice, sate de vacanţă şi structuri de odihnă

101989

9061

89,2

137,9

În ianuarie-septembrie 2013 indicele de utilizare netă al capacităţii de cazare turistică în funcţiune pe total structuri de primire turistică colective a constituit 34,9%, inclusiv la structuri de întremare – 64,9%, cămine pentru vizitatori – 52,3%, tabere de vacanţă pentru elevi – 48,0%, vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă – 17,9%, pensiuni turistice şi agroturistice – 17,5%, hoteluri şi moteluri – 17,2%.

Note:

 1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender

Persoană de contact:
Zinaida Donici
şef al secţiei statistica transporturilor, comunicaţiilor şi turismului
tel. 0 22 40 30 28

Prima / Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2013
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire