Prima / Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2013
 
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2013
22.11.2013

Activitatea de construcţii realizată în antrepriză
în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 20131

Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd evoluţia şi structura lucrărilor de construcţii ale organizaţiilor cu genul principal de activitate „Construcţii” în ianuarie-septembrie 2013.

În ianuarie-septembrie 2013 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 3455,6 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 99,7% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-septembrie 2012.

Datele privind volumul lucrărilor de construcţii executate în antrepriză în ianuarie-septembrie 2013 se prezintă după cum urmează:

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

ianuarie-septembrie 2012

total

Volumul lucrărilor de construcţii executate – total

3455,6

99,7

100,0

din care:

Pe elemente de structură a lucrărilor

lucrări de construcţii noi

2004,6

106,3

58,0

lucrări de reparaţii capitale

537,3

84,3

15,5

lucrări de întreţinere şi reparaţii curente

800,5

93,1

23,2

alte lucrări

113,2

136,0

3,3

Pe obiecte de construcţii

clădiri rezidenţiale

1061,2

101,3

30,7

clădiri nerezidenţiale

776,3

106,1

22,5

construcţii inginereşti

1504,8

93,9

43,5

Pe elemente de structură a lucrărilor executate predomină efectuarea lucrărilor de construcţii noi,  realizate în volum de 2004,6 mil. lei, ponderea cărora a constituit 58,0% din volumul total al lucrărilor de construcţii executate şi s-a majorat cu 6,3% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Lucrărilor de reparaţii capitale şi curente le-au revenit 38,7% din volumul total al lucrărilor în antrepriză executate.

Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii s-a majorat la clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale cu 1,3%, respectiv 6,1% faţă de realizările pentru ianuarie-septembrie 2012. La construcţiile inginereşti  volumul lucrărilor de construcţii a scăzut cu 6,1%  faţă de perioada similară a anului 2012.

Volumul considerabil de lucrări a fost realizat de către agenţii economici cu forma de proprietate privată, care au executat lucrări de construcţii în sumă de 2723,1 mil. lei sau 78,8% din volumul total al lucrărilor executate sau 104,5% faţă de ianuarie-septembrie 2012.

Evoluţia şi structura lucrărilor de construcţii, realizate în antrepriză pe forme de proprietate ale organizaţiilor-executante în ianuarie-septembrie 2013 se prezintă astfel:

Realizări,

mil. lei

În % faţă de:

ianuarie-septembrie 2012

total

Volumul lucrărilor de construcţii executate – total

3455,6

99,7

100,0

din care pe forme de proprietate:

Publică

114,6

102,7

3,3

Privată

2723,1

104,5

78,8

Mixtă (publică şi privată)

369,3

103,0

10,7

Străină

190,2

72,2

5,5

  A întreprinderilor mixte (cu participare

  străină)

58,4

46,8

1,7

Notă:

1  Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender

Persoana de contact:Elena Cemîrtan
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

Prima / Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2013
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire